Eşekli Kütüphaneci Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 

Eşekli Kütüphaneci Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 

1) Dimitrios hangi ülkeden Türkiye’ye ziyarete gelmiştir?

A) Fransa

B) Amerika Birleşik Devletleri

C) İspanya

D) Yunanistan

 

2) Aziz Baba kaç yaşındadır?

A) 55

B) 43

C) 26

D) 71

 

3)  Eşekli Kütüphaneci  kimdir?

A) Aziz’in babası

B) Aziz’in amcası

C) Aziz

D) Murat

 

4) Aziz Dimitrios için annesine hangi yemeği yaptırmıştır?

A) Mantı

B) Etli ekmek

C) Sac kavurma

D) Yaprak sarması

 

5) Ürgüp’ün çok sevilen sanatçısının adı nedir?

A) Ali Ercan

B) Refik Başaran

C)  Bedia Akartürk

D) Aysun Gültekin

 

6) Mustafa Bey kaç köye eşekle kitap götürmüştür?

A) 7

B) 19

C) 30

D) 20

 

7) Aşağıdakilerden hangisi kitapta geçen özlü sözlerden birid eğildir?

A) İnsan yükü ağırdır.

B) Konuk gelince bizde bütün zorla kolaylaşır; asıl konuk gelmeyince işlerimiz zorlaşır.

C) Kitap sevgisi de bütün sevgiler gibi doğuştan vardır; ama uyuyordur. Onun zamanı gelince uyandırılması gerekir.

D) Kitap sevgisi diye bir sevgi doğuştan gelmez.

 

8) Ürgüp’ün ilk kitaplığı neredeymiş?

A) Kızılçukur

B) Temenni Tepesi

C) Asmalı Konak

D) Ürgüp Müzesi

 

9) Mustafa Bey2in eşinin adı nedir?

A) Hatice

B) Zeynep

C) Hanife

D) Zeliha


 

10) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Bey’in özelliklerinden biri değildir?

A) Bir işi yapamadığı zaman zorbalığa başvurur

B) Köy köy dolaşıp insanların kitap okumasını sağlamıştır.

C) Gerçek bir vatanseverdir.

D) Bir şeyi çok isteyip de yapamadığı zaman ağlar.

 

11)  Eşekli Kütüphaneci olayı dünyada yalnızca bizde var diyen kiş kimdir?

A) Dimitrios

B) Aziz Baba

C) Mustafa Bey

D) Osman Ersoy

 

 

12) Hangi ülkenin elçisi Mustafa Bey’i ziyaret etmiştir?

A) Rusya

B) Amerika

C) İngiltere

D) Suriye

 

13) Mustafa Bey gittiği köydeki çocuklara hangi oyunu oynatmıştır?

A) Saklambaç

B) Körebe

C) Küp oyunu

D) Yakantop

 

14) Ürgüp’te ilk gezici kütüphane kaç yılında kurulmuştur?

A) 1990

B) 1957

C) 1943

D) 1994


 

15) Mustafa Bey kaç köye kitaplık açmıştır?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

 

16) Mustafa Bey onu kıskanan ve ona iftira atan bazı çevreler yüzünden kaç yaşından emekliye ayrılmak zorunda kalmıştır?

A) 45

B) 55

C) 50

D) 39

 

17) Mustafa Bey en çok neye üzülmüştür?

A) Maaşının elinden gitmesine

B) Bir daha kitap okumayacak olmasına

C) Dimitrios’a iyi davranmadığına

D) Bakanlık görevlilerinden kimsenin ona sahip çıkmayışına ve onun hakkını savunmayışına

 

18) Kimler kan kardeşi olmuştur?

A) Mustafa ve Dimitrios

B) Aziz Baba ve Dimitrios

C) Murat ve Dimitrios

D) Dmitrios ve Hanife

 

19) Hangi şehirler kardeş şehir olarak kabul edilmiştir?

A) Ürgüp ve Larisa

B) Ürgüp ve Atina

C) Ürgüp ve  Selanik

D) Ürgüp ve Yanya

 

20) Aşağıdakilerden hangisi Eşekli Kütüphaneci kitabının yazarıdır?

A) Yılmaz Güney

B) Fakir Bayburt

C) Yaşar Kemal

D) Kemal Tahir

 

 Cevaplar:

1.d   2. c   3.a  4.a   5.b  6.c   7.d  8.b   9.c  10.a   11.d   12.b   13.c   14.b   15.d   16.b   17.d   18.b  19.a  20.b

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme