"Fedailerin Kalesi Alamut" Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 Fedailerin Kalesi Alamut Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 

1) Halime’ye hırlayan hayvanın adı nedir?

A) Ehrimen

B) Pisican

C) Gümüş

D) Kontes

 

2) Halime’nin koruyucusu olan kadının adı nedir?

A) Sara

B) Fatma

C) Züleyha

D) Meryem

 

3) Meryem Zeynep’i hangi konuda uyarmıştır?

A) Derslerine daha iyi çalışması konusunda

B) Dedikoduyu bırakması konusunda

C) Dersler ile ilgisi olmayan konular hakkında soru sormaması gerektiği hakkında

D) Çok fazla bağırarak şarkı söylemesi gerektiği konusunda

 

4) Halime’yi muhteşem bahçeye götüren kişinin adı nedir?

A) Adi

B) Adil

C) Adalet

D) Asım

 

5) Kızların efendilerinin unvanı nedir?

A) Yiğit

B) Büyük

C) Şeyh

D) Seyduna

 

6) Hasan İbni Sabbah’ı kadınlar arasında en iyi tanıyan kimdir?

A) Sara

B) Meryem

C) Züleyha

D) Fatma

 

7 ) Kadınlar içinde kötü yürekli ve tehlikeli olan kadının adı nedir?

A) Apama

B) Züleyha

C) Halime

D) Meryem

 

8) Kadınlar içinde en iyi dans eden kimdir?

A) Züleyha

B) Sara

C) Halime

D) Fatma

 

9) Hasan İbni Sabbah’ın en güvendiği hizmetlisinin adı nedir?

A) Adil

B) Adi

C) Ali

D) Asım

 

10) İsmaililerde sıradan müminlere ne denirdi?

A) Müslüman

B) Orta dereceli müslüman

C) Lasik

D) Klasik

 

11) Tüm İsmaililerin lideri kimdir?

A) Übeyde

B) Hasan İbni Sabbah

C) Hüseyin

D) Cafer

 

12) İsmaililerin İran’daki en azılı düşmanı kimdir?

A) Melikşah

B) Sultan Alparslan

C) Berkyaruk

D) Nizam-ı Mülk

 

 

13) Gelmiş geçmiş tüm insanların en kudretlisi kitaba göre kimdir?

A) Seyduna

B) Ali

C) Tahir

D) Yusuf

 

14) Kitaba göre Ferhat’ın elması denilen meyve hangisidir?

A) Kuru incir

B) Hurma

C) Nar

D) Üzüm

 

15) İbn-i Tahir Alamu’ta ne olarak nam salmıştır?

A) Öğretmen

B) Müzisyen

C) Yazar

D) Şair

 

16) Aşağıdakilerden hangisi fedailerden biri değildir?

A) Tahir

B) Süleyman

C) Yusuf

D) Melikşah

 

17)  Fedailerin beyni ne diye yıkanmıştır?

A) Cennetin anahtarını elinde tutan Seyduna’dır denilerek.

B) Cennetin anahtarı Kuran’dır denilerek

C) Cennetin anahtarı Hz. Muhammed’in elindedir denilerek

D) Cennetin anahtarı Meryem’in elindedir denilerek

 

18) Hasan İbni Sabbah neden Peygamber’den bile üstün görülmüştür?

A) Cennetin anahtarı elinde olduğu için

B) Cennete sadece istediklerini gönderdiği için

C) Cennet kendisine ait olduğu için

D) Dili ile insanları ikna ettiği için

 

19) Hasan Sabbah’ın eski arkadaşları ve dostları kimlerdir?

A) Hüseyin ve Ali

B) Ömer Hayyam ve Nizam-ı Mülk

C) Übeyde ve Cafer

D) Süleyman ve Yusuf

 

20)  Kızlar nereden seçilip getirilerek fedailere huri olarak gösterilmiştir?

A) Evlerinden

B) Okullarından

C) Köle pazarından

D) Savaştan

 

21)  Hasan İbni Sabbah planını uygulamak için kaç yıl çalışmıştır?

A) 20

B) 19

C) 23

D) 18

 

22) Hasan Sabbah  silahlı kaç kalenin komutanıydı?

A) 60

B) 50

C) 40

D) 30

 

23) En çok düşman öldüren fedai kimdir?

A) Yusuf

B) Tahir

C) Süleyman

D) Übeyde

 

24) Düşman sancağını ele geçiren fedai kimdir?

A) Yusuf

B) Cafer

C) Tahir

D) Hüseyin

 

25)  Aşağıdakilerden hangisi kendilerine haşhaş bitkisinden yapılmış hap verilerek yalancı cennete getirilen fedailerden biri değildir?

A) Süleyman

B) Yusuf

C) Tahir

D) Cafer

 

26)  Hangi fedai düşmana karşı aslanlar gibi savaşmıştır?

A) Yusuf

B) Süleyman

C) Tahir

D) Übeyde

 

27)  İbn-i Tahir kime aşık olmuş ve onu asla aklından çıkarmamıştır?

A) Züleyha

B) Meryem

C) Halime

D) Fatma

 

28) Hasan İbni Sabbah Tahir'e kimi öldürmesini emretmiştir  Tahir de o kişiyi öldürmüştür?

A) Ömer Hayyam

B) Hasan Sabbah’ın oğlu Hüseyin

C) Nizam-ı Mülk

D) Berkyaruk

 

29)  İbni Tahir Gazali'ye adını ne diye söylemiştir?

A) Ali

B) Osman

C) Vahdettin

D) Orhan

 

30) Hüseyin Alkayni kimdir?

A) Hasan Sabbah’ın düşmanı

B) Hasan Sabbah’ın kardeşi

C) Hasan Sabbah’ın en yakın dostu

D) Hasan Sabbah’ın fedaisi

 

31) Başvezir ne sonucu öldürülmüştür?

A) Tabanca ile vurularak

B) Hançerin ucuna zehir sürülerek

C) İdam edilerek

D) Boğularak

 

32) Alamut kavramı ne anlama gelir?

A) Karga Yuvası

B) Bülbül Yuvası

C) Bıldırcın Yuvası

D) Kartal Yuvası

 

33) Atabey ne anlama gelir?

A) Beylerin beyi

B) Oğuz boyu

C) Kralın babası

D) Başkumandan

 

34)  Nizam-ü Mülk'ü başvezir yapan kimdir?

A) Osman Bey

B) Orhan Bey

C) Sultan Alparslan

D) Melikşah

 

35)  Halime kim yalancı cennete gelmeyince intihar etmiştir?

A) Tahir

B) Yusuf

C) Übeyde

D) Süleyman

 

36) Meryem nasıl ölmüştür?

A) Kendini zehirlemiştir.

B) Bileklerini kesmiştir.

C) Uçurumdan kendini aşağıya atmıştır.

D) Uykusunda kalp krizi geçirmiştir.

 

37) Nizam-ı Mülk kaç yaşında ölmüştür?

A) 64

B) 73

C) 78

D) 59

 

 

38) Hasan Sabbah’ın öldürttüğü oğlunun adı nedir?

A) Ali

B) Mehmet

C) Yusuf

D) Hüseyin

 

39 )  Hasan Sabbah ve Yunan doktor tarafından Kendisine çeşitli işkenceler yapılarak ve vücudunda yanıklar oluşturularak Selçuklu askerine benzetilen kişinin adı nedir?

A) Cafer

B) Übeyde

C) Yusuf

D) Süleyman

 

 

40) Hasan Sabbah’ın emri üzerine kendini öldüren fedailer kimlerdir?

A) Süleyman ve Yusuf

B) Cafer ve Übeyde

C) Tahir ve Süleyman

D) Yusuf ve Übeyde

 

41)Alamut’ta kendisine ait özel bir yeri sığınak olarak yaptıran ve bir daha dışarı çıkmamak üzere orada yaşamaya devam eden, yalan hikayeler yazarak cahil insanları kandırmaya devam edeceğim diyen kişi kimdir?

A) İbn-i Tahir

B) Hasan Sabbah

C) Nizam-ı Mülk

D) Hasan Sabbah’ın oğlu

 

 

42) Aşağıdakilerden hangisi fedailerin özelliklerinden biri değildir?

A) Güçlü, kuvvetli yiğitlerden oluşur.

B) Hasan Sabbah için ölümü göze almışlardır.

C) Hapı içince kendilerinden geçip kendilerini cennette zannetmişlerdir.

D) Sorgulayıcı, aydın kimselerdir.

 

43) Aşağıdakilerden hangisi Nizam-ı Mülk2ün özelliklerinden biri değildir?

A) Çalışkandır.

B) Zekidir.

C) Vatanseverdir.

D) Devletine ihanet etmiştir.

 

44) Aşağıdakilerden hangisi Hasan İbni Sabbah’ın özelliklerinden biri değildir?

A) Planlarını yavaş yavaş gerçekleştirmiştir.

B) Zeki biridir.

C) İnsanların acımasızca ölümlerine aldırış etmeyen biridir.

D) Tembel ve üşengeç biridir.

 

 

45) Aşağıdakilerden hangisi kitaptan çıkarılamaz?

A) Cahil ve saf kimseler kendilerini din adından kandıranlara çabuk inanmıştır.

B) Hasan Sabbah’ın içindeki intikam duygusu asla kaybolmamıştır.

C) Din adından insanları aldatanlara karşı uyanık olmak gerekir.

D) Her tarikat müritlerine gerçekleri söyler.

 

 

Cevaplar:

1. a   2. d   3. c   4. a   5. d   6. b   7. a   8. a   9. b    10. c   11. b  12. d   13. a   14. c   15. d    16. d     17. a   18. a   19. d   20. c   21. a    22. d  23. c   24. c   25.  d   26. a   27.  b   28.  c   29.  b   30. c   31.b   32. d   33.  c   34.   c    35.d   36. b   37.  b   38. d   39. a   40. a   41. b   42. d     43.d   44. d

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme