İki Şehrin Hikayesi Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 İki Şehrin Hikayesi Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 

1) İki şehrin hikâyesi adlı kitap hangi iki ülke şehirleri  arasında geçmektedir?

A) Fransa- Belçika

B) İngiltere – Fransa

C)  Fransa- Almanya

 D) Türkiye- Fransa

 

2) İki şehrin hikâyesi kitabının yazarı kimdir?

 A) Charles Dickens

 B) George Orwell

 C) George Eliot

 D) Wirginia Woolf

 

3) Tellson bankasının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bn. Pross

 B) Madam Defarge

C) Mr.Jervis Lorry

D) Jerry Cruncher

 

4) Dr Manette haksız yere Bastille  hapishanesinde kaç yıl boş yere tutsak edilmiştir?

 A) 14

 B) 15

C) 17

 D) 18

 

5) Dr Manette doktorluk alanında hangi bölümde başarılı bir doktordur?

A) Cerrah

 B) Fizik Tedavi Uzmanı

 C) Kardiyoloji Profesörü

 D) Romatoloji Uzmanı

 

6) Paris’teki ihtilalcilerin merkezi neresidir?

A) Bastille Hapishanesi

 B) Yer altından kazılmış büyük bir gizli tünel

C) Defargelerin şarapçı dükkanı

 D)Tellson Bankasının koca bir bölümü

 

7) Kimi aristokratların  kendi halkına zulüm yapmasının sonucu aristokrat olmayanlarda nasıl bir izlenim uyandırmıştır?

 A) Aristokrat olmayanlar bu soylu kişilerden korkmamaya başlamışlardır.

 B) Aristokrat olmayan kimseler böyle kimselere karşı içinde geçmek bilmeyen kin beslemişlerdir.

 C) Aristokratlara kin besleyen kişilerden biri de Bayan Defarge ve eşidir.

D)  Kendisi aristokrat olmasına rağmen insanlığını, iyi niyetini kaybetmemiş olan aristokratlar da bu kin ve nefretten payını almıştır.

 

8) Doktor Manette kızı ile yıllar sonra çok yakın ve vefalı bir dostunun aracılık etmesi ile kavuşmuştur. Kızı babasını gördüğünde ona olan bağlılığını bakışların ve samimi davranışı ile belli etmiştir. Doktor Manette’nin aşk ile bağlı olduğu, çok sevdiği güzel kızının adı nedir?

 A) Pauline

B) Liana

C) Lucie

D) Rosalie

 

9) Bir adam İngiltere aleyhine casusluk yapmakla Charles Darney adındaki bir Fransızca öğretmeninin yargılanmasını istemiştir. Charles Darnay’ı şikayet eden bu adamın adı nedir?

 John Barsad

 Doktor Manette’nin en yakın dostu

 Tellson Bankasında çalışan bir memur

 Doktor Manette’nin yeğeni

 

10) Doktor Manette’nin mülteci olarak götürüleceği şehir neresidir?

 A) Londra

 B) Berlin

 C) Kiev

D)  Moskova

 

 

11) Bayan Deferga  bütün aristokratların adını nereye yazmıştır?

A) Odasında bulunan sandığın an altına

B) Ördüğü atkıya

C) Ensesine

D) Evinde bulundurduğu küçük bir tahta parçasına

 

12) Hiçbir suçu olmamasına rağmen  hakkında idam kararı verilen ve  bunun içinde Fransa’ya geldiğinde tutuklanan Charles Darnay’ın  özelliklerinden hangisi doğru değildir?

 

 A) Hayattaki büyün zorluklara rağmen kendi onuru ve düşüncesi için mücadele eden bir kimsedir.

B)  Amcası (St.Evrémondé Markis) gibi insanlara tepeden bakıp kendini yükseklerde görmemiştir.

 C) Akrabaları gibi aristokratların her konuda haklı olduğunu ve alt sınıfta olanların ezilmesi gerektiğini düşünen bir kimsedir.

D)  Ailesinin servetinin yıllarca zarar verdikleri halka geri verilmesini söyler.

 

13) Charles Darnay hakkında çıkan kararda Charles Darnay  idam şekli ne ile olacaktır?

 A) Giyotin

B) Kurşuna dizme

 C) Recm (taşlama)

D)  Elektrik verme

 

14) Lucie’yi Charles Darnay kadar çok seven ve onun için de Lucie için hayatını bile  feda etmiş ve idam sırasında Charles Darnay’a fiziksel olarak çok benzediği için onunla yer değiştirmiş ve  ve kendisi  idam edilmiştir. Bu koca yürekli kişinin adı nedir?

 

A)  Lucie’nin çocukluk arkadaşı

B) Avukat olan Sdney Carton

 C)Doktor Manette’nin yeğeni

D) Bayan Defarge’nin bir tanıdığı

 

15) Aşağıdakilerden hangisi şiddetin insanlarda doğurduğu  sonuçlardan biri değildir?

 A) Korku

B) Akıl kaybı

C) Daha çok şiddete eğilim

 D)Sağ duyu ile hareket etme

 

16) Eski rejimin baş düşmanı olan Bayan Defarge nasıl bir şekilde ölmüştür?

 

 A) Charles Darnay ile boğuşurken

B)  Doktor Manette’nin ayakkabı yaparken kullandığı zehirli deriyi koklaması sonucu

 C) Lucie’nin sadık hizmetçisi ile tartışırken kendisinde olan silahın patlaması ile

 D) Posta arabası ile ülkeden kaçarken sırtından vurulan bir kurşunla.

 

17) Darney ve Lucie evlenirler.Fransa’da ihtilâl başlayınca , ihtilâlciler Bastille hapishanesini basarak mahkumları serbest bırakmışlardır. Bu sırada Charles Darnay ve Lucie’nin evliliğinden olan küçük kızlarının yaşı kaçtır?

 A) 5

B) 6

 C) 7

 D) 8

 

18) Charles Darnay’ın kuratılması için hayatını feda etmeye hazır olan Sdney Carton’un son sözü ne olmuştur?

 A) “Lucie için her şeye değer.”

B)  “Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur.”

C)  “Şimdiye kadar yaptığım her işten çok daha iyi bir iş yapıyorum. Şimdiye kadar böyle bir huzura kavuşmamıştım.”

D)  “Ne garip hayat ki insanın hiçbir değeri kalmamış ve insanlık ölmüş.”

 

19) Charles Dickens’in “İki Şehrin Hikâyesi” adlı romanının kahramanlarından Mr. Jervis Lorry, hangi arabayla Dover şehrine gider?

A) Devriye arabası

B) At arabası

C) Posta arabası

D) Zabıta aracı

 

20) Kitabın yazarı Charles Dickens nerelidir?

 A) İngiltere

 B) Fransa

 C) İskoçya

D) İrlanda

 

Cevaplar:

1. b  2.a  3.c  4.d  5. a   6. c  7. a  8.  c  9.a  10.a   11. b   12.c   13. a   14.b   15. d   16.c   17.b   18. c   19. c    20. a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme