Aşağıdaki Metinde Geçen Bazı Kelimelerin Anlamları Verilmiştir. Anlamları İlgili Oldukları Kelimelerle Eşleştiriniz. 5. Sınıf Türkçe Kitabı

 

Aşağıdaki Metinde Geçen Bazı Kelimelerin Anlamları Verilmiştir. Anlamları İlgili Oldukları Kelimelerle Eşleştiriniz. 5. Sınıf Türkçe Kitabı


1) Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümüne Kültür denilir. Ya da bir toplumun maddi ve manevi değerlerinin hepsine birden kültür denilir.


2) Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumuna Enstitü denilir.

3) Mesleği desen yapmak olan kimseye  Desinatör denilir.

4) Grafik tasarımcısına  grafiker denilir.

5) Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumuna akademi denilir.

6) Belli bir yöre ile ilgili, yerel olana da yöresel denilir.


Metinde sorulan kavramlar ve cevapları yukarıda güzel bir şekilde yazılmıştır. Kültür, Desinatör, akademi, yöresel, grafiker, enstitü, sanat. Burada sadece sanatın anlamı verilmemiştir. Sanat kavramının anlamı ise şudur:

Sanat: halkın duyu ve duygularına dokunmaya yönelik gerçekleştirilen insan çalışmalarının tümünü bir araya getiriyor. Resim gibi heykel, video, çizim, fotoğraf, dans, edebiyat, müzik da birer sanattır. 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme