İbni Sina Sözleri

 

İbni Sina Sözleri


Batılılar tarafından Avicenna” olarak bilinen İbni Sina, 980 yılında doğdu. Tıp Kanunu adlı eseri Avrupa üniversitelerinde yüzlerce yıl ders kitabı olarak okutulmuştur. İbni Sina 1037 yılında yaşamını kaybetti. Ünlü tıp bilim insanı İbni Sina'nın değerli sözleri şunlardır:

“Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok.”

“Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir.”

“Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim aşk yolunda ikimiz de sert taşız.”

“Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez.”

“Çok gerekli olmadıkça ilaç kullanma!”

“İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder.”


“İnsanlar ileri sürdüğünüz nedenlere, içtenliğinize, çektiğiniz acıların ağırlığına ancak siz öldükten sonra inanırlar. Yaşadığınız sürece durumunuz şüphelidir, çok çok sizden şüphe ederler, bu kadarına hak kazanabilirsiniz.”

“Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen şeylerden ileri gelmektedir.”

“İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana "diri" denilir.”

“Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.”

“Açlık şifadır.”

“Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir.”

“Avam gördüğüne duyduğuna, havas her şeye inanır. Hassül havas ise inandıklarını yaşar.”

“Dünya, aklı olup, dini olmayan adamlarla ve dini olup, aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır.”

“Şifasız hastalık yoktur; irade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur; tanınmamasından başka.”

“Her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki onu görecek elimizde âlet yoktur.” (Mikroskop)

“Tedavi edilemeyecek hastalık yoktur.”

“Faydasız bitki yoktur.”

“Cahil bir hekim ölüm kampının yardımcısıdır.”

“Ne öğrendiysem secdede öğrendim.”

"Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır."

“Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez.”

“Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır.”

“Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir fakat siz bu zevki bilemezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez, onlar tek gözlüdür.”

“Her kalbi kuvvetli olan çok sevinen olmadığı gibi, her çok sevinçlinin de kalbi kuvvetli değildir.”


“Ruhsal bir hayal gücü vardır. Bu güç, hastalıkları oluşturabileceği gibi, var olan rahatsızlıkları da ortadan kaldırabilir. Beden, ruhsal hayal gücünün emirlerine itaat etmek zorundadır.”

"Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır."

“İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir ihtar nişanıdır ki bana yolsuz davranışlar, kötü işler yapmaya meydan kalmadığını bildirir. Bana bu akları boya diyenler oldu. Ben de onlara şöyle dedim: Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum. Bir de onları siyah boyaların altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım.”

“Tıp ilmi ki beyte sığdırılmıştır ve söylemenin güzeli de kısa söylenmesindedir. Az ye! Yedikten sonra hazım oluncaya kadar başka bir şey alma! Zira şifa yemeğin hazım olunmasındadır. İnsanın sağlığını bozan yemek üzerine yemek yemektir. O yüzden tıpta, hastalık ve sağlığın sebeplerini bilmemiz gerekir.”

“İtimatta layık en büyük şey, akıl ve iyi ahlaktır.”

“İyiliğin şartı beştir: Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı.”

“Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum.”

“Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar.”

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme