87 Oğuz Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 87 Oğuz Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları


1. Oğuz kaç yaşındadır?

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

 

2. Oğuz’un annesinin adı nedir?

A) Hanife Hanım

B) Hayriye Hanım

C) Hatice Hanım

D) Hasbiye Hanım

 

3. Oğuz’un babasının adı nedir?

A) Hamit Efendi

B) Hamdi Efendi

C) Halit Fendi

D) Halis Efendi

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Oğuz’un özelliklerinden biri değildir?

A) Haylaz

B) Derslerinde başarısız

C) Zeki

D) Dağınık ve düzensiz

 

5. Oğuz’un en önemli özelliği nedir?

A) Her ne pahasına olursa olsun işini tam yapardı.

B) Acımasız bir çocuktu.

C) Bencilliği çok severdi

D) Kendine güvenmez ve kendini sevmezdi.

 

 

6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Oğuz’un anne ve babası yaşlıydı.

B) Ailesi fakirdi

C) Evde düzeli bir yemekleri yoktu.

D) Oğuz’un ailesi zengindi.

 

7. Aşağıda verilmiş kelimelerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

A) Asri: Modern, zamanın en son yeniliklerine ve zevkine uygun olan demektir.

B) Ökçe: Topuğun arka bölümü

C) İkmale kalmak: Okulda bütünlemeye kalmak

D) Mektep: Sınıf demektir.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Oğuz’un arkadaşlarından biri değildir?

A) Fatin

B) Cemile

C) Gül

D) Aybüke

 

9. 113 numaralı olan öğrenci kimdir?

A) Gül

B) Fatin

C) Selim

D) Cemile

 

10. Oğuz’un öğretmeninin adı nedir?

A) Neriman Hanım

B) Nermin Hanım

C) Nezihe Hanım

D) Nurgül Hanım

 

11. Oğuzların sınıfında toplam kaç çocuk vardı?

A) 45

B) 47

C) 48

D) 57

 

12.  Sınıfa yeni katılan ve üstü başı tertemiz olarak giydirilmiş olan, her gün yeni kıyafetler giyen Selim’in okul numarası kaçtır?

A) 341

B) 362

C) 351

D) 378

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Selim ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Çok zeki bir öğrencidir.

B) Sınıfın çok gerisinde olan bir çocuktur.

C) Bembeyaz yüzlü bir çocuktur.

D) Kibar giyimli bir çocuktur.

 

14.  Oğuz başta Selim’i hiç sevmemiştir. Selim Oğuz’u öğretmene ispiyonladığı için Oğuz Selim’e hiç yaklaşmamıştır. Daha sonra Oğuz Selim ile çok yakın arkadaş olmuş ve Selim’in derslerinden geçmesi için Oğuz elinden gelen fedakarlığı yapmıştır. Oğuz’daki bu değişimin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selim’in varlıklı bir ailenin çocuğu olması

B) Selim’in Oğuz ile her yiyeceğini paylaşması

C) Selim’in babasının iflas etmesi ve bunun sonucunda kendini intihar etmesi

D) Selim’in annesinin Oğuz’a maddi yardım sağlaması.

 

15. Mektepteki öğle yemeğinde aşağıdaki yiyeceklerden hangisi yoktur?

A) Zeytin

B) Helva

C) Peynir

D) Simit

 

16. Öğretmenleri Oğuz ve arkadaşlarını  geziye götürmüştür. Çocuklar orada aşağıdaki şahıslardan hangisini görmemiştir?

A) Gazi Paşa

B) Fevzi Paşa

C) İsmet Paşa

D) Kazım Karabekir Paşa

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Oğuz’un öğretmeninin özelliklerinden biri değildir?

A) Öğrencilerini koşulsuz seven bir öğretmendir.

B) Öğrenciler arasında zengin fakir ayrımı yapan bir öğretmendir.

C) Çocukları sadece okutmakla kalmayıp onların insan olması için uğraşan idealist bir öğretmendir.

D) Öğrencilerine değer veren saygıdeğer bir öğretmendir.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Oğuz ve arkadaşlarının öğretmeni ile ziyaret ettiği yerlerden birisi değildir?

A) Cumhuriyet Abidesi

B) Asarıatika Müzesi ( Eski Eserler Müzesi)

C) Askeri Müze

D) Süleymaniye Camii

 

19. Öğretmeni Oğuz’un Türkçe dersinden neden bir not kırmıştır?

A) Oğuz sınavda çok kötü yaptığı için

B) Oğuz şımarık ve saygısız bir çocuk olduğu için

C) Öğretmenin yazdırdığı notları bir deftere yazıp düzenli bir şekilde okula getirmediği için

D) Oğuz sürekli arkadaşları ile tartışan yaramaz bir çocuk olduğu için

 

20. Oğuz hangi arkadaşını sinsi ve etek öpücü olarak görmeye başlamıştı?

A) Selim

B) Fatin

C) Belkıs

D) Cemile

 

21. Oğuz’a göre bir çocuk nasıl olmalıydı?

A) Çocuk dediğin koşmalıydı.

B) Çocuk dediğin yeri geldiği zaman düşmeli, çamura toprağa batmalıydı.

C) Çocuk dediğin devamlı yeni ve pahalı kıyafetler giymeliydi.

D) Çocuğun kafası patlamalı fakat gık dememeliydi.

 

22. Karlı, fırtınalı ve soğuk günlerde okula gelmeyen öğrenci kimdi?

A) Belkıs

B) Fatin

C) Selim

D) Gül

 

23. Kanunuevvel ayı hangi ayın diğer adıdır?

A) Eylül

B) Aralık

C) Ocak

D) Nisan

 

24.  Aşağıda verilen kelimelerin hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

A) Havadis:  İlgi ile karşılanabilecek haberler

B) Hendese: Felsefe

C) Manzume: Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser.

D) Camekân: Vitrin, göstermelik , satılık şeylerin sergilendiği camlı bölmeye verilen isimdir.

 

25. Kitapta geçen kelimelerden hangisinin anlamı yanlış yazılmıştır?

A) Apolet: Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk

B) Muahede: Savaş

C) Tahrir: Kompozisyon, yazma anlamlarına gelir.

D) Muvaffakiyetli: Başarılı

 

26. Babasının Oğuz’a aldığı paltonun fiyatı ne kadardır?

A) Dört buçuk lira

B) Beş buçuk lira

C) Yedi buçuk lira

D) Sekiz buçuk lira

 

27. Oğuz sınıftaki bazı kızlara inat olsun diye öğretmenine hangi oyunu oynamalarına izin vermesi için ricada bulunmuştur?

A) Halay

B) Zeybek

C) Kolbastı

D) İskoç oyunu

 

28. Öğretmen velilere “ Çocuğun eti senin kemiği benimdir.” Anlayışından vazgeçmeleri gerektiğini niçin söylemiştir?

A) Velilerin çocukları ile her açıdan ilgilenmeleri ve onları bir birey olarak görmeleri için

B) Velilerin okula para yardımı etmesi için

C) Çocukların sadece akademik açıdan başarılı olması için

D) Yaramaz çocukların okula gelmemesi için

 

29. Aşağıdakilerden hangisi Oğuz'un sınıf arkadaşlarından biridir?

A) Burhan

B) Betül

C) Kenan

D) Cihat

 

30. Teyzezadeleri kelimesi ne anlama gelir?

A) Teyze oğlu

B) Teyzenin arkadaşları

C) Teyze’nin babası

D) Teyzenin annesi

 

31. Oğuz’un Selim ile arkadaşlık kurmasından sonra Oğuz’da aşağıdaki yeni davranışlardan hangisi gelişmemiştir?

A) Dağınık olmayan, daha tertipli ve düzenli biri olmuştur.

B) Annesine de düzenli olması  ve odasının dağınık olmamasını tembih etmiştir.

C) Yaramaz ve derslerinden geri kalan bir çocuk olmuştur.

D) Kendisini Selim’in yerine koyarak empati kurma becerisine sahip olan duyarlı bir çocuk olmuştur.

 

32. Anne ve babası olmayan arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız?

A) Onları aramıza almamalıyız.

B) Onların duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışarak arkadaşlarımız için fedakarlık yapmalıyız ve onları sevmeliyiz , üzmemeliyiz. (empati kurmalıyız)

C) Onların derslerinde geçmesine yardım etmemeliyiz.

D) Onlara kaba kuvvet uygulamalıyız.

 

33.  Hanife Hanım Oğuz’un kıyafetini ütülemek için hangi komşusundan ütüyü ödünç almıştır?

A) Selin Hanım

B) Güler Hanım

C) Remziye Hanım

D) Belkıs’ın annesi

 

34. Selim Oğuz ile arkadaşlık kurduktan sonra onda aşağıdakilerden hangi farklılıklar olmuştur?

A) Selim daha tembel ve yaramaz bir çocuk olmuştur.

B) Eve çok geç gitmeye başlamıştır.

C) Oğuz’un sayesinde derslerine daha da istekle çalışan başarılı bir çocuk olmaya başlamıştır.

D) Kirlenmekten,  koşmaktan, düşmekten korkmaya devam eden bir çocuk olmuştur.

 

35. Divan; kol koyacak yeri olmayan, aralıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevettir. Açıklamasını yaptığım kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıraat

B) Sedir

C) İğrilmek

D) Evvel

 

36. Orta Amerika’da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapkaya ne isim verilir?

A) Panama

B) Caz

C) İntizam

D) Vaziyet

 

37. Numara kağıdı ne anlama gelir?

A) Karne

B) Yazılı kağıdı

C) Özel renkli defterler

D) Özel renkli kalemler

 

38. Oğuz’un birincilik haberi en çok kimi mutlu etmişti?

A) Anne ve babasını

B) Öğretmenini

C) Halasını

D) Arkadaşlarını

 

39. Aşağıdakilerden hangisi bu kitaptan çıkarabileceğimiz bir sonuç değildir?

A) Başarılı olmada sadece zeki olmak önemli değil aynı zamanda temiz, düzenli, planlı ve programlı da olmak gerekir.

B) Tüm çocuklar özel ve biriciktir.

C) Çocuklar evde büyütüp suladığımız çiçekler değil onlar çocuktur. Onun için koşmalı, oynamalı yeri geldiği zaman da kirlenmeli ve çocukluğunu doyasıya yaşamalıdır.

D) İnsan sadece kendini düşünmeli ve kendinin başarılı olması için çok çalışmalı kimseye yardım etmemelidir.

 

40. 87 Oğuz kitabı Rakım Çalapala ve Nimet Çalapala tarafından Cumhuriyet’in kaçıncı yılında yazılmış bir kitaptır?

A) Cumhuriyetin 5. Yılında

B) Cumhuriyetin 7. Yılında

C) Cumhuriyetin 9. Yılında

D) Cumhuriyet’in 10. yılı

 

Cevaplar:

1.D  2.  A  3.  A   4. B   5. A  6. D   7. D  8. D  9. A   10. B  11. C   12.c   13. A   14. C   15. D  16.d   17. B   18. D   19. B   20. B   21. C  22.c   23. B   24. B   25. B   26.A   27. B   28. A   29. A   30. A   31.c   32. B   33. B   34. C   35. B   36. A   37. A   38. A   39. D   40. D   

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme