dinleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
dinleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Dinleme Yöntem Ve Teknikleri

Dinleme/İzleme Türkçe dersinin öğrenme alanlarından biridir. Çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan kazanımların öğrencilere aktarılması için bazı tür, yöntem ve tekniklerle başarılabilir. Dinleme/İzleme öğrenme alanında kullanılan yöntem ve teknikler şu şekildedir :

1.     Katılımlı Dinleme :
Amaç : Dinlenilenleri fark ettirmek ve anlatılanları daha iyi kavramaktır.
Uygulama : Öğrenci dinlediklerini kendi ifadeleri ile özetleyerek anlayıp anlamadığını sorar.

2.     Katılımsız Dinleme :
Amaç : Dinlenilenler ile ilgili olarak zihinsel süreçleri harekete geçirmektir.
Uygulama : Öğrenci dinlediği ya da izlediği ile ilgili olarak aklında oluşan sorulara cevap arar.

3.     Not Alarak Dinleme :
Amaç : Kalıcı bilgilerin oluşmasını sağlayarak dinlemeyi etkin hale getirmektir.
Uygulama : Öncelikle öğretmen dinlenilecek ya da izlenilecekler hakkında ön bilgiler verir. Daha sonra öğrenciler dinlerken ya da izlerken önemli gördüğü noktaları not alır.

4.     Kendini Konuşanın Yerine Koyarak Dinleme :
Amaç : Empati de denilen kendini konuşanın yerine koyabilme becerisini geliştirmektir.
Uygulama : Öğrenci kendini dinlediği ya da izlediği durum karşısındaki kişinin yerine koyarak onun hislerini anlamaya çalışır.5.     Grup Halinde Dinleme :
Amaç : Farklı görüşlere açık olarak beraber çalışma ve birlikte çalışmaktan zevk almayı  sağlamaktır.
Uygulama : Dinleyen grubu oluşturularak grup içerisinde başkan, yazıcı vb. Görev dağılımı yapılır. Daha sonra gruplar metni kendi içerisinde anlamlandırarak ve anlamaya çalışarak bu süreçteki oluşan dökümanları diğer gruplarla paylaşır.

6.     Yaratıcı Dinleme :
Amaç : Dinlenen ya da izlenenlerle ilgili olarak yeni yorumlar çıkarabilmektir.
Uygulama : Katılımlı ve katılımsız dinleme sürecinde dinleyici elde ettiği farklı yorumları konuşmacıya sunarak dinleyenlere yeni pencereler açar.

7.     Seçici Dinleme :
Amaç : Önemli görülen yerlerin, anahtar kavramların ya da konuşmadan öğrenilmesi beklenilen noktaların tespitini sağlamaktır.
Uygulama : Dinleyici konuşma başlamadan önce konuşma konusu ile ilgili olarak kafasında belirlediği soruları not alır. Konuşma başlayınca da bu soruların cevaplarını belirlemeye yönelik olarak dinler.

8.     Eleştirel Dinleme :
Amaç : Tarafsız bir bakış açısıyla dinlenenlerin olumlu ve olumsuz taraflarını belirlemektir.

Uygulama : Dinlenilenler neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilir. Anlatılanlar tutarlılık, bilimsellik vb. Yönlerden akıl süzgecinden geçirilir.