İki Yıl Okul Tatili Kitabı İle İlgili Test Soruları

 İki Yıl Okul Tatili Kitabı İle İlgili Test Soruları

 

 1) Okulun yıllık tatili ne zaman başlamıştı?

A) 15 Şubat günü

B) 16 şubat günü

17 şubat günü

18 şubat günü

 

2) Çocukların tatil için bindiği geminin adı nedir?

A) Beton gemi

B) Sloughi

C) Kışla gemisi

 D) Karavel

 

3) Gemiye kaç çocuk binmişti?

A) 9

B) 12

C) 15

D) 17

 

4) Briant ve Jackues kardeşler nerelidir?

A) İngiltere

B) Rusya

C) Almanya

D) Fransa

 

5) Kendini diğer arkadaşlarından üstün gören, emretmeye bayılan kişi kimdir?

A) Gordon

B) Donifan

C) İverson

D) Costar

 

6) Memur çocukları olan kimlerdir?

A) Donifan ve Gross

B) Bakster

C) Dale

D) Vebb ve Vilcoks

 

7) Çocuklardan en büyükleri kimdir ve yaşı kaçtır?

A) Gross: 16 yaşında

B) Bakster: 17 yaşında

C) Gordon: 14 yaşında

D) Briant: 11 yaşında

 

8)Braint ve Jackues’in babasının mesleği nedir?

A) Öğretmen

B) Mühendis

C) Doktor

D) Kimyager

 

9) Briant kaç yaşındadır?

A) 13

B) 12

C) 11

D) 10

 

10)   Yat kaç aylığına kiralanmıştı?

A) 45 gün

B) 50 gün

C) 60 gün

D) 35 gün

 

11) Gemide zenci olan çocuğun adı nedir?

A) Dale

B) Moko

C) Garnett

D) Gorss

 

12)  Gemide çocuklardan başka kimsenin olmadığı o saatlerde geminin sürüklenmesine neden olan kişi kimdir?

A) Briant

B) Jackues

C) Gross

D) Moko

 

13) Aileler çocuklarından kaç hafta sonra umudunu kesti?

A) Bir hafta

B) İki Hafta

C) Üç Hafta

D) Dört hafta

 

14)  Bulundukları yer bir ada mıydı yoksa bir kıta mıydı? Bilmiyorlardı. Buna en çok kafa yoranlar kimlerdir?

A) Briant, Donifan ve Gordon

B) Jackues ve Moko

C) Vebb ve Gordon

D)        Briant ve Jackues

 

15)  Güney kutbunda yaşayan Penguen türünde balıkçıl kuşların adı nedir?

A) Balaban

B) Alaca Balıkçıl

C) Erguvani Balıkçıl

D) Monşolar

 

16)  Çocukların yanındaki köpeğin adı nedir?

A) Mac

B) Chip

C) Rudy

D) Phann

 

17) Köpeğin gittiği yerde yazılan tarih ve harf nedir?

A) F.B 1807

B) A.C 1678

C) B. B 1700

D) D.E 1891

 

18) Aşağıdakilerden hangisi çocukların mağarada bulduğu eşyalardan biri değildir?

A) Kazma

B) Balta

C) Testere

D) Son kullanma tarihi geçmiş kek

 

19) Çocukların bulduğu cesetteki kişi hangi ülkedenmiş?

A) Fransa

B) Amerika

C) Avusturya

D) İngiltere

 

20) François Baudain’in kullandığı ölçüye göre ada kaç kilometre uzunluğunda ve enindedir?

A) 5 km uzunluğunda 77 km eninde

B) 7 km uzunluğunda 84  km eninde

C) 3 km uzunluğunda 46 km eninde

D) 2 km uzunluğunda 36 km eninde

 

21)  Çocuklar Françosi'in kemiklerini ne yapmışlardır?

A) Yakmışlardır.

B) Denize atmışlardır

C) Gömmüşlerdir.

D) Bir torbaya koymuşlardır.

 

22) Çocuklar adaya ne ismini vermişlerdir?

A) Chairman

B) Santorini

C) Cocoa

D) Zanzibar

 

23) Adanın ilk başkanı kim olmuştur?

A) Donifan

B) Costar

C) Gordon

D) Moko

 

24) Aşağıdakilerden hangisi mağaraya yazılan yazılardan biri değildir?

A) Çalışan kimse, faydalı olan kimsedir.

B) Herkes elinden geldiği kadar çalışmalı.

C) Bugünün işini yarına bırakma.

D) Sakla samanı gelir zamanı.

 

25) Adada büyükler küçüklere aşağı derslerden hangisini anlatmamıştır?

A) Tarih

B) Coğrafya

C) Matematik

D) Yabancı dil

 

26) Yemek ve çamaşır işlerini kim yapmaktadır?

A) Moko

B) Briant

C) Gordon

D) Jackues

 

27) Günlük harita defterini tutmakla görevli olan kimdir?

A) Vebb

B) Gross

C) Bakster

D) Jenkins

 

28) Tabiat bilgisi bakımından diğer çocuklardan daha bilgili olan kişi kimdir?

A) Gordon

B) Bakster

C) Donifan

D) Jackues

 

29) Kitaba göre  Kızılderililer hangi ağacın yaprağından çay yaparlarmış?

A) Ihlamur ağacı

B) Elma ağacı

C) Ayva ağacı

D) Trulca ağacı

 

30) Hangi bitkinin  yapraklarından istedikleri kadar çay elde edebilirlermiş?

A) Parmettia

B) Matcha

C) Rooıbos

D) Chaı

 

31)  Çocukların ormanda dolaşırken keçiye benzettikleri hayvanın adı nedir?

 A) Lama

B) Antilop

C) Geyik

D) Ceylan

 

32)  Çocuklarda ormanda bulduğu hayvanın üzerine neden binmemişlerdir?

A) Yabani olduğu için tehlikelidir.

B) Üzerine binilemez.

C) Hayvan kuduz olabilir.

D) Hayvan çelimsizdir.

 

33) Briant’ın üstün niteliklerini fark ettiği halde yine de onu kıskanan çocuk kimdi?

A) Moko

B) Vilcoks

C) Vebb

D) Donifan

 

34)  Çocuklar 25- 26 Aralık tarihini neden tatil olarak ilan etmişlerdir?

A) Milli bayramları olduğu için

B) Dini bayramları olduğu için

C) Noel günü olduğu için

D) Kaybolduklarının bir yılı dolduğu için

 

35) Adanın ikinci başkanı kim seçilmiştir?

A) Briant

B) Donifan

C) Moko

D) Jackues

 

36) Gruptan ayrılalım fikrini ortaya koyan çocuk kimdir?

A) Vilcoks

B) Gordon

C) Donifan

D) Vebb

 

37)  Uçurtmanın yapılması kaç gün sürdü?

A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

 

38) Adaya ayak basan haydutlardan kurtulan ve çocuklar ile karşı karşıya gelen kişi kimdir?

A) Catherine

B) Maria

C) Gilda

D) Victoria

 

39) Donifan’ı yaralayan hayvanın adı nedir?

A) Ayı

B) Aslan

C) Kaplan

D) Kurt

 

40) Briant’a “ Bizi uyarmak için gece vakti buralara kadar gelmen büyük bir nezaket. Böylelikle bir başkanda bulunması gereken niteliklere sahip olduğunu ispatlamış oluyorsun dedi. Bütün olanlar için senden özür dilerim.” diyen çocuk kimdir?

A) Vilcoks

B) Donifan

C) Valston

D) Gordon

 

41)Briant ve Donifan’ın ağacın gövdesine hatıra olarak kalsın diye yazdıkları yazı nedir?

A) Bir Daha Asla

B) Yine Olsa Yine Yaparız

C) Yaşasın Dostluk

D) Kötü Niyet İnsan Kalbine Zarar Verir.

 

42) Uçurtma sepetinin içine kaç kilo ağırlığında toprak konulmuştu?

A) 60

B) 65

C) 70

D) 75

 

43) Uçurtmanın sepetine kim binmek istemiş  ama buna kim karşı çıkarak kendi binmiş ve kendini tehlikeye atmıştır?

A) Jackues binmek istemiş Briant kabul etmemiş ve kendi binmiştir.       

B) Donifan istemiş Moko kabul etmemiş kendi binmiştir.

C) Vebb istemiş Moko kabul etmemiş kendi binmiş.

D) Gordon istemiş Briant kabul etmemiş kendi binmiştir.

 

44) Halatları çözerek ıssız adaya düşmeye neden olan çocuk kimdir?

A) Jackues

B) Vebb

C) Gordon

D) Donifan

 

45)  Çocukların düşmanı olan haydudun adı nedir?

A) Valston

B) Catherine

C) Evans

D) Clinton

 

46)  Çocukların kaldığı adanın gerçek ismi nedir?

A) Heybeliada

B) Kınalıada

C) Hanovre  adası

D) Sedef adası

 

47)  Çocuklar kaç yıl arılıktan sonra ailelerine kavuşmuşlardır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

48)  Birant büyüyünce ne olmuştur?

A) Doktor

B) Öğretmen

C) Denizci

D) Mühendis


49)Donifon büyüyünce ne olmuştur?

A) Hakim

B) Savcı

C) Asker

D) Veteriner

 

50) Kim iki dost olmuş ve dostlukları hep devam etmiştir?

A) Donifan ve Briant

B) Donifan ve Jackues

C) Moko ve Briant

D) Vebb ve Donifan

 

51) Kim ileride iyi bir elektrik ustası olmuştur?

A) Gamette

B) Vebb

C) Gordon

D) Briant

 

52) Kim ileride kaptan olmuştur?

A) Gamette

B) Donifan

C) Vilcoks

D) Gross

 

53)  Jackues hangi mesleği tercih etmiştir?

A) Hakim

B) Doktor

C) Mühendis

D) Öğretmen

 

54)Adadan kurtulduktan sonra tekrar adaya gezi düzenlenmiştir. Bu geziye kim uzak bir yerde memur olduğu için katılamamıştır?

A) Gamette

B) Gordon

C) Vebb

D) Briant

 

55) Kim liseden sonra çiftlik sahibi olmuştur?

A) Gross

B) Vebb

C) Gordon

D) Moko

 

56) Çocuklar kurtuldukları adaya seyahat düzenlemişler ve orada ne kadar kalmışlardır?

A) 40 gün

B) 30 gün

C) 34 gün

D) 45 gün

 

57)Solomon kimin oğludur?

A) Vebb

B) Briant

C) Jackues

D) Donifan

 

58)Manette kimin kızıdır?

A) Moko

B) Gordon

C) Briant

D) Vebb

 

59) Adada yarası oldukça ağır olan ve sonra iyileşen kişi kimdir?

A) Biriant

B) Forbes

C) Donifan

D) Gordon

 

60)  İki Yıl Okul Tatili adlı kitabın yazarı kimdir?

A) Jules Verne

B) Lewiss Carroll

C) Enid Blyton

D) Edward Lear

 

 

 

 

Cevaplar: 1. a  2. b  3. c  4. d  5. b  6. d  7. c 8. b  9. a  10. a  11. b 12. b  13. b  14. a  15. d   16. d  17. a  18. d   19. a   20.  c   21.  c  22. a   23. c  24. d  25.  d   26. a  27. c  28. a  29.  d  30. a  31. a  32. a  33. d  34. c  35.a  36. c 37. b  38. a  39. c  40. b  41. a  42. b  43. a   44. a  45. a  46. c  47. b  48. d  49. d  50. a  51. c   52. a  53. b  54. c  55. a  56. b  57. d   58. c  59.  c   60. a

1 yorum:

Deneme