Sorumluluk İle İlgili Sözler

 Sorumluluk İle İlgili SözlerHer insan üzerine düşen sorumluluğu hakkı ile yerine getirdiği zaman toplum içindeki düzen kurulmuş olur. Sorumluluk sahibi olmak disiplinli olmayı da gerektirir. Böyle olduğu zaman herkes işine yönelir ve boş işlerle uğraşan kimse kalmaz. Onun için sorumluluklarımızı her zaman yerine getirmeliyiz ve başarılı ve mutlu olmanın peşinden gitmeliyiz.

Sorumluluk sözleri şunlardır:

"Önemli biri olmanın bedeli, sorumluluktur." (W. Churchill)

"İnsan, sadece sorumluluk üstlenerek, zihnini sağlam ve dengeli bir şekilde geliştirebilir." (John Dewey)

"Sorumluluk, her iki ucu da görünmeyen ve yalnızca ortasını görebildiğimiz bir ipe benzer." (William McFee)

 "Düzgün bir insan oIabilmek için, sorumluluk üstlenen birisi olmak gerekir." (Antoine de Saint – Exuper)


"Halkalardan biri gevşerse, zincirin tümü kopar." (Anonim)

"Esas isimiz, uzakta hayal meyal duran bir şeyi görmeye çalışmak değil, önümüzde açıkça duran işi yapmaktır." (Thomas Cariyle)

"İnsan, yaşadığı sorunlardan dolayı çevresini suçlamaktan vazgeçmeli, dinsel ve ahlakî değerler çerçevesinde irade gücünü ve sorumluluk duygusunu artırmak için çalışmalıdır." (Albert Schweitzer)

"Kişi, sorumluluğum! bir başkasına devredebilir, ama onunla elele giden karar verme yetkisini devredemez." (Benvenuto Cellini)

 "Sorumlusu olmadığımız şartlara verdiğimiz tepkilerden sorumluyuz." (Allan Massie)


"Kişinin sahip olduğu erdemler ya da bilgelik kendisini nadiren mutlu etse de, budalalıkları ve kötü huyları başkalarını sıkça mutsuz eder." (Samuel Johnson)

"Türk insanı; İstikrarlı, kararlı ve azimli olmalıdır. Sorumluluk sahibi olmalı, hizmete talip olmalıdır. Cesur olmalıdır.''( Atatürk)

"Hiç kimse, hem sorumluluk hem de umutsuzluk hissine aynı anda kapılamaz." (Antoine de Saint Exupery)

İnsan, yaşadığı sorunlardan dolayı çevresini suçlamaktan vazgeçmeli, dinsel ve ahlaki değerler çerçevesinde irade gücünü ve sorumluluk duygusunu artırmak için çalışmalıdır. Albert Schweitzer

"Kendisini anında bir vazifeye adayabilmek, sorumluluk duygusunun nasıl bir şey olduğunu iyi bilen ruhsal istikrarı ifade eder." (Dağ Hammarskjöld)

“Herkes evinin önünü süpürürse sokaklar temiz olur.”  Konfüçyüs
“Sorumluluğu başkasına yıkan davranış biçimi ile  gerçekten problem çözmek olanaksızdır.” Hosotani

Öz sorumluluk, başkalarına verdiğimiz sözlerin yanı sıra, kendimize verdiğimiz sözleri de yerine getirmek demektir. Andre Gide

“İnsan, yaşadığı sorunlardan dolayı çevresini suçlamaktan vazgeçmeli, dinsel ve ahlaki değerler çerçevesinde irade gücünü ve sorumluluk duygusunu artırmak için çalışmalıdır.” Albert Schweitzer
0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme