Şu Acayip Burunlar Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 

Şu Acayip Burunlar Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları


1) Köpeklerin olfaktör epiteli insanlarınkinden kaç kat büyüktür?

A) 20 kat

B) 15 kat

C) 5 kat

D) 9 kat

 

2) Köpek beyinlerinin insan beynine oranla kaç kat daha fazlası koku işleri ile meşgul olur?

A) 20

B) 30

C) 40

D) 50

 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi köpeklerin burun yapısı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Köpekler  he riki burun deliği ile ayrı ayrı kokul alabilen sadece kokuyu almakla kalmaz kokunun geldiği yönü de bulabilirler.

B) Bir köep ağaçtaki kuşların ve hatta böceklerin kokusunu alır.

C)  Burunları çok az miktarda mukus salgılar.

D) Köpeklerin burun delikleri kıvrımlıdır.

 

4) Olimpik yüzme havuzuna damlatılan tek bir damla kanın kokusunu yüzlerce metreden alabilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tavuk

B) Horoz

C) İnek

D) Köpek  balığı

 

5)  ………….. hafızaları çok güçlü olduğundan hayatları boyunca unutmazlar?

A) Filler

B) Kuşlar

C) İnekler

D) Sinekler


 

6) En iyi koku alan buruna sahip olan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuş

B)  Zürafa

C) Deve

D) Fil

 

7) Köpeklerden korkan insanlar neden korkmayan insanlara göre daha çok köpek saldırısına uğrarlar?

A) Kendilerini sevmedikleri için

B) Kendilerine güvenmedikleri için

C) Köpekleri görünce güldükleri için

D)Köpekler korkan insanların duygularının kokusunu aldığı için

 

8) Kitaba göre  Doks adlı bir kitap bir katilin kokusunu kaç kilometreye kadar takip edebiliyordu?

A) 10

B) 13

C) 12

D) 21

 

9) Burnun sadece yüzde kaçı koku almada geri kalanı ise nefes alıp vermede görev yapar?

A) % 5

B) %95

C) % 10

D) % 20

 

10) Normal bir insan gün içinde ortalama kaç kere nefes alıp verir?

A) On bin

B) Yirmi bin

C)  30 bin

D) On beş bin


 

Cevaplar:

1. a    2. c   3. c   4.d   5.a   6.d   7.d   8.a   9. a   10. b

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme