Sinekli Bakkal Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 Sinekli Bakkal Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları


1) Romana da adını veren "Sinekli Bakkal" neyin adıdır?

A) Bakkal

 B) Sokak

 C) Mahalle

 D) Kasaba

 

2) "Sinekli Bakkal" romanında geçen olaylar nerede yaşanmaktadır?

A) Şam

B) Beyrut

C) İstanbul

 D)Bursa

 

3) İmamın kızının kaçtığı oğlanın adı nedir?

 A)Tevfik

B) İsmail

C) Osman

 D)Rakım

 

4) Tevfik ve Emine'nin kızının adı nedir?

 A)Hatice

B) Rabia

C) Ayşe

 D) Zeynep

 

5) Rabia'nın dedesinin adı nedir?

 A)Hacı Osman

B) Ömer Hoca

 C)Hacı İlhami

D)  Hoca Ahmet

 

6) Selim Paşa'nın görevi nedir?

 A)Dahiliye Nazırı

B) Hariciye Nazırı

C) Bahriye Nazırı

 D)Zaptiye Nazırı

 

7) Selim Paşa'nın görevi nedir?

A) Dahiliye Nazırı

B) Hariciye Nazırı

C) Bahriye Nazırı

 D) Zaptiye Nazırı

 

8) Rabia'nın musiki hocasının adı nedir?

A) Vehbi Dede

 B) Şeyh Galip

 C) Seyyid Burhaneddin

 D) Ali Rıza

 

9) Tevfik'in Balkan sürgününden İstanbul'a gelmesini sağlayan kişi kimdir?

 A)Mehmed Nuri Efendi

 B) Hulusi Paşa

C)  Zâti Bey

 D) Rıfat Bey

 

10) Selim Paşa'nın oğlu Hilmi'nin piyano hocası kimdir?

A) Zati Bey

 B)Vondra Bey

C) Fernando d'Aranda

D) Peregrini

 

11) Selim Paşa'nın bahçıvanbaşısı Bayram Ağa'nın yeğeninin adı nedir?

 A)Dilaver

B) Haluk

C) Bilal

 D)Fazıl

 

12) Rabia'yı isteyen, bir evin bir oğlu olan kimdir?

A) Eşref

B) Hilmi

C) Burhan

D) Galip

 

13) Bilal'in özendiği ve onun gibi olmak istediği kişi kimdir?

A) Selim Paşa

 B)Peregrini

C) Vehbi Dede

D) Zati Bey

 

14) Padişahın emirlerini ilgililere iletmekle görevli olan kişiye nedir?

A) Rikabdar

B) Mabeynci

 C)Tülbend

D) Kethüda

 

15) Tevfik'i sorguya çeken kişi kimdir?

A) İpsiz Recep

B) Odesalı Kosdi

C) Solak Ligor

D) Göz Patlatan Muzaffer

 

16) Hilmi bir süreliğine İstanbul'dan ayrılarak nereye gitmiştir?

A) Beyrut

B) Şam

 C)Medine

D) Mekke

 

17) Hilmi ve Tevfik padişahın emri ile nereye sürülmüştür?

 A)Medine

B) Mekke

 C)Beyrut

 D)Şam

 

18) Hilmi ve Tevfik'i sürgüne götüren geminin adı nedir?

A) Nüvid-i Fütuh

B) Muin-i Zafer

C) Peleng-i Derya

 D)Şevket-i Derya

 

19) "Nejat Efendi'den sonra İstanbul'daki en iyi piyanist" olarak adlandırılan Arif kimdir?

A) İkinci mabeyncinin yeğeni

B) Peregrini'nin kardeşi

C) Vehbi Dede'nin torunu

D) Selim Paşa'nın oğlu

 

20) Peregrini Müslüman olduktan sonra hangi ismi almıştır?

 A)Ömer

B) Osman

C) Ali

D) Haydar

 

21) Osman'ın, Rabia'nın dedesine düzenli olarak vermeyi taahhüt ettiği paranın miktarı nedir?

A) 200 kuruş

B) 300 kuruş

C) 400 kuruş

D) 500 kuruş

 

22) Hilmi, Şam'dan hangi ülkeye kaçmıştır?

A) İngiltere

B) Almanya

C) Fransa

D)  İtalya

 

23) Rabia ve Osman'ın, dedenin evine taşınınca yanlarına aldıkları yardımcının adı nedir?

 A) Agnes

B)  Penelope

C)  Eleni

 D)Selene

 

 

Cevaplar:

1.b   2.c   3.a   4. b   5.c   6.d   7.c   8. a   9.c   10.d   11.c   12.d   13. a   14.b   15. d   16. a    17. d   18.d   19. a   20.b   21. d   22. c   23. c

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme