Eş Sesli Sözcük (Kelime ) Örnekleri

 

 Eş Sesli Kelime Örnekleri

Söylenişleri ve yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir.

Eş Sesli Kelime Örnekleri


1) Abdal:  abdal kelimesi cümlede kullanıldığı anlama göre değişir:

- derviş anlamına gelir.

- yoksul demektir.

 

2) acı:

-  tatlının zıttı

- Yas, ölüm


3) alay: 

askeri birlik

- bir kimseyi ya da bir  şeyi küçümseme


4)  aralık:

- ay anlamındadır. Aralık ayı

- mesafe, seyrek, açıklık

 

5) arı:

- bal yapan hayvan

- parlak, temiz

 

6) aydın:

- il olan Aydın

- aydınlık, kültürlü, parıltılı vb. gibi


7) bağ:

- üzümün olduğu yer

- sevgi, ilgi,alaka


8) ben:

- tendeki koyu leke

-birinci şahıs adılı, ego


9) boğaz:

- Ağızdan sonra gelen organlar

- Çanakkale Boğazı

 

10) büyük:

-  iri, normalden fazla olan

-  Devlet yöneticileri, devleti idare edenler

 

11) cebir:

Zor, zor ile iş yaptırma

- matematiğin bir bölümü


12) cırcır:

- fermuar

- çok konuşan, geveze kimseler için kullanılır.

 

13) curcuna:

Her kafadan bir ses çıkıyor anlamında kullanılır

Bir de Türk müziğindeki bir usüldür.


14)  cüretkar:

- yiğit, cesur anlamında kullanılır

- bir de bu ne cüretkarlık yani bu ne saygısızlık, düşüncesizlik anlamında kullanılır.

 

15) çay:

- küçük akarsu

- içilen çay

 

16)  dağ:

-  etrafına yüksek kalan kısım

- kızgın , harlı demir  damgası

 

17) dandini:

- bebek uyutma ninnisi

- düzensiz, dağınık kimseler için kullanılır.

 

18) delalet:

-  rehberlik, kılavuzluk

-işaret, delil

 

19) derya:

- deniz anlamına gelir.

- bir de çok bilgili kimseler için kullanılır.

 

20)  def: 

- savuşturma

- çalgı aleti

 

21)  demdeme: 

- sinirli, hiddetli söz söyleme

- aldatma, hile

 

22)  doğa:

- tabiat

-  alışkanlık, adet

 

23) doruk:

-  zirve, en yüksek tepe

-  üstün başarı seviyesinde olan kimseler için kullanılır.

 

24) Eğrilik:

-  çarpıklık

- hainlik yapmak, birine yanlış yapmak anlamında kullanılır.

 

25) fenalık:

- kötü olma, kötülük yapmak

- bayılacak gibi olma, yere yığılacak gibi olma

 

26) Fırın:

- ekmek pişirilen yer

- evlerdeki ısıtma cihazı

 

27) fiş:

- elektrik akımı alan alet

- alışveriş  sonucunda verilen makbuz

 

28) fizik:

- bilim dalı olan terim

-  insanın yapısı, görünüşü vb .

 

29) gergin:

-  sıkı olmayan

- kayıtsız, ilgisiz

 

30) icat:

- buluş

- yalan

 0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme