Adalet Mülkün Temelidir Sözünden Yola Çıkarak Devletin Yönetim Biçimi İdari Yapılanma Konularında Adalet Kavramının Rolünü Açıklayan Kompozisyon

 

Adalet Mülkün Temelidir Sözünden Yola Çıkarak Devletin Yönetim Biçimi İdari Yapılanma Konularında Adalet Kavramının Rolünü Açıklayan Kompozisyon


Adalet mülkün temelidir der Hz Ömer. Bir ülkede adalet olmadığı zaman her şey yerle bir olur. Toplumda ahlaki yapıda aksamalar ortaya çıkar, güçlü olan güçsüz olanı ezer, zalim olan masum olana zulüm eder, işe almalarda liyakatsızlık olur, herkes yasaları kendi kafasına göre uygular ve eşkıyalık yapmaya başlayan gruplar oluşabilir, mafya grupları ortaya çıkar. İşte bunların olmaması için adalet her şeyin üstünde tutulmalıdır. Burada da en büyük görev devlet yöneticilerine düşer.

 Devletin başındaki kişiler adaletli bir yönetim sistemini benimser ve uygularsa toplumda da kargaşalar ortaya çıkmaz. Onun için devlet yöneticilerinin adalet konusunda çok hassas olmaları gerekir. Adaletsiz bir yönetim olduğu zaman insanların devlete olan güveni kalmaz ve toplumda huzursuzluklar baş gösterebilir. Bu da toplum içinde çeşitli sorunlar doğurur. Örneğin; Hak etmediği halde kendi yakınlarına kadro veren, aylık maaş bağlayan yöneticiler olduğu zaman bu iş hakkaniyete ters düşer. 

Çünkü baştaki adil olmazsa toplum içindeki diğer kimseler de adil olmamaya başlar ve  bu da toplumsal düzenin bozulmasına ve parçalanmasına neden olur. Adalet her şeyin üstünde tutulmalıdır. Hz Ömer adalet ile ilgili şu sözü de söylemiştir: Adalet olmadıkça yönetimin, edep olmadıkça asaletin, cömertlik olmadıkça zenginliğin faydası olmaz. İşte tüm bunlar için adalet olmazsa olmazlarımızdan olmalıdır.

 Devlet fertlerine güven sağlamalı, fertler devlet yöneticilerine güvenebilmelidir. Hak edene hak ettiği verilmeli, hak etmeyene ise hiçbir şey verilmemelidir. İnsanca yaşamak için, doğruluk için, dürüstlük için, güven için adalet her zaman var olmalı ve adaletli bir yönetim tüm fertleri de içine almalıdır. Kimseye hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmamalıdır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme