Dil bilgisi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Dil bilgisi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kişileştirme Örnekleri

 Kişileştirme Örnekleri

 

·         * Irmak nasıl da nazlı nazlı akıyordur şimdi memleketimin o muhteşem şelalesinde.

 

·         *Sabahtan beri esip dünyayı yıkacak gibi olan rüzgarın öfkesi bir türlü dinmiyordu.

 

*Yağmurun yağması ile toprağın suya doyması  nasıl da sevindirmişti toprağı.

 

*Dağlar yol verin de geçiyim  o engebeli yerleri , varayım sevdiğimin yanına.

 

*Soğuk bir kış gününde tanışmışlardı çam ağacı ile küçük serçe.

 

*Baharı bekliyordu toprak ana , hele bir bahar gelsin  işte o zaman mutluluklar yeşermeye başlayacaktı.

 

*Gülün bülbüle olan aşkı bitip tükenmiyordu.

 

*Sabaha karşı yeniden uyanan yel , bugün daha sakinim der gibi hafif hafif esiyordu.

 

·         *Papatyanın içli içli ağlayışına üzüldü minik serçe.

 

* Baharın gelmesi ile coşmuştu tüm çiçekler  ve hepsi gülerek karşılıyordu bahar mevsimini.

 

 * Yolun karşı kıyısındaki ağaç çok dalgındı bugün.

 

* Denizin hırçınlığı  şaşırtıyordu bugün tüm balıkları.

 

* Yalnızlığımdı beni her geçen gün ayakta tutmaya çalışan.

 

* Savaş sırasında hayatını kaybeden  çocuklara  gökyüzündeki tüm yıldızlar ağlamıştı sanki o gece, hepsi gökyüzünde savaşa lanet eder gibi çıkmamıştı bu gece ortaya.

 

·         *Beni yıkmayın der gibi bakıyordu koca çınar  karşısında gördü  o büyük  kepçeye.
 

 

 

Gerçek Anlam İle İlgili 20 Tane Örnek Cümle

 Gerçek Anlam İle İlgili 20  Tane Örnek Cümle

 

1) Akşam yediğim biber dolması çok acı olmuştu.

2) Annem baba eve geç gelince ağlamaya başladı.

3) Misafirliğe gittiğimde ev sahibinin yaptığı tatlı çok lezzetli olmuştu.


 

4) Babam akşam çayına tüm komşuları  davet etti.

5)  Kardeşim okuldan gelirken duvardan atlayarak yere düşmüştü.

6)Aileme büyük bir ev gerekliydi.

7) Öğretmen sınıftaki kötü koku gitsin diye pencereleri sonuna kadar açtı.


 

8) Öğle yemeğine gelince  dolabın boş olduğunu fark ettim.

9) Annem renkli çamaşırlar için farklı bir deterjan kullanmaya başladı.

10) Amcamın oğlunun başına ağaçta oynayan bir  maymun düşmüştü.

11) Akşamdan bulaşıklar yıkanmadığı için ev temiz değildi.

12) Ablam kavunu kesip sofraya getirdi.


 

13) Sonbaharın gelmesi ile havalar soğumaya başlamıştı.

14) Annem kardeşimin ona yalan söylemesine çok üzülmüştü.

15)  Babamın taşıdığı sandık çok ağırdı.

16) Komşumuzun oğlu kardeşimin yüzüne sivri  uçlu bir sopa ile vurmuş ve kardeşimin yüzü kanamıştı.


 

17) Dişlerim çürüdüğü için siyah renge dönmüştü.

18) Günümüz çocukları elinde telefonla oynayan asosyal bir kimliğe bürünmeye başladı.

19) Yolda kazada ölen köpeğin sol yanında yavrusu vardı.

20) Yolun kıyısındaki çiçekleri ezen çocukları uyardım.
Eş Sesli Sözcük (Kelime ) Örnekleri

 

 Eş Sesli Kelime Örnekleri

Söylenişleri ve yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir.

Eş Sesli Kelime Örnekleri


1) Abdal:  abdal kelimesi cümlede kullanıldığı anlama göre değişir:

- derviş anlamına gelir.

- yoksul demektir.

 

2) acı:

-  tatlının zıttı

- Yas, ölüm


3) alay: 

askeri birlik

- bir kimseyi ya da bir  şeyi küçümseme


4)  aralık:

- ay anlamındadır. Aralık ayı

- mesafe, seyrek, açıklık

 

5) arı:

- bal yapan hayvan

- parlak, temiz

 

6) aydın:

- il olan Aydın

- aydınlık, kültürlü, parıltılı vb. gibi


7) bağ:

- üzümün olduğu yer

- sevgi, ilgi,alaka


8) ben:

- tendeki koyu leke

-birinci şahıs adılı, ego


9) boğaz:

- Ağızdan sonra gelen organlar

- Çanakkale Boğazı

 

10) büyük:

-  iri, normalden fazla olan

-  Devlet yöneticileri, devleti idare edenler

 

11) cebir:

Zor, zor ile iş yaptırma

- matematiğin bir bölümü


12) cırcır:

- fermuar

- çok konuşan, geveze kimseler için kullanılır.

 

13) curcuna:

Her kafadan bir ses çıkıyor anlamında kullanılır

Bir de Türk müziğindeki bir usüldür.


14)  cüretkar:

- yiğit, cesur anlamında kullanılır

- bir de bu ne cüretkarlık yani bu ne saygısızlık, düşüncesizlik anlamında kullanılır.

 

15) çay:

- küçük akarsu

- içilen çay

 

16)  dağ:

-  etrafına yüksek kalan kısım

- kızgın , harlı demir  damgası

 

17) dandini:

- bebek uyutma ninnisi

- düzensiz, dağınık kimseler için kullanılır.

 

18) delalet:

-  rehberlik, kılavuzluk

-işaret, delil

 

19) derya:

- deniz anlamına gelir.

- bir de çok bilgili kimseler için kullanılır.

 

20)  def: 

- savuşturma

- çalgı aleti

 

21)  demdeme: 

- sinirli, hiddetli söz söyleme

- aldatma, hile

 

22)  doğa:

- tabiat

-  alışkanlık, adet

 

23) doruk:

-  zirve, en yüksek tepe

-  üstün başarı seviyesinde olan kimseler için kullanılır.

 

24) Eğrilik:

-  çarpıklık

- hainlik yapmak, birine yanlış yapmak anlamında kullanılır.

 

25) fenalık:

- kötü olma, kötülük yapmak

- bayılacak gibi olma, yere yığılacak gibi olma

 

26) Fırın:

- ekmek pişirilen yer

- evlerdeki ısıtma cihazı

 

27) fiş:

- elektrik akımı alan alet

- alışveriş  sonucunda verilen makbuz

 

28) fizik:

- bilim dalı olan terim

-  insanın yapısı, görünüşü vb .

 

29) gergin:

-  sıkı olmayan

- kayıtsız, ilgisiz

 

30) icat:

- buluş

- yalan

 Zıt Anlamlı Sözcükler ( Kelime) İle İlgili Örnekler

 Zıt Anlamlı Sözcükler ( Kelime) İle İlgili Örnekler


Anlamca birbiri ile çelişen, birbirinin karşıtı olan sözcükler zıt anlamlıdır.

Zıt anlamlı sözcük örnekleri:
Açan: büken

Antipatik: sempatik

Alenen: gizlice

Anyon: katyon

Apak: kapkara

Ara bulucu: ara bozucu

Akıbet: evveliyet

Asi : uysal

Argın: güçlü, zinde

Aşağılamak: yüceltmek

Arık: gürbüz

Aykırı: uygun

Azami: asgari

Atılgan: pısırık

Asil: soysuz

Ayık: sarhoş

Başsağlığı: göz aydınlığı

Berk: yumuşak

Baki: ölümlü

Batur: korkak

Babayiğit: namert

Bezgin: dinç

Centilmen: nobran

Biperva: çekingen

Bigünah: günahkar

Bitimli: sonsuz

Bön: uyanık

Cenk: sulh

Cansiperane: bencilce

Cellat: kurban

Bivefa: vefalı

Cebanet: cesaret

Bitap: dingin

Cingöz: avanak

Cevval: pısırık

Cismani: ruhani

Cüzi: çok,çokça

Cezir: med

Civar: taşra

Çavaş: gölgelik

Çarnaçar: bile isteye

Çiğsenmek: uykucu olmak

Çirkef: temiz, duru

Çorak: verimli

Çökek: tümsek

Çözelti: bileşim

Damıtmak: bileştirmek

Değirmi: düz

Despot: demokrat

Değişken: durağan

Devinim: durağanlık

Dışrak: içrek

Dinç: bitkin

Dişil: eril

Doğrusal: eğrisel

Direngi : istenç

Dolaylı: doğrudan

Doruk: dip

Dul: evli

Duru: bulanık

Düşkün: erkin

Düğüm: çözüm

Düzmece: gerçek

Ebedi:  fani

Ecnebi yerli

Eçhel: ulema

Eften püften: özenli, dayanıklı, sağlam

Ekalliyet : ekseriyet

Engül: candan

Elzem: gereksiz

Emge:  erinç, huzur

Elim: sevindirici

Engül: candan

Elzem: gereksiz

Ebet: nihayet

Edigen: etken

Edilgin: etkin

Essah: yalan

Evirgen: ölçüsüz, hesapsız

Etken: edilgen

Etki: tepki

Etkimek: tepkimek

Erkin: yasaklı, bağımlı

Ezinç: erinç

Faide: ziyan

Gıyaben: yüzüne karşı

Görece: kesin

Hafifmeşrep: ağırbaşlı

Halef: selef

İçrek: dışrak

Kart: genç, körpe

Küt: sivri

Körpe: kart

Kuytu: uğrak

Legal: illegal

Leyli: nehari, gündüzcü

Mat: parlak

Mütereddit: kararlı

Mütemadiyen: aralıklarla

Müsfet: menfi

Müsait: namüsait

 

Methiye: hicviye

Meçhul: belirli

Onat: özensiz

Onarmak: bozmak

Netice: neden

Nahoş: hoş

Nikbin: bedbin

Öznel: nesnel

Özgürlük: tutsaklık

Perakendeci: toptancı

Peşin: veresiye

Sığ: derin

Sulak: kurak

Süratli: yavaş

Süreğen: iveğen

Sempatik: antipatik

Şişman: zayıf

Tavan: taban

Kirli: temiz

Acı: tatlı

Gün: tün

Terfi: tenzil

Tenzilat: zam

Trajedi: komedi

Tezat: benzeş

Uzaksamak: yakınsamak

Upuzun: kıpkısa

Uçmak: konmak

Ümmi: okuryazar

Ülkü: gerçek

Üstünkörü: özenli

Vebal: sevap

Vicahen: gıyaben

Verecekli: alacaklı

Yalıtkan: iletken

Yadsımak: kabul etmek

Yabanıl: evcil

Yağı: dost

Yandaş: yansız

Yengi: yenilgi

Yeğni: ağır

Yatık: dik

Yüz akı: yüz karası

Yitik: buluntu

Yergi: övgü

Yaslı: şen

Yüzükoyun: sırtüstü

Züğürt: varsıl, paralı

Ziyan: kazanç, kâr

Zarafet: kabalık

Eş Anlamlı Sözcükler (Kelimeler) İle İlgili Örnekler

 

Eş Anlamlı Sözcükler  (Kelimeler) İle İlgili Örnekler

 

Yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denilir.

Eş anlama örnek sözcükler şunlardır:

Acele: İvme, ivedi

Açacak: Anahtar, açıcı

Açıkça : Alenen

Abluka: Kuşatma


Ambar: depo

Alçakgönüllü: mütavazi

Araç: Vasıta

Apostrof: Kesme işareti

Antant: antlaşma

Bağır: göğüs, ahşa

Bğış: hibe

bahis: konu, söz

bağbozumu: güz, sonbahar

başkan: reis

bakan: nazır,vekil

basmakalıp: klişe

barikat: engel

bit: kehle

cambaz: akrobat

cahil: bilgisiz,bilmez; toy

caymak: vazgeçmek

cennet: uçmak

cüzi: az, azıcık

cevaz: izin, müsaade

ceriha: yara

cerrah: operatör

cedit: yeni

cebe: zırh, silah

celse: oturum

çağrışım: tedai

çamur: balçık

çuval: teliz

çeviri: tercüme

çeri: asker

çöküş: yıkılma,inhitat

çevirmen: mütercim

çermik: ılıca, kaplıca

dangalak: kalın kafalı

daim: sürekli

dargın: küskün

darp: vurma

darmadağın: tarumar

demeç: beyanat

debi: akım

davranış: tutum

dasitan: destan

deneme: sınama, tecrübe

Demirkazık: Kutup Yıldızı

dehliz: koridor

devrisi: ertesi

dış alım: ithalat

dış işleri: hariciye

devlet kuşu: umulmadık talih

deniz: bahir, derya

dizdar: kale bekçisi

ebat: boyutlar

ecir: sevap; ücret

ecnebi: yabancı

eğitici:mürebbi

emir: buyru,komut

emmi: amca

ekonomi: iktisat

emir: buyruk

elit: seçkin

fezleke: özet

fıtık:kavlıç,yarımlık

fıtrat: yaradılış

feza: uzay

futbol: ayak topu

frekans: sıklık

gergi: perde

gramer: dil bilgisi

gam: kaygı,tasa

gıybet: çekiştirme, kov, kovculuk

gelir: varidat

güz: sonbahar

güzide: seçkin

gür: feyyaz

güzaf: boş, beyhude, anlamsız

göç: hicret

gök: sema

girişim: teşebbüs

grafik: çizgi

gurbetçi: elgin

hakim: bilge,filozof

hadise: olay

haberci: ulak

haris: hırslı

hane: ev

hantal: kocaman,iri, kaba

hemdert: dert ortağı

hercai: yeltek

hedef: amaç

haşmet: görkem

husumet: düşmanlık

heyet: kurul

huy: mizaç

ısrar: direnme

ıskat:sadaka

ırgat: rençber

icar: kira

ihtilal: devrim

istida: dilekçe

jimnastik: idman

jeoloji: yer bilimi

jurnal: kötüleme

japongülü: kamelya

jest: çalım

jüri: seçici kurul

kaba: sakil

kanıt:  delil

kamer: ay

karakter: kişilik

kaos: karmaşa,kargaşa

kas: adele

kasaba: kent

kazı: hafriyat

kaşkol: boyun atkısı

kep: başlık

lafazan: geveze

lüks: gösteriş

lütuf: iyilik

lösemi: kan kanseri

legal: kanuni,yasal

lig: küme

lahza: anlemiz: dokunma

mafsal: eklem

naçiz: değersiz

özveri: fedakarlık

öneri: teklif

önder: lider

ön yargı: peşin hüküm

örek: yapı, bina

özge: başka, yabancı

pak: temiz

pervaz: uçuş

pehlivan: güreşçi

pervaz: uçuş

parantez: ayraç

payitaht: başkent

rafadan: alakok

ray: demir yolu

riya: ikiyüzlülük

riyaset: başkanlık

revir: hasta odası

reşit: ergin

sahil: kıyı

saka: su taşıyıcı

sanı: zan

salgın: müstevli, istila

sarih: açık, belli

sena: övgü

sergüzeşt: serüven,macera

sındı: makas

sıçan: fare

şafak: alacakaranlık

şamar: tokat

şark: doğu

şüphe: kuşku

tabiat: doğa

taam: yemek

tahıl: hububat

us: akıl

uçmak: cennet

ucar: haber

uyum: ahenk

ülke: memleket

üleş: pay

ürkek: çekingen

vardiya: nöbet

vakit: zaman

vali: ilbay

velet: çocuk

yafta: etiket

yangı: irin, iltihap

yaptırım: kanun

yaşıt: akran

yasa: kanun

zan: sanı

zabit: subay

zül: alçalma, düşkünlük

zümre: takım, bölük, topluluk