Kip Kardeşler Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 

Kip Kardeşler Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları


1)  Yeni Zelanda limanlarında duran gemilerden birinin adı neydi?

A) James

B) Ranger

C)  Revenge

D) Whydah

 

2) Geminin kaptanın adı nedir?

A) Balt

B) Mod

C) Jim

D) Gibson

 

3)  Gemiyi ele geçirmek için kaptanı öldüren ve  Kip Kardeşlere iftira atan kişiler kimlerdir?

A) Balt ve Mod

B) Jim ve  Havkins

C) Burnes ve Hob

D) Vik ve Jim

 

 

4)   Aşağıdakilerden hangisi gemi kaptanının özelliklerinden biri değildir?

A) Usta bir denizciydi.

B) İşini çok iyi yapan başarılı bir tüccardı.

C) Eskiden öğretmenlik yapmıştı.

D) Havkins ile iyi arkadaştı.

 

5) Kaptanın oğlunun adı nedir?

A) David

B) Nat

C) Jim

D) Henry

 

6)  Kaptan ve gemisi nereye gidiyormuş?

A) Türkiye

B) Yeni Zelenda

C) Rusya

D) İsveç

 

7) Kaptan ne ile öldürülmüştür?

A) Tırtıllı hançer

B) Tabanca

C) Fare zehri

D)  Büyük bir odun parçası

 

8)  Kip Kardeşler  ile ilgili hangi bilgi doğru değildir?

A) Yardımseverdir.

B) Nankör değillerdir.

C) Katil değillerdir.

D) Biraz sorumsuzdurlar.

 

9) Katil nasıl bulunmuştur?

A) Fotoğraflar sayesinde

B) Katillerin konuşmaları dinlenmiş

C) Katiller takip edilmiş

D) Katiller suçlarını itiraf etmişlerdir.

 

10) Kip Kardeşler adlı kitap kimin eseridir?

A) Jules Verne

B)Mark Twaın

C)  Carlo Collodi

D) Elise Kova.

 

 Cevaplar:

1. a  2.d   3.a   4.c   5.b   6.b   7.a  8.d   9.a  10. b

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme