Sözcüklerin Önemi Konulu Kompozisyon

 

Sözcüklerin  Önemi Konulu Kompozisyon

 

Sözcüklerin; insan hayatındaki rolü çok büyüktür. Sözcükler; sayesinde insan duygu ve düşüncelerini, fikirlerini, istek ve arzularını dile getirir. Sözcükler; bir toplumun iletişimi, sosyolojisi, psikolojisi, ilim, fen ve teknolojik gelişimi, kültürel ve medeni kalkınması için çok önemlidir. Duygu ve düşüncelerimizi en iyi şekilde ifade etmemizi  sağlayan unsurların başında sözcükler gelir. Ağzımızdan çıkan her sözcüğün anlamına uygun bir şekilde konuşulması, ifade edilmesi kişinin başka insanlar tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlar. Mutluğumuzu, öfkemizi, sitemlerimizi sözcükler ile belli  ederiz. Sözcükler, duygularımızı başkalarına aktarmamızı sağlar. Örneğin bir eşya hakkındaki görüşlerimizi bu eşya çok kaliteli, ya da bu eşya çok iyi değil derken bile bunu sözcükler aracılığı ile ifade ederiz. Yani bir şeyi nitelerken, niceliğini belli ederken sözcükleri kullanabiliriz.

 

 Sözcükler, bizi birbirimize bağlar. Sözcükler aracılığıyla birbirimizle iletişim kurarız. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve fikirlerimizi paylaşarak birbirimize yakınlaşırız. Sözcükler, bizi birbirimize bağlayan ve toplumumuzu oluşturan güçlü bir bağdır. Toplumun temelini oluşturan unsurların başında gelir sözcükler. Yasalar, genelgeler, yönetmelikler yazıyla yazılır ve ama sözcükler ile ifade edilir. 


Sözcüklerin  önemi ile ilgili şu söz çok önemlidir:  “Sözcükler, yaşamımızda karşılaşabileceğimiz tüm durum ve olayları yönlendirebilmemizin, en belli başlı araçlarıdır. Sözlerimize ne kadar egemen olabilirsek, yaşamımızı da isteklerimize o kadar uydurabiliriz.” Bergen Evans. Sözcükler; konuşmanın temelini oluşturduğu gibi, insanlar arasındaki sevgi, saygı, dostluk, aile ve toplumsal bağların sağlanması ve güçlenmesini sağladığı gibi bunların bozulmasına da neden olabilir. Onun için ağzımızdan çıkan sözcüklere çok dikkat etmek gerekir.

 

Sözcükler anlam karışıklarının olmamasını sağlar ve her şeyin daha net ifade edilmesini sağlar. İnsan olarak da ağzımızdan çıkan sözcüklere dikkat etmeliyiz. Kalp kırıcı sözcükleri kullanmamalıyız. Sevgi ve saygı ifade eden kelimeleri kullanmalıyız. Tane tane  konuşmalıyız ve ağzımızdan çıkan sözcüklerin karşı taraftan iyi anlaşılıp anlaşılmadığının da farkında olmalıyız.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme