Çevre Kirliliği İle İlgili Konuşma Örneği

 Çevre Kirliliği İle İlgili Konuşma Örneği


 


İçinde yaşadığımız dünyamız her geçen gün çeşitli tehlikeler ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehlikeden korunmak için önlem almamız gerekirken tam aksini yapıyoruz. Çevreyi korumak  insanoğluna düşerken ne yazık ki çevre en çok insanlar tarafından kirletilmektedir.

Sevgili öğretmenim ve değerli arkadaşlarım!

Bilindiği gibi çevremiz her geçen gün çöp olmaya devam etmekte, önlem alınmadığı takdirde doğamız da bizi çok büyük felaketler ile karşı karşıya bırakmaya başlayacaktır.  Soluduğumuz hava kirlenmiştir, ekip biçtiğimiz, üzerinde nice meyveler , sebzeler, tahıllar ve daha nice nimetleri yetiştirmiş olan toprağımız, bereketimiz kirlenmiştir. Billur gibi içtiğimiz,  o olmazsa hayati tehlikemiz kat be kat artacak olan sularımız kirlenmiş, hatta küresel ısınma ve diğer nedenlerden dolayı azalmaya başlamıştır. Çevremiz çöpten geçilmeyen bir bataklığa doğru gitmektedir. Üzerinde yaşadığımız bu çevreyi biz kirletmekte, en büyük suçlular da yine biz insanlar olmaktayız.

Bilindiği gibi çevre kirliliğinin nedenleri şunlardır: Hızla artan nüfus, kentleşme, sanayileşme, doğal kaynakların yoğun bir şekilde tüketilmesi, kimyasal ve fosil yakıtların kullanılması çevre kirliliğine neden olmaktadır.  Çevreyi biz bu kadar kötü hale getirip ondan mucizeler beklememiz de ayrı bir saçmalıktır.

Sevgili arkadaşlar!

Hepimizin bir an önce bilinçlenip kendine gelmesi gerekir. Eğer ki bizler bu çevreyi bugün temiz tutamazsak, koruyamazsak gelecek nesillerimiz tehlike altında olacak ve onlara güzel emanetler bırakmamış olacağız. Çevre kirliliğinin önlemek için şunları yapmak gerekir: İlk olarak geri dönüşüm tesisleri kurulmalı, metal, kağıt, plastik gibi pek çok malzeme geri dönüşüm sonrası yeniden kullanılabilir hale getirilmelidir. Günlük hayatımızda yemek yaparken kullandığımız yağların atıkları ve temizlikte kullandığımız deterjan atıkları  korunaklı şekilde imha edilmelidir. Çöp kutularının sayısı artırılmalı ve  çöp kutularına ulaşılabilirlik daha kolay olmalıdır. Zehirli atıklar doğaya bırakılmamalıdır.  

Doğaya bıraktığımız her zehirli atık bizim kendi topuğumuza sıkmak gibi bir şeydir. Onun için bir an önce alıp aklımızı başımıza almak ve çevreye sahip çıkmalıyız. Bu çevre hepimizin, bu doğa hepimizin. Birlik içinde, temiz bir çevre içinde yaşamak bizi daha mutlu eder ve daha temiz bir dünya ortaya çıkarmış oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür der, saygılarımı sunarım.

 

2 yorum:

Deneme