Ahlak Kurallarına Uyulmayan Bir Toplumda Çıkabilecek Sorunlar Nelerdir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ahlak Kurallarına Uyulmayan Bir Toplumda Çıkabilecek Sorunlar Nelerdir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Ahlak Kurallarına Uyulmayan Bir Toplumda Çıkabilecek Sorunlar Nelerdir? Açıklayınız.

 Ahlak Kurallarına Uyulmayan Bir Toplumda Çıkabilecek Sorunlar Nelerdir? Açıklayınız.


İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Toplum yaşamında düzen sağlanması için insanların birbirleri ile, toplumla iyi geçinmesi ve belli başlı kurallara uyması gerekir. Toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları vardır. Bunlar  din kuralları, görgü kuralları, ahlak kuralları ve hukuk kurallarıdır. Ahlak, bir toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer yargılarına göre, yapılması ve yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallardan oluşur.

 

Toplumda ahlak kurallarına uyulmadığı zaman  çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Çünkü toplumun geçmişten gelen gelenek, görenekleri, örf ve adetleri vardır. Bunların değişmesi kolay olmaz. Bunlardan  biri de ahlak kurallarıdır. Bizler bu ahlak kurallarını çiğnediğimiz zaman toplum tarafından dışlanır ve hoş görülmeyiz. Toplumda huzur olmaz ve ahlak kuralları çiğnendiği için gelecek nesillere sağlam bir gelecek bırakılmaz. Örnek olmayan davranışlar çocukları, gençleri kötü etkiler ve bu da toplum içinde düzenin sağlanmasına engel olur. Örneğin ana babaya saygılı olmak,  dürüst olmak, yalan söylememek, küçüklere sevgi ile büyüklere saygı ile yaklaşmak, cömert olmak, merhametli olmak, hoşgörülü olmak ahlak kurallarından bazılarıdır. Bunlar aynı zamanda insani değerler, insani erdemlerdir.

 

 Bunlar yapılmadığı zaman toplum temelden sarsılmaya başlar. Herkes bencil olursa, kimse kimseye iyilik etmezse, saygı göstermezse insanlık ölür ve bu da topluma büyük zarar verir ve toplum bozulmaya  ve çürümeye başlar. Toplumda insanlar birbirine güven duymamaya başlar, sevgi ve saygı azalır.