Yıllık Planlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Yıllık Planlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Dersi Yıllık Planlar


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Dersi Yıllık Planlar

Bu yazımızda sizler için 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kullanılacak olan Türkçe dersi ile ilgili kitaplara ait yıllık planları paylaşıyoruz . MEB, Ata ve diğer yayın evlerine ait yıllık planları yazımızda bulabilirsiniz . İndirmek istediğiniz yıllık plana tıklayarak bilgisayarınıza ya da telefonunuza kaydedebilirsiniz . Yeni yıllık planlar yıl içersinde eklenmeye devam edecektir . Yeni yıllık planlardan haberdar olmak için facebook sayfamızı beğenebilirsiniz .


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı MEB Yayınları 5. Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Plan

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı MEB Yayınları 5. Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Plan

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı MEB Yayınları 5. Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Plan
- MEB yayınları Türkçe kitabına göre hazırlanan yıllık plan deişen öğretim programı dikkate alınarak hazırlanmıştır .
- 5. Sınıf müfredatına eklenen konular dikkate alınarak plan hazırlanmıştır .
- Meb yayınları Türkçe kitabına göre hazırlanan yıllık planı aşağıdaki "İndir" linkine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz .


Türkçe Öğretim Programında yer alan değişikler şunlar :
- " Kökleri ve ekleri ayırt eder " ve " yapım ekinin işlevlerini açıklar " kazanımları bu yıl 5. Sınıfta gösterilecek . Önceki yıllarda bu kazanımlar 6. Sınıflarda gösteriliyordu .
- Önceki yıllarda 6. Sınıflarda gösterilen  " yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır ." kazanımı bu yıl 5. Sınıflarda verilecektir .
- " Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder . " kazanımı 6. Sınıflarda gösterilecektir .
- Anlama dayalı anlatım bozuklukları 7. Sınıfta , dil bilgisi kurallarına dayalı anlatım bozuklukları 8. Sınıfta gösterilecektir .
- Cümle türlerinde ve çatı konusunda kavramsal tanımlamalara girilmeden anlamsal farklılıklara değinilir .
- Fiilimsilerde ekler ezberletilmeden cümledeki işlevleri fark ettirilir .

Yıllık Plan İndir

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Türkçe dersi senebaşı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı aşağıdaki gündem maddelerine göre hazırlanmıştır . Zümre toplantı tutanağını yazının altında yer alan "İndir" butonuna tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz .
Zümre başkanının ve yazmanın seçilmesi,
Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esasların belirlenmesi,
Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,
Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
Dilek temenniler.

2017-2018 Öğretim Yılı 8. Sınıf Türkçe Dersi Özgün Yayıncılık Yıllık Plan İndir

2017-2018 Öğretim Yılı 8. Sınıf Türkçe Dersi Özgün Yayıncılık Yıllık Plan İndir

Özgün Yayıncılık  2017-2018 öğretim yılı Türkçe dersi yıllık planını aşağıdaki indir linkine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz . Özgün yayıncılığa ait 8. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alacak metinler ve türleri şu şekilde :

- Kırkikindiler
- Ormanda İlk Yolculuk
- Kara Toprak
- Bülent'in Düşleri
- Kaya Döngüsü
- Atatürk'ün 10. Yıl Nutku
- Atatürkçü Düşüncede Akılcılık, Bilim ve Eğitim
- Türkiye'nin Dünya Üzerindeki Yeri ve Önemi
- Dünya Yalnız Bizim Değil
- Pulsuz Dilekçe
- Demokrasi
- Kardelenler
- Haksızlık Kutusu
- Ya Graham Bell Telefonu Geliştirmeseydi
- Bilgin Çocuk
- Sular
- Bilim İnsanları Ne İşe Yarar ?
- Yeni Trenler Nasıl Oluyor ?
- Şu Çılgın Türkler
- Misafirliklerimiz
- Atatürk'ten Son Mektup
- Üç Altın Yumurta
- Ergenekon Destanı
- Yüksek Evde Oturanların Türküsü
- Atatürk'ten Anılar
- İdil Biret
- Bir Işık Bin Işık
- Sinema
- Kırkçeşme Su Yolları Hikayesi
- Suna Pekuysal


2017-2018 Öğretim Yılı 8. Sınıf Türkçe Dersi Ada Yayınları Yıllık Plan İndir

2017-2018 Öğretim Yılı 8. Sınıf Türkçe Dersi Ada Yayınları Yıllık Plan İndir
 Ada yayınları 2017-2018 öğretim yılı Türkçe dersi yıllık planını aşağıdaki "indir"  butonuna tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz . Ada yayınlarına ait 8. Sınıf Türkçe kitabında yer alan metinler ve türleri şu şekilde :
 - Meraklı Pandora ve Konuşan Sandık (Efsane)
- AŞK MEKTUPLARI (Hikaye )
- Kazılık Dağı’nın Aslanı Boğaç Han (Destan)
- Gün Olur (Şiir - Dinleme Metni)
- Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler (Anı)
- Atatürk (Kişiliği,İlkeleri, Düşünceleri) (Biyografi)
- Akılcılık, Bilim, Eğitim (Deneme)


- Doğa Dedi ki… (Şiir)
- Güney ve Batı Anadolu Ormanları (Haber Yazısı)
- Dünya Yuvarlakmış (Makale)
- Sığırcık Kayası ( Hikaye – Dinleme Metni )
- Ceviz (Gezi Yazısı)
- Birlikte (Şiir)
- Çalıkuşu (Roman)
- Saygı  (Eleştiri - Dinleme Metni)
- Tarihin Tanığı Yazı  (Makale)
- Tatlı Dil (Sohbet
- Bayan Hard (Hikaye)
- Kurabiye Hırsızı (Dinleme Metni)
- Türkiye’nin Jeopolitik Önemi (Makale)
- Çocuktum Ufacıktım, Top Oynadım Acıktım (Anı)
- Güney Amerika Gezi izlenimleri (Gezi Yazısı)
- Gençliğe Hitabe (Nutuk - Dinleme Metni)
- Hayalinizdeki Oda (Sohbet)
- Evim (Şiir - Dinleme Metni)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı MEB Yayınları 8. Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Plan

MEB Yayınları 8. Sınıf Türkçe Kitabında bu yıl işlenecek olan konular şunlar :

1. KİTAPLA KURULAN DOSTLUK
2. OKUMA SERÜVENİM NASIL BAŞLADI?
3. SARI TRAKTÖR (ELEŞTİRİ)
4. BENİM ELLİ BEŞ YILLIK TÜRK DİLİ’M (ANI)
5. İŞTE ONUN EVRENSELLİK ANLAYIŞI (ANI)
6. ONUNCU YIL NUTKU   (SÖYLEV)
7. TÜRKÜLER DOLUSU  (ŞİİR)
8. EVLİYA ÇELEBİ(BİYOGRAFİ)
9. ORTA OYUNU (ANI)
10. İHTİYAR ÇİLİNGİR (HİHAYE)
11. EMPATİ İLE YAŞAMAK (DENEME)
12. KARANFİLLER VE DOMATES SUYU (HİKAYE)

13. MARTI (ROMAN)
14. SU GİBİ  (ŞİİR)
15. ERGENOKON DESTANI (DESTAN)
16. M İ S A F İ R L İ K L E R İ M İ Z (SÖYLEŞİ)
17. İMECE (ANI) 
18. TÜRK ÇAYI (SÖYLEŞİ)
19. ATATÜRK VE BİLİM ( MAKALE )
20. GÜNEY İLLERİ  (ŞİİR)
21. DİL DEVRİMİ (MAKALE)
22. BİR GÖL BİNGÖL NASIL OLDU? (EFSANE)
23. ZAMAN KAZANMAK VEYA KAYBETMEK (SÖYLEŞİ)
24. KIZ KALESİ  (EFSANE)


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı MEB Yayınları 8. Sınıf Türkçe Yıllık Planını İndirmek İçin Aşağıdaki " İNDİR" Linkine Tıklayın ...