Geri Dönüşümün Önemi Nedir ve Nasıl Aktif Bir Şekilde Geri Dönüşüme Katkı Sağlayabiliriz?

 Geri Dönüşümün Önemi Nedir ve Nasıl Aktif Bir Şekilde Geri Dönüşüme Katkı Sağlayabiliriz.


 Nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi ile çevre kirliliği de artmaya başlamıştır. Bundan dolayı da biyoçeşitliliğin azalmaya insan sağlığı olumsuz etkilenmeye ve doğal kaynaklar tükenmeye başlar. Böyle bir tehlike ile karşı karşıya kalmamak için her zaman geri dönüşümden yana olmalıyız. Çünkü geri dönüşüm sayesinde çevre kirliliği azalmaya başlar, ekonomiye katkı sağlanır. Bu sayede hem bilinçli bir insan gibi davranmış oluruz hem de çevreyi korumuş oluruz.


 Tekrar değerlendirilebilen atıkları geri dönüştürerek doğal kaynaklarımızı tüketmeden yeni ürünler elde edebiliriz.  Alınan verilere göre bir ton atık kağıt on yedi ağacın kesilmesini önlemektedir. Bir ton cam yüz litre petrol tasarruf edilmesini sağlar. Geri dönüşüm yapmadığımız zaman kaynaklar hızla tükenmeye başlar ve insan olarak zor durumda kalırız. Geri dönüşüme katkı sağlayarak , üretimdeki işlem sayısı azaltılarak enerji tasarrufu sağlanır. Kağıt, plastik, cam gibi atıklarımızı geri dönüşüm kutularına atmalıyız. 


Devlet bu konuda yeni işler yapmaya başlamıştır. Artık her okulda kağıt kutusu, plastik kutusu, cam kutusu, atık yağlar kutusu, eski kıyafetler kutusu vardır. Bunlardan geri dönüşüm sağlanarak daha temiz bir çevre ortaya çıkar.  Kağıtları kağıt kutusuna, plastikleri plastik kutusuna atmalıyız. Geri dönüşüme katkı sağlayacak  atık olan her şeyi değerlendirmeliyiz. Petrolde dışarıya bağımlı bir ülkeyiz.

 

 Petrol gibi ham maddelerin tüketiminin azalması sonucu, paramız yurtiçinde kalır  ve geri dönüşüm sonucu oluşan ürünlerimizin yurtdışına satılmasıyla da ülkemize döviz girişi sağlanmaktadır. Bu da ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Ülke ekonomisinin iyi olması için, çevrenin kirlenmemesi için geri dönüşümden yana olunmalıdır. Geçmişi değiştiremezsiniz ama geri dönüşüm geleceği değiştirebilir unutmayalım bunu da.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme