B Harfi İle Başlayan Fazla Bilinmeyen Eş Anlamlı Sözcük Örnekleri

 B Harfi İle Başlayan Fazla Bilinmeyen Eş Anlamlı Sözcük Örnekleri


Çok fazla bilmediğimiz eş anlamlı sözcük örnekleri şunlardır:

bade: içki

bağnaz: mütaassıp

bağış: hibe, teberru

banal, bayağı: adi

barbar: yabani

banker: faizci

baki: sonsuz

babacan: güvenilir


bağnazlık: fanatizm

bağıt, sözleşme: akit

bakraç: kova

baron. soylu

bala: çocuk

batur: yiğit

bay: bey

beka: ölümsüzlük

beddua, ilenç: kargış:

bazuka: roketatar

bedbin: karamsar

başbuğ: komutan

bedir: ay

basiret: sağduyu


basın: matbuat

bedesten: çarşı

bergüzar: yadigar

berrak: duru

berger: koltuk

berdevam: sonsuz

beniz: yüz

bekri. içkiye düşkün

beygir: at

bızdık: çocuk

bıçkın. külhanbeyi

beynenminel: uluslararası

beyhude: boşuna

betim: tasvir

beyaz cam: televizyon

beyanat: demeç

bezirgan: Yahudi tüccar

bilirkişi: eksper

bilmece: muamma

bildik: aşina

bobin: makara

bön: budala, saf

bucak: nahiye

bozkır: step

bitki: nebat

bitap: yorgun

bone: başlık

boykot: ayaklanma

buğu. buhar


bukelamun: iki yüzlü

bunak: yaşlı

buse: öpücük

bürüokrasi: kırtasiyecilik

bulmaca: sır

buhran: bunalım, kriz

boyuıtlar: ebat

bonservis: belge

branş. dal

birader: erkek kardeş

bivefa: nankör, vefasız

bitaraf: tarafsız

bitmeyen: sonsuz

bilhassa: özellikle

bilakis: aksine, tersine

bilaücret: bedava

biçare: çaresiz

burç: kale

büyüteç. pertavsız

bitpazarı: çarşı

buyruk: emir

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme