2. dönem teog türkçe deneme sınavı indir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
2. dönem teog türkçe deneme sınavı indir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2. Dönem LGSTürkçe Deneme Sınavı İndir

Bu sınavı sade bir tasarımla pdf olarak indirmek için yazının en altına bakın...
1. "Kuru dalları bir kenara yığıp ateş aramak için etrafta dolaşmaya başladı. "
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kuru" kelimesi yukarıdaki cümledeki ile aynı anlamda kullanılmıştır ?
A) Onun sözleri kuru bir tehditten ibarettir diyordu .
B) Yıllardır dersine girerim, her zaman kuru bir anlatımı oldu .
C) Yağmur başlamadan kuru çamaşırları içeri aldım.
D) Hiçbir zaman kuru gürültüye pabuç bırakmadım.

2.
I. Aldığım ayakkabılar bir sene bile dayanmadı .
II. Ağaca dayanmış etrafı seyrediyordu .
III. Ordularımız Viyana kapılarına kadar dayanmıştı.
IV. Yaşadıklarıma dayanabilmek çok zordu .
Yukarıdaki cümlelerde "dayanmak" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır ?
A) 1          B)2          C)3          D)4

3.
(1) Sivas Kale Camii 1580 yılında III. Murat Han'ın vezirlerinden Mahmut Paşa tarafından yapılmıştır . (2) Asıl ibadet alanı kare planlıdır ve üzeri kurşun bir kubbe ile örtülüdür . (3) Caminin dışında sadaka taşı ve yitik taşı adı verilen iki taş bulunmaktadır . (4) Bu taşlar camiinin en ilginç özellikleri olarak karşımıza çıkar .
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır ?
A) 1          B) 2          C) 3          D) 4 

4.
(1) Yazmaya yeni başlayanlar için hangi tarzda yazacağına karar vermek zor olabilir . (2) İnsanlar kısa olması sebebiyle hikaye yazmanın roman yazmaktan çok daha kolay olduğunu düşünürler . (3) Oysa kısa bir sürede ya da üç beş sayfada çok şey anlatmak hiç de kolay değildir . (4) Bu yüzden hikaye yazmak da en az roman yazmak kadar zordur .
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır ?
A) 2-4         B) 3-4          C) 1-3          D) 1-2


5. Krallar hiçbir şeyimi almazlarsa bana çok şey vermiş olurlar hiçbir kötülük etmezlerse yeterince iyilik etmiş sayılırlar bana . Bütün istediğim budur onlardan . Ama nasıl şükrediyorum tanrıya , varımı yoğumu bana aracısız vermiş , beni yalnız kendisine borçlu kılmış olduğu için ! Nasıl yalvarıyorum ona gece gündüz beni hiçbir zaman, kimseye karşı ağır bir minnet altına sokmasın diye! Ne mutlu bir özgürlükle bunca zaman yaşadım : Onunla bitsin ömrüm! 

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?
A) Hiç kimseye muhtaç olmak istememektedir .
B) Hayatını özgürce yaşamaktadır.
C) Kralların kendisine çok şey verdiğini düşünmektedir .
D) Kendini tanrıya karşı borçlu hissetmektedir .

6. Çevremdeki insanlarla konuşurken dikkatimi çeken bir husus var. '' Canım çok sıkkın ,gezeceğim '' diyor. Aklıma hemen Sokrates'in o ünlü sözü geliyor ve ekliyorum. '' Sokrates'e seyahat onu hiç değiştirmedi, demişler. O da: Çok doğal, çünkü kendisini de beraber götürmüştür. '' demiş. Sen ilk başta kendini değiştir . Dünyanın başkentine gitsen ne ala ? Avucunuzun içini dolduramayacak kadar etkisiz çözümler aramayı bırakın . Her şeyi ilacı bizde , biz nasıl istersek öyle yaşarız . Emin olun ki kendinize ''Ben İyiyim'' diyebilirseniz , beyniniz size inanacaktır .Sizi bu hale sokmasına inandığınız sorunları çözmeyi yarına ertelemek yerine neden bugünden başlamıyorsunuz ?

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?

A) Örneklendirme
B) Tanık Gösterme
C) Sayısal Verilerden Yararlanma
D) Karşılaştırma

7. Alman tarihçilerinin dilinde kültür lafı, daha önce mevcut olan medeniyete çok yakın bir mana kazanır. Bununla beraber birtakım ayrılıklar önerilir. Kültür, insanoğlunun fizik dünyaya, fizik çevreye söz geçirmek için sahip olduğu kollektif araçlar bütünüdür. Başka bir deyişle ilim, teknik ve uygulamalarıdır. Medeniyet ise insanın kendini inzibat altına alması, fikirce, ahlakça, ruhça yükselmesi için lüzumlu olan kollektif araçların tümü, güzel sanatlar, felsefe, din ve hukuk gibi...

Yukarıdaki parçaya en uygun başlık aşağılardan hangisidir ?

A) Kültür Nedir ?
B) Kültür ve Medeniyet
C) Kültürün Özellikleri
D) Medeniyet Nedir ?

8. Yaban romanında Yakup Kadri aydın ile köylü arasındaki uçurumu içtenlikle dile getirmiştir. Toplumumuz için kanayan bir yara olan bu durumu ve Anadolu köylüsü ile ilgili gerçekleri bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Ancak yalnızca köylünün olumsuz yönleri üzerine odaklanması pek de uygun olmamıştır .

Yukarıdaki parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır ?

A) Deneme         B) Makale
C) Eleştiri            D) Roman

9.

(1) Tirilye, büyük ihtimalle Mudanya'nın fethi ve Mirzeoba, Kaymakoba gibi Türkmen köylerinin kuruluşu evresinde Osmanlılar tarafından ele geçirilmiştir. (2) Fetihten sonra da Rumların çoğunlukta yaşadığı bir yer olma özelliğini korumuştur . (3) Tirilye zeytini de dünyaca bilinen bir zeytindir . (4) II. Beyazıt döneminde İstanbul'dan 30 hane Türk buraya getirilmiş ve Rumlarla birlikte yaşamaya başlamıştır .

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır ?


            A) 1         B) 2         C) 3        D) 4 
10.

(1) Mangala Gaziantep, Urfa, Hatay gibi illerde Küçürme adıyla oynanan bir Türk zeka oyunudur . (2) Türkiye'de son yıllarda türetilen Küçürme oyunu mangala adıyla piyasaya sürülmüştür. (3) Irak'ta oynanan Halusa, Filistin'de oynanan El-Mankala oyunuyla benzerlik gösterir . (4) Oyunda 12 veya 14 oyuk kullanılır , bunlara ek olarak her oyuncu oyunda kazanacağı taşları koymak üzere bir kale çukuruna sahiptir .

Yukarıdaki metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralandırılmış cümlelerin hangisiyle başlar ?

A) 1         B) 2         C) 3         D) 4
 11. Tifo bakteriler aracılığıyla bulaşan bir hastalıktır ve sağlıksız , kirli içme sularından ve uygun temizlik koşullarına sahip olmayan ortamlarda üretilen gıdalardan bulaşır . Bu hastalık çoğunlukla yaz ve sonbahar aylarında görülür. Hafife alınmaması ve hemen tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır .

Yukarıdaki parçadan tifo ile ilgili  aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?

A) Bakteriler aracılığıyla bulaşan bir hastalıktır .
B) Ölümlere yol açabilen bir hastalıktır .
C) Kirli sular ve sağlıksız koşullarda üretilen gıdalardan bulaşır .
D) Teşhis konulduktan sonra bir an önce tedaviye başlanılmalıdır.

12. Sorumluluk insanın kendisine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülükleri zamanında yapmasıdır. İnsanların bir kısmı bu bilinci kendi kendine kazanmışken bazı insanlara sorumluluklarını sürekli hatırlatmak gerekiyor .  Her iki durumda da istenilen iş ya da davranış yapılıyor belki ama birincisinde isteyerek ikincisinde istenilmeden yapılmış oluyor .

Yukarıdaki parça anlam bütünlüğü dikkate alındığında aşağıdaki cümlelerden hangisi ile devam ettirilebilir ?

A) Elbette istenmeden de olsa sorumluluklar yerine getirilmelidir.
B) İnsanlar bazı sorumluluklarını gereksiz gördüğünden yapmıyor.
C) Bu yüzden sorumluluk kavramını çok da büyütmemek gerekiyor.
D) Bu nedenle sorumlulukların anlamlı olması için istenerek yapılması gerekir.

13. Kangal yavruları ortalama 4 haftalık olduklarında anne sütünden kesilmeye başlarlar. Bu durumda ek gıdaya ihtiyaç duyulmaktadır. İlk etapta yavrulara verilmesi tavsiye edilen ek besinler arasında hazır yavru mamaları, sulandırılmış inek sütü ve yumurta sarısı bulunmaktadır. Verilen sütün her öğün taze ve ılık olmasına özen gösterilmelidir. Yavrular 5 haftalık olduktan sonra yağsız tavuk kıyması, ciğer, et, makarna, kaynatılmış yumurta, pirinç pilavı ve çorbası verilebilir. Yavru kangallara verilmemesi gereken gıdalar arasında ise; aşırı yağlı, salçalı, kemikli ve kılçıklı gıdalar ile tatlı, pasta gibi şekerli ürünler yer almaktadır.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır ?

A) Açıklayıcı anlatım         B) Betimleyici anlatım
C) Tartışmacı anlatım       D) Öyküleyici anlatım

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı sebebi  ile birlikte verilmiştir ?

A) Bir an önce eve yetişeyim diye acele edince arabayı kaldırıma çarptı .

B) Böylesi zamanlarda millet olarak bir arada olmayı başarabilsek hiç sorun kalmayacak .

C) Yeni aldığı kazağı değiştirmek üzere mağazaya doğru hareket etmeye başladı.

D) Derslerinde başarılı olabilmek için elinden gelen çabayı gösteriyordu .

15.

"sevgili, seninle ben pergel gibiyiz:
iki başımız var, bir tek bedenimiz.
ne kadar dönersem döneyim çevrende:
er geç baş başa verecek değil miyiz?"

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır ?

A) Abartma
B) Benzetme
C) Kişileştirme
D) Konuşturma

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi " Avni Bey şehri terk etmeye çalışırken yakalanır . " cümlesinin yüklemi ile özne-yüklem ilişkisi açısından aynıdır ?

A) Karanlığa kalmamak için acele ettiler .
B) Üsküdar vapuru karşıdan hızla yaklaşıyordu .
C) Ahmet'in yazdıklarından hiçbir şey anlaşılmıyor .
D) Yalnız başına yürümeyi çok seviyordu .

17.

(1) Her insanın bazı konularda hataları vardır . (2) Kusursuz , her işini dört dörtlük yapan insan var mı ? (3) Kusursuz olduğunu iddia etmek kendini kandırmaktan başka bir şey değildir .(4) Bizi biz yapan şey hem iyi yanlarımız hem de kusurlarımızdır .

Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler ile ilgili olarak aşağıdaki söylenenlerden hangisi yanlıştır ?

A) 1. Cümle fiil cümlesidir .
B) 2. Cümle olumlu soru cümlesidir .
C) 3. Cümle içerisinde fiilimsi bulunan bir cümledir .
D) 4. Cümle bağlacı olan cümledir .

18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ortak olarak kullanılmamıştır ?

A) Aldığı notları çıkardı , tek tek okumaya başladı .
B) Bir anda hava karardı , yağmur yağmaya başladı.
C) Kışın köyde kalıyorum , yazın yaylaya gidiyorum.
D) Genç adam arabadan indi, yanıma geldi.

19.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ?

A) Sivas Lisesi  çok büyük isimler yetiştirmiş bir okuldur .
B) Siparişlerimiz 19 Haziran'da gelecekmiş .
C) Karadeniz'in Batısında yoğun yağmur bekleniyor.
D) Fatma Hanım işini titizlikle yapan biridir .

20. " Kapıyı açınca yere devrilmiş sandalyeler , kırılmış masalar , etrafa saçılmış eşyalarla karşılaştım . "

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yukarıdaki cümledeki ile aynı görevde kullanılmıştır ?

A) Arkadaşlar, yarın önemli bir sınav vereceğiz .
B) Rafa uzandı, aradığı şeyi el yordamıyla bulmaya çalıştı .
C) Sebzeci, çocuğa hangi sebzelerden istediğini sordu .
D) Yıllar sonra hayallerini, anılarını ve kırılmışlıklarını hatırladı . 

Cevap Anahtarı
1
C
2
D
3
D
4
A
5
C
6
B
7
B
8
C
9
C
10
D
11
B
12
D
13
A
14
A
15
B
16
C
17
A
18
B
19
C
20
D