İnce Memed Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 

İnce Memed Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları


1) İnce Memed kaç yıllık bir zaman diliminde yazılmıştır?

A) 10

B) 25

C) 32

D) 17

 

2) İnce Memed kitabında hangi şehirde konu geçer?

A) Adana (Çukurova)

B) İstanbul

C) Sivas

D) Kırşehir

 

3) Değirmenoluk köyünde kendine has kanun ve töreleri koyan ve uygulayan ağanın adı nedir?

A) Abdi Ağa

B) Musa Ağa

C) Kalender Ağa

D) Çetin Ağa

 

4)  İnce Memed’i sürekli döven, aşağılayan, hor gören kişi kimdir?

A) Babası

B) Amcası

C) Annesi

D) Abdi Ağa

 

5) İnce Memed dayak yiyince kime sığınır?

A) Süleyman

B) Vahdet

C) Necati

D) Talip

 

6) İnce Memed’in annesinin adı nedir?

A) Hatun

B) Döne

C) Ayşe

D) Züleyha

 

7) Memed kiminle ilk defa kasabaya gitmiştir?

A) Ali

B) Temur

C) Mustafa

D) Süleyman

 

8)  Memed’in sevdiğinin adı nedir?

A) Hatice

B) Emine

C) Nazmiye

D) Meltem

 

9) Sevdiğini kaçırırken yakalanan İnce Memed kimin yanına sığınmış ve artık eşkıyalığa başlamıştır?

A) Osman

B) Deli Durdu

C) Musa

D) Yılmaz

 


10) Aşağıdakilerden hangisi İnce Memed kitabında geçen özlü sözlerden biri  değildir?

A) “İnsanlarla oynamamalı. Bir yerleri var, bir ince yerleri, işte oraya değmemeli.”

B) “Uğruna bu kadar alçaldığımız, zulmettiğimiz, haram yediğimiz, insan öldürdüğümüz yaşamak ne işe yarıyor?”

C) “İnsanın içindeki adalet duygusunu köreltirsek, insanın insana saygısı kalmaz. İnsanın insana itimadı, hürmeti kalmayınca da bir yerde insanlık çok şey kaybeder, hayat çirkinleşir.”

D) “Umutsuz Durumlar Yoktur Umutsuz İnsanlar Vardır Ben Hiçbir Zaman Umudumu Yitirmedim.

 

11)  Hatice'nin hapse düşmesine neden olan kişi kimdir?

A) Mustafa

B) Memed

C) Abdi Ağa

D) Topal Ali

 

12)  Hatice öldükten sonra çocuğa bakma için çocuğu kim sahiplenmiştir?

A) Iraz

B) Döne

C) Mustafa

D) Süleyman

 

13)  Aşağıdakilerden hangisi kitapta geçen sözlerden biri değildir?

A) “Konuşan insan, öyle kolay kolay dertten ölmez. Bir insan konuşmadı da içine gömüldü müydü, sonu felakettir.”

B) “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”

C) “İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Her kötülüğü yapar, her iyiliği de yaptığı gibi.”

D) “Dünyanın bütün kötülüklerine baş kaldır. Bazen senin iyiliğin başkasının kötülüğüne de olabilir. Kendi iyiliğine de baş kaldır.”

 

14) Aşağıdakilerden hangisi İnce Memed’in özelliklerinden biri edğildir?

A) Haksızlığa ve zulme baş kaldırmıştır.

B) Yaşadığı acılar rve uğradığı haksızlıklar ronu eşkıya olmaya zorlamıştır.

C) Merhametsiz ve zalim bir insandır

D) Kararlı, tuttuğunu koparandır.


 

15) İnce Memed’in  evladı nereye büyütmek için götürülür?

A) Gaziantep

B) Kahramanmaraş

C) Çukurova

D) Hatay

 

16) Aylardır İnce Memed’i yakalamak için çalışan ve en sonunda onu bulmuşken öldürmekten vazgeçen Asım Çavuş İnce Memed’e acımıştır. Bunun nedeni nedir?

A) Hatice’nin vurulması ve İnce Memed’in bebeği ile dünyada bir başına kalması

B) Asım Çavuş’un da eşkıya olmak istemesi

C) Asım Çavuş’un İnce Memed’den para koparacak olması

D) Asım Çavuş’un İnce Memed’in akrabası olması

 

17)  İnce Memed köye gelerek sevdiklerinin intikamını almış ve bir kişiyi vurmuş ve öldürmüştür. O kişi kimdir?

A) Süleyman

B) Mustafa

C) Asım Çavuş

D) Abdi Ağa

 

18) Abdi Ağa nereye telgraf çekmiş ve Memed’i ihbar etmiştir?

A) Adana

B) İstanbul

C) Ankara

D) Sivas

 

19) Aşağıdakilerden hangisi kitapta geçen alıntılardan biri değildir?

A) “Hangi günü gördük akşam olmamış.”

B) "İnsanoğlu bir karanlıktan geliyor, bir karanlığa doğru gidiyor. Ama nereden gelip nereye gideceğini hep unutuyor. "Bir defa geldim, bari tadını çıkarayım" demiyor.”

C) ” Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.”

D) “Ben insan öldürmem. İnsan öldürmek çok kötüdür. İnsan hiç Allah'ın yaptığı en güzel binayı yıkar mı?”

 

20) İnce Memed adlı eser kime aittir?

A) Erdal Öz

B) Yaşar Kemal

C)  Yılmaz Güney

D) Cengiz Aytmatov


21) Abdi Ağa'ya İnce Memed ve Hatice'nin yerini kim söylemiştir?

A) Topal Ali

B) Döne

C) Hatice'nin babası

D) İnce Memed'in en yakın arkadaşı

 

 Cevaplar:

1.c  2.a  3. a  4.d  5.a  6.b   7.c  8.a  9.b  10.d   11.c  12.a  13.b  14.c  15.a  16.a  17.d  18. c  19.c  20.b  21.a

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme