Fatih Harbiye Romanı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 

Fatih Harbiye Romanı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 

1) Neriman’ın çocukluk arkadaşının adı nedir?

A)  Şinasi

B) Şemsettin

C) Şuayip

D) Mustafa

 

2) Neriman’ın babasının adı nedir?

A) Fazıl Bey

B) Faiz Bey

C) Fatih Bey

D) Ferit Bey

 

3) Faiz Bey kızı ile kimin evleneceğini düşünür?

A) Şinasi

B) Kuzeni

C) Yeğeni

D) Ali

 

4) Neriman ve ailesinin oturduğu mevkiinin adı nedir?

A) Esenler

B) Fatih

C) Cihangir

D) Nişantaşı

 

5) Neriman’ın tanıştığı zengin genç olan Macit adlı kişi nerede oturmaktadır?

A) Harbiye

B) Pendik

C) Maltepe

D) Kartal

 

6) Macit Neriman’ı neye davet eder?

A) Nişan törenine

B) Düğün törenine

C) Baloya

C) Bir arkadaşının doğum gününe

 

7)  Neriman baloya gitmek için babası ona nasıl izin verir?

A) Gece on iki olmadan eve gelmesi koşulu ile

B) Baloya Şinasi ile gitmesi koşuluyla

C) Derslerine çok iyi çalışması koşuluyla

D) Yeni kıyafet almaması koşuluyla

 

8)  Neriman neyden etkilenerek baloya gitmemiştir ve babasının sözünü dinleyerek Şinasi ve babası ile nihayet huzurlu günlerine dönebilmiştir?

A) Kendini intihar eden genç bir kızın yaşam öyküsünden

B) Macit’in serseri tipli olmasından

C) Kendisini düşük görmesinden

D) Macit’in ailesinin Neriman’ı gelin olarak kabul etmeyişinden

 

9) Tanzimat'tan kopup gelen, Milli Mücadelede ve sonraki yıllarda alevlenen Batılılaşma hareketlerinin Türk tipindeki ve cemiyetindeki etkilerini inceleyen Fatih Harbiye kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Tarık Buğra

C) Peyami Safa

D) Memduh Şevket Esendal

 

10) Neriman’ın en yakın arkadaşının adı nedir?

A) Fahriye

B) Asuman

C) Aslı

D) Fatma

 

11) Neriman hangi iki semti birbirine zıt olarak görür?

A) Fatih- Harbiye

B) Cihangir- Nişantaşı

C) Fatih- Avcılar

D) Kartal- Esenler

 

12)  Faiz Bey’in sık sık okuduğu kitabın adı nedir?

A) Mesnevi

B) Savaşçı

C) İnce Memed

D) Divan-ı Hikmet

 

 

 Cevaplar:

1. a   2.b  3.a   4.b  5.a  6.c   7.b  8.a   9.c   10.a   11.a   12.a

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme