Toprak Ana Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 Toprak Ana Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları


Toprak ana ile konuşarak ona yaşadığı acıları, özlemleri, eski günleri hatırlatan  Tolganay Ananın kaç çocuğu vardır?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

 

2) Tolganay’ın eşinin adı nedir?

A)  Buga

B) Suvankul

C) Kolhozbek

D)  Bars

3)Aşağıdakilerden hangisi Tolganay’ın çocuklarından biri değildir?

 Kasım

Caynak

 Mayselbek

 Karabek


 4) Tolganay’ın eşi hem toprağı eker, biçer, hem de okuma yazma kurslarına gider, motor sürmeyi öğrenirdi ve durmadan yeni şeyler öğrenmeye devam ederdi. Bu onun hangi özelliğini gösterir?

A) Çalışkan olması ve yeniliklere açık olması

 B) Aceleci olması

C)  Hazırcı olması

D) Meraksız olması


5) Tolganay Ananın hangi çocuğu yuvayı ilk terk eden kişi olmuştur?

A)  Caynak

B)  Maysalbek

C)  Kasım

D) Karabek

 

6) Tolganay Ananın en çok zaafı olduğu oğlu ileride hangi mesleği yapmak istiyordu?

A) Hakim

 B) Asker

C) Savcı

D) Öğretmenlik

 

 7) Aşağıdakilerden hangisi Tolganayın gelini ile birlikte yaptığı işlerden biri değildir?

A) Her sabah erkenden tarlaya gidilir, oradaki otlar tırpanla biçilir ve temizlenirdi.

B) Tolganay ve gelini Aliman tarladan çıkan ürünü aralarında paylaşamadıkları için biribirleri ile sürekli tartışırlardı.

 C) Yemeği birlikte yerlerdi.

Geçimlerini sağlamak için hiç durmadan çalışırlardı.


 8) Aşağıdakilerden hangisi hasadın ilk günü köylülerin yaptığı şeylerden biri değildir?

A)  Bayram havası olduğu için herkes eğlenir, coşardı.

B)  Kimse bayram olduğunu söylemez ama bunu davranışları ile gösterirlerdi

C)  Hiç kimse kendini işe tam olarak vermezdi

D) Herkes işine tam olarak kendini verirdi.

 

 

 9) Köylüler el birliği ile çalışırken, işler yolundayken ve insanlar mutluyken onların bu mutluluğunu bozan haber nedir?

A) Savaşın başladığı ve evdeki erkeklerin savaşa gtmek zorunda olacağı

B)  Tolganay ananın ölümü

C) Tarlaların yeteri kadar yağmur alamamasından dolayı verimsizleşmeye başlaması

D) Yakınlarının vefatı

 

 

10) Tolganay ananın en büyük oğlunun savaşa gitmeden önce ona yaptırdığı şey ne olmuştur?

A)  Oğluna küçük bir ev yaptırmıştır.

 B) Oğluna yeni bir biçerdöver aldırmıştır.

C)  Ona küçük yaştaki aldığı rahvan atına binmesini ve gezmesini söylemiştir.

D) Tohumları evin altındaki gizli bir bölmeye saklamasını söylemiştir.

 

11) Aşağıdakilerden hangisi Tolganay Ananın ve ailesinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A)  Toprakları için, ülkeleri için iyi ve kötü günlerde hep birlikte olmuşlardır.

 B) Savaş da çıksa, olaylar kötüye de gitse yine de çalışmaya, tohum ekmeye devam etmişler ve umutsuzluğa kapılmamışlardır.

C)  Tolganay üç oğlunu ve eşini savaşta kaybetmesine rağmen köyün ileri gelenlerinden olmuş ve tarla işlerine devam etmiştir.

D) Tolganay Ananın gelini Aliman, eşi savaşta ölür ölmez Tolganay Anayı terk etmiş ve işlerden kaçarak kolaya kaçmıştır.

 

 12) Ağla, Tolganay ağla, dök içini, burada kimsecikler yok. Ama bundan sonra başkalarının önünde gözyaşlarını gösterme. Çünkü sen baybişesin, evin reisi diyerek Tolganay Anayı teselli eden kişi kimdir?

A) Eşi

B)  Oğlu

 C) Komşusu

D) Gelini

 

 13) Tolganay Ana sabah erkenden trenle askerlerin geçeceğini ve oğlunun da o trende olacağı haberini alır almaz tren istasyonuna koşmuştur. İki gün orada gelini ile bekledikten sonra gelen bir trende oğlunu bir saniyeliğine de olsa görmüştür Çünkü tren hiç durmamış ve hızla yoluna devam etmiştir. Oğlunun Tolganay Anaya fırlattığı  ve Tolganay Ananın da bunu ömrü boyunca sakladığı o şey nedir?

A) Asker şapkası

 B) Asker ayakkabısı

C) Kol saati

D) Asker künyesi

 

14) Tolganay Ananın oğlunun en büyük dileği neydi?

A) Zengin bir iş adamı olma

B)  İyi bir doktor olma

C)  İnsanların insanca kalabilmesi

 D) Daha fazla tarlaya sahip olma

 

  15) İyilik; yola düşen, toplanan bir şey değildir. Tesadüfen elen geçen bir şey de değildir. İnsan iyiliği ancak başka bir insandan öğrenir dedi Tolganay. Aşağıdakilerden hangisi Tolganay Ananın bu sözü ile uyuşmaz?

A)  İyilik insanlara barışı ve huzuru getirir.

B) İyilik öğrenilerek yayılır

C)  İyiliğin olduğu yerde insanca yaşama vardır

 D) İyilik her zaman iyi bir şey değildir.

 

 16) Aşağıdakilerden hangisi savaş ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)  Savaşın olduğu yerde kan ve göz yaşı vardır.

 B) Savaşın olduğu yerde vatanı için çalışan, çalışkan insanlar ve usta sanatçılar da ölür.

C)  Savaşın olduğu yerde huzur ve mutluluk vardır.

D)  Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir.

 

 17) Savaşın keskin baltası Tolganay Anayı da yıkmıştı. Buradaki keskin balta deyimi ne anlama gelir?

 A) Savaşın acımasız yönü

B)  Savaşın iyi yönü

C)   Savaşın getirdiği ganimetler

D)  Savaşın insanlığa etkileri

 

 18) “ Saban izine bir çekirdek, bir tohum tanesi atın, size yüz katını vereyim, küçük bir fidan dikin kocaman bir çınar vereyim. Evler kurun temel olayım! Üreyin, çoğalın, hepinize güzel bir barınak olayım! diyen toprak ana bu sözleri ile hangi özelliğini göstermektedir?

 A) Kibirli olduğunu

B)  Cömertliğini ve bereketliliğini

C)  Kıskanç olduğunu

D)  Mutsuzluğunu

 

 19) Tolganay Toprak Anaya şunu söylemiştir:  İnsanlar savaşmadan yaşayamaz mı? Toprak Ananın bu soruya cevabı ne olmuştur?

 A)İnsanlar savaşmadan yaşayamaz.

 B) Savaş toplumlar için gereklidir.

C)  Savaşın olup olmaması insanların niyetine, iradesine ve bilgeliğine bağlıdır.

D)  Savaş hiçbir zaman mutluk getirmemiştir.

 

 20)  Aliman’ın ölüm sebebi nedir?

A)  Ağır bir zatürreye yakalanmış olması

B)  Bütün vücudunu kaplayan enfeksiyon

 C) Verem

D)  Doğum sırasında fazla kan kaybı

 

21) 21)  Aliman’ın çocuğunun adı nedir?

A) Canbolat

B) Kalder

C) Abike

D) Toktobay

 

22)  22) Aliman’ı hastaneye götüren kişinin adı nedir?

A)  Şayırkul

 B) Bektaş

 C) Meçdibay

 D) Abay


  23) Tolganay Ananın oğullarını ve eşini kaybettiği savaş hangi savaştır?

A)  Birinci Dünya Savaşı

B)  İkinci Dünya Savaşı

C)  Osmanlı Rus Savaşı

D)  Çin- Kırgızistan Savaşı

 

24) 24) Tolganay Ananın en sevdiği yakın komşusunun adı nedir?

 A) Meliha

 B) Fatma

 C) Ayşe

D)  Necla

 

25) Toprak Ana adlı kitabın yazarı kimdir?

A)  Togolok Moldo

 B) Alıkul Osmonov

C)  Cengiz Aytmatov

D) Sayakbay Karalaev

 

Cevaplar:

1.a  2. B  3. D   4.a  5. B  6.d  7.b  8. D  9.c  10.c  11.d   12.a   13. A   14.c   15.d   16. C   17. A   18.b   19. C   20.  D   21.a   22.b   23 .b   24.c   25.c

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme