Zorbalık Nedir, Okullarda Zorbalık Nasıl Engellenir, Zorbalık Yaşayan İnsanlar Neler Hissederler?

 

Zorbalık Nedir,  Okullarda Zorbalık Nasıl Engellenir, Zorbalık Yaşayan İnsanlar Neler Hissederler?

Zorbalık; Daha üstün konumda ya da güçlü olanın karşısındakini genellikle istediklerini yaptırmak amacıyla etkilemesi, ezmesi ve gözünü korkutmasıdır. Güçlü olanın güçsüz olana uyguladığı her türlü şiddet türüdür aslında zorbalık. Zorbalığın en çok yaşandığı yerlerde ise okullardır ve okul içinde ise öğrenciler arasında yaşanır.

Okullarda zorbalığın engellenmesi ve ailelerin bilinçli ve merhametli, empati kurabilen çocuklar yetiştirmeleri gerekir. Okullarda zorbalık ile ilgili eğitimle verilmeli ve çocukların birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaşaması sağlanmalıdır. Zorbalığa maruz kalan çocukla zorbalığı yapan çocuk aynı anda konuşturulmamalı ikisi de ayrı ayrı odalara alınıp konuşturulmalıdır. İkisini aynı anda görüşmeye aldığımız zaman kurban olan çocuk zorbalığı yapan çocuktan korkabilir ve bu durumda gerçekleri söylemeyebilir. Bunun için öğretmen ve müdürün bu konuda hassas davranması gerekir. 


Zorbalığı yapan öğrenciye gereken yaptırım uygulanmalı ve aynı şeyleri bir daha yapmaması sağlanmalıdır. Bu konuda her iki çocuk da okul rehber öğretmeninden deste almalıdır. Öğrencilerin yapması gereken en önemli şey, neler olup bittiğini açık ve net bir şekilde ebeveynleri ve öğretmenleriyle paylaşmasıdır. Ebeveynler ve öğretmenler ise bu süreçte zorbalığa uğrayan çocuğa karşı anlayışlı ve ılımlı bir şekilde yaklaşarak zorbalıkla nasıl mücadele edebileceğini göstermelidirler. Yaşça daha büyük öğrenciler de kendilerinden küçük öğrencilere yol gösterici olmalıdır. Okullarda çocuklara zorbalıkla nasıl başa çıkılacağı öğretilmelidir. Çocuk eğitilmeli,  okullarda ve evlerde zorbalık engellenmelidir. Genellikle benlik saygısı düşük olan çocuklar kendilerini daha iyi hissetmek için zorbalık yaparlar. Popüler ve çok sevilen çocuklarda bile bu durumla karşılaşabilir. Bunun için okul ve aile bu konuda işbirliği içinde olmalıdır. 


Zorbalığa zorbalıkla karşılık verilmemelidir. Çocuklar birbirine saygılı olmayı öğrenmeli ve birbirlerini olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmelidir. Çocuklar arasında sevgi ve saygıya dayalı eğitici oyunlar oynatılmalıdır. Çocuklarda zorbalığı önleyecek türden kitaplar alınmalı ve bu kitaplar hakkında çocukların o kitapları anlatması sağlanmalı ve çocuklar konuşturulmalıdır. Öğretmenler, okul müdürü, hizmetliler, aile çocuklara örnek bir rol model olmalıdır. Zorbalık karşısında öğrencilerin nasıl tepki verileceği onlara öğretilmelidir. Çocuklara zorbalıkla ilgili tiyatrolar yaptırılmalı ve çocuklara rol verilerek zorbalığın nasıl kötü bir duygu olduğu onlara yaşatılmalıdır.  Böylece empati kuran çocuklar çok olur ve zorbalıktan uzak durulur. Çocuklara karşı iletişim kanalları açık olmalı ve onları sevgi ile ilgi ile dinlemelidir büyükler. Seslerini  yükseltilmesi için çocuklara cesaret verilmeli ve kendilerine güven duyması sağlanmalıdır. 


Zorbalığa uğrayan çocuklar kendilerini çaresiz hissederler ve yalnız hissederek  büyük bir yıkım yaşarlar. Çocuklarda fiziksel olarak karın ağrısı, baş ağrısı ve yorgunluk görülür. Bıkmış bir görünümde olurlar ve kimseyle fazla konuşmak istemezler. İçine kapanır ve asosyal bir kişilik olurlar. Çocuğun kendisine olan özsaygısı ve özgüveni azalır. Kendini yetersiz hissetmeye başlayan çocukta değişik psikolojik sorunlar ortaya çıkar. Böyle olunca çocuğun okul başarısında da düşüş gözlemlenir. Zorbalığa maruz kalan çocukta da zorba davranışlar görülmeye başlanabilir. Kimi çocuklarda ise saldırganlık olur, öfke nöbetleri olur. Bunların olmaması için okul ve aile işbirliği içinde hareket etmeli ve çocuklarımız çocukluğunu mutlu bir şekilde yaşamalı ve her çocuk tebessüm eden gözleri ile dünyaya yön vermelidir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme