Öğretmenlik Mesleği Toplum İçin Neden Önemlidir?

 Öğretmenlik Mesleği Toplum İçin Neden Önemlidir?


Milletlerin ruh ve karakterini şekillendirmede etkin rol oynayan kimseler öğretmenlerdir. Üretken ve çalışkan olan öğretmenler toplumun tamamlayıcısı olan eğitim neferleridir. Bu işlevini layıkıyla yerine getiren öğretmenler için; “bütün bir toplum onların eseridir” denilebilir. Öğretmenlik mesleği toplum için önemlidir çünkü toplumun ilerlemesini sağlayacak olan, toplumun güzel ahlaklı ve nitelikli olmasını sağlayacak kimseler öğretmenlerdir. 


Öğretmenlik toplum için çok önemlidir çünkü öğretmenler her bir öğrencisini birey yerine koyan, ona değer veren ve onu koşulsuz seven kimsedir. Öğretmenlik toplum için çok önemlidir çünkü öğretmenler küçük mimarlar inşa eden, geleceğin iyi insanlarını, başarılı insanlarını yetiştirecek olan mücevherlerdir. Bunun için öğretmenlere çok değer verilmeli, onların nasıl bir  yoğun çalışma içinde olduklarının farkında olunmalıdır. Öğretmen toplumun motor gücü durumundadır. Bireylerin hayata hazırlanmasında temel bir rol üstlenmiş durumdadır. Öğretmen, eğitiminden yaşam tarzına, giyiminden hareket ve tavırlarına, aile hayatından bireysel ilişkilerine kadar her alanda çevresine mesajlar vermekle kendini sorumlu hissetmektedir. Çünkü toplum öğretmeni örnek alır ve ona göre hareket eder. Öğretmenlik mesleğini toplum önemser çünkü öğretmenin yetiştirecekleri o toplumu oluşturacak, o toplumun gelişmesini sağlayacaktır. Bu da öğretmenlerin sayesinde olur. 


Öğrenciye sorgulamayı öğreten, öğrenciye sorumluluk vermeyi öğreten, öğrenciye insan olmayı öğretenler önce aileler, sonra ise öğretmenlerdir. Bunun için toplum öğretmene ve öğretmenlik mesleğine çok önem verir. Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlik mesleğinin önemi ile ilgili şunu söylemiştir: "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder." Bundan dolayı da öğretmenlik mesleği toplum için çok ama çok değerlidir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme