“Kadim Şehrin Şifreleri” Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 “Kadim Şehrin Şifreleri” Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları


1) Işıl Öğretmenin branşı nedir?

A) Tarih

B) Coğrafya

C) Matematik

D) Sosyal Bilgiler

 

2) Sınıf mevcudu kaç kişidir?

A) 25

B) 28

C) 30

D) 36

 

 

3) Sınıf arkadaşları arasında 13 yaşını doldurduğu halde, sınıfın en küçüğüymüş gibi duran öğrenci kimdir?

A) Kaan

B) Ateş

C) Ceren

D) Selin

 

 

4) Aşağıdakilerden hangisi Kaan’ın özelliklerinden biri değildir?

A) Saçları simsiyahtır.

B) Siyah gözlüdür.

C) İçine kapanıktır.

D) Arkadaş canlısıdır.

 

5) Aşağıdakilerden hangisi kura sonucunda çekilen hazine avcılarından biri değildir?

A) Ceren

B) Kaan

C) Ateş

D) Selin

 

6) Üç arkadaş hangi şehirde şifreleri bulmaya çalışacaktır?

A) Ankara

B) İzmir

C) İstanbul

D) Konya

 

7)  Aşağıdakilerden hangisi Ceren’in özelliklerinden biri değildir?

A) Kısa boyludur.

B) Saçları sarıdır.

C) Fazla açıksözlü

D) Pek fazla arkadaşı  yoktur.

 

8)  Hangisi hazırcevap ve girişken olan hazine avcısıdır?

A) Ateş

B) Selin

C) Kaan

D) Ceren

 

9) Milion Taşının önemi nedir?

A) En eski taştır.

B) Yunanlılar zamanından kalam bir taştır.

C) Bizans İmparatorluğu zamanında dünyanın başlangıç noktası olarak kabul edilen taştır.

D) İlkel çağlardan kalma bir taştır.

 

10) Kadim Şehrin Şifreleri” adlı eserde
vurgulanmak istenen değer
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vatan Özlemi

B) Ayrılıkların İnsanı Kötü Etkilemesi

C)  Yardımlaşma ve Arkadaşlığın Önemi

D) Bencil Olmanın Bize Kattıkları

 

11) Öğrenciler şifreleri öğrenmek için nereden yararlanmıştır?

A) Çevresindeki komşularından

B) Uzmanlardan

C) İnternetten

D) Kitaplardan

 

12) Kadim şehrin sır perdesinin
aralandığı eserde, yarışmaya katılan
öğrencilerin hazineye ulaşmak için kaç şifreyi çözmek zorundadırlar?


A) On

B) On bir

C) On üç

D) On yedi

 

13)  Galata Kulesi kimler tarafından inşa edilmiştir?

A) Venedikliler

B) Cenevizliler

C) Ruslar

D) İtalyanlar

 

14) Gizli adamlar Çamlı köşk ekibini nereye giderlerse gitsinler sürekli buluyorlardır. Gizli adamların bu ekibi sürekli bulmalarının sebebi nedir?

A) Ateş’in çantasına yerleştirilmiş olan çip ile

B) Telefon sinyali ile

C) Yarışmayı düzenleyenlerin onlara gizliden bilgileri ulaştırması ile

D)  Devamlı takip edilerek

 

15)  Çamlı köşk ekibine şifreyi çözdükleri zaman kim mesaj gönderiyordu?

A) Matematik öğretmenlerinin

B) Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin

C) İngilizce öğretmenlerinin

D) Dil öğretmenlerinin

 

16) Çamlı Köşk ekibi peşlerindeki
gizemli adamları nasıl fark etmiştir?

A) Şifrelerin çözüm yerlerinde çekildikleri fotoğraflarla

B) Çocuklardan birinin gizli adamlara ajanlık yapmasından dolayı

C) Işıl öğretmenin onları bilgilendirmesi ile

D) Gizemli adamların hiç uyumaması sayesinde

 

17) Çamlı köşk ekibinden çalışkan ve sorumluluk saihibi olan kişi kimdir?

A) Ateş

B) Ceren

C) Can

D) Kaan

 

18) Işıl öğretmeninin çocukluk arkadaşının adı nedir?

A) Talip

B) Tolga

C) Tayfur

D) Timur

 

19) Hazine avı yarışmasının ilk ve son
şifresi aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Million Taşı – Fildamı

B) Fildamı – Kız Kulesi
C) Anemos Zindanı – BotterApartmanı

D) Milion Taşı – Kız Kulesi

 

 

20) Kadim Şehrin Şifreleri adlı kitabın yazarı kimdir?

A) Miyase Sertbarut

B) Almıla Aydın

C) Bilgin Adalı

D) Yücel Öztürk


 Cevaplar:

1. d   2. b   3. a   4.d    5. d   6. c   7.a   8.a   9.c   10. c    11. d   12. b    13.b   14. a   15.   b   16. a   17. c   18.   b    19. d    20.b 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme