eş anlamlı kelimeler ile ilgili 100 örnek etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
eş anlamlı kelimeler ile ilgili 100 örnek etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Eş Anlamlı Sözcükler İle İlgili 50 Örnek


Eş Anlamlı Sözcükler İle İlgili 50 Örnek

Eş Anlamlı Sözcükler:
Yazılışları farklı olup anlamları aynı  olan sözcüklere  '' eş anlamlı sözcükler  ( anlamdaş ) " denilir . Eş anlamlı kelimeler aslında dillerin ne kadar zengin olduğunu gösteren , diller arası alışverişin ne kadar  güçlü olduğunu da gösteren sözcüklerdir diyebiliriz .

Eş Anlamlı Sözcüklere  örnekler ise şunları verebiliriz:
* Sınav = İmtihan
* Gıda = Besin
* Ayakkabı = Pabuç
* Kanun = Yasa
* Aylık = Maaş


* Basit = Yalın
* Adet = Tane
* Ad = İsim
* Biçim =  Şekil
* Deprem = Zelzele
* Uçak = Teyyare
* Doktor = Hekim
* Duyuru = İlan
* Esir = Tutsak
* Faydalı = Yararlı
* Fakir = Yoksul
* Kent = Şehir
* Eser = Yapıt
* Biçim = Şekil
* Emir = Buyruk
* Gerçek = Hakikat
* Hatıra = Anı
* Hediye= Armağan
* İletişim= Komünikasyon
* Hikaye = Öykü
* Muallim = Öğretmen
* Öğrenci = Talebe
* Irmak = Nehir
* İlave = Ek
* Lider = Önder
* İl = Vilayet
* İmtihan = Sınav
* Karşıt = Zıt
* Kişi = Şahıs
* Küçük = Ufak
* Kelime = Sözcük
* Mektep = Okul
* Millet = Ulu
* Konuk = Misafir
* Kolay = Basit
* Lisan = Dil
* Cümle = Tümce
* Tercüme = Çeviri
* Çağrı = Davet
* Cevap = Yanıt
* Çok = Fazla
* Büyük = Ulu
* Dil = Lisan
* Onay = Tasdik
* Tesadüf = Rastlantı
* Vatan = Yurt
* Baş = Kafa
* Yetenek = Kabiliyet
* Birey = Fert
* Nahiye = Bucak
* Acı = Keder
* Siyah = Kara
* Al = Kırmızı
* İlgeç = Edat
* Uyak = Kafiye
* Anlam = Mana
* Mutlu = Bahtiyar
* Neden = Sebep
* Önce = Evvel
* Önemli = Mühim
* Öneri = Teklif
* Örnek = Misal
* Ödül = Mükafat
* Rüzgar = Yel
* Rüya = Düş
* Sene = Yıl
* Sual = Soru
* Temiz = Pak
* Plaj = Kumsal
* Sonuç = Netice
* Sözlük = Lügat
* Su = Ab
* Son = Akıbet
* Sorun = Problem
* Tasa = Kaygı
*  Uzak = Irak
* Tören = Merasim
* Tane = Adet
* Tür = Cins, adet
* Üye = Aza
* Var = Mevcut
* Yas = Matem
* Yüz: Çehre, Sima , Surat,
* Yurt = Vatan,  Diyar, Memleket
* Yürek = Kalp
* Zor  = Güç
* Zaman = Vakit