2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Türkçe dersi senebaşı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı aşağıdaki gündem maddelerine göre hazırlanmıştır . Zümre toplantı tutanağını yazının altında yer alan "İndir" butonuna tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz .
Zümre başkanının ve yazmanın seçilmesi,
Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esasların belirlenmesi,
Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,
Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
Dilek temenniler.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme