biçimce olumsuz anlamca olumlu cümleler ile ilgili örnekler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
biçimce olumsuz anlamca olumlu cümleler ile ilgili örnekler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Biçimce Olumsuz Anlamca Olumlu Cümlelere Örnekler


Biçimce Olumsuz Anlamca Olumlu Cümlelere Örnekler

Türkçede cümleleri olumsuz yapmak için kullanılan bazı ek ve kelimeler vardır . Fiilleri olumsuz yapmak için "-ma/-me" eki , isim soylu sözcükleri olumsuz yapmak için "-sız/-siz" eki ve "değil , yok " gibi kelimeler kullanılır . Bir cümlede olumsuzluk ifade eden bu ek ya da kelimelerden ikisi bir arada kullanılırsa cümle biçim olarak olumsuz görünmesine rağmen olumlu olur . Bunu tıpkı matematikte eksi ile eksinin çarpımının artı olması gibi düşünebiliriz . Aşağıdaki cümleler biçimce olumsuz anlamca olumlu cümlelere örnek olarak verilebilir :

- Senin duygularını anlamıyor değilim . ( anlıyorum )
- Bu olaylarda onun da parmağı yok değil . ( var )
- Senin beni ne kadar sevdiğini bilmiyor değilim . ( bilmiyorum )
- Onun bu millet için neler yaptığını bilmez miyim . ( biliyorum )

- Bu markette yok yok . ( her şey var )
- Arkamdan söylediklerini duymadım sanma . ( duydum )
- Ekonomik kriz bizim ülkemizi de etkilemedi değil . ( etkiledi )
- Verdiğim sözlerin hiçbirini tutmamış değilim . ( bazılarını tuttum )
- Ona duygularımı anlatmaktan korkmuyor değilim . ( korkuyorum )
- Bu kadar büyük bir şöhrete kim sahip olmak istemez . ( herkes ister )