içinde noktalı virgül kullanılan atasözleri hangileridir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
içinde noktalı virgül kullanılan atasözleri hangileridir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İçinde Noktalı Virgül Kullanılan Atasözleri Hangileridir ?


İçinde Noktalı Virgül Kullanılan Atasözleri Hangileridir ?

* Allah isterse bir kulun işini , mermere geçirir dişini; istemezse işini , muhallebi yerken kırılır dişi .
* Alma alı, satma kırı, ille doru, ille doru; yağızın da binde biri
* Avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar.
* Ayağını sıcak tut, başını serin;  gönlünü ferah tut , düşünme derin .
* Ayda bir gel dostuna, kalksın ayak üstüne ; günde bir gel dostuna , yatsın sırtı üstüne.
* Çağrıldığın yere git, ar eyleme ; çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme .
* Ekincinin karnını yarmışlar ; kırk bu yılcık , kırk bıldırcık çıkmış
* Eli boşa,  ağa uyur derler; eli doluya ağa buyur , derler.


* Emmim, dayım kesem ; elimi soksam yesem
* Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme ; kimi uzun der, kimi kısa
* Gündüz yağar gece açar , yıl bozgunluğu ; kadın söyler erkek susar , ev bozgunluğu
* Mart yağar, nisan övünür ; nisan yağar, insan övünür
* Mısıra yağmur geliyor demişler ; çapan birlik mi ? demiş
* Mirasa nereye gidiyorsun? demişler ; esip savurmaya demiş.
* Misafir on kısmetle gelir ; birini yer , dokuzunu bırakır .
* Miskçiyle konuş, miskine bulaş; pisçiyle konuş, pisine bulaş.
* Oynamasını bilmeyen kız,  yerim dar demiş; yerini genişletmişler  gerim .
* Oğlan doğurdum, oydu beni ; kız doğurdum , soydu beni.
* Pek yaş olma , sıkılırsın ; pek de kuru olma , kırılırsın .
* Sade pirinç zerde olmaz , bal gerektir kazana ; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana .
* Soğuk; kırk kat keçe, ben ondan geçe ; bir kat deri , ben ondan geri demiş.
* Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.
* Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir
* Söz biliyorsan söyle, inansınlar ; bilmiyorsan söyleme, seni bir adam sansınlar
* Söz var, dağa çıkarır; söz var, dağdan indirir.
* Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi ; bilmez ki sorsun , bilse sorardı .
* Şahin küçük , et yer ; deve büyük , ot yer .
* Terazi var, tartı var ; her bir şeyin vakti var .
* Üveye etme , özünde bulursun ; geline etme , kızında bulursun .
* Vardı bağım malım , gelirdi kardeşlerim ; tükendi yağım balım , gelmiyor kardeşlerim .
* Varsa hünerin, var her yerde yerin ; yoksa hünerin , var her yerde yerin.
* Varsa pulun, herkes kulun ;  yoksa pulun , dardır yolun .
* Yaman komşu, yaman avrat, yaman at ; birinden göç , birin boşa , birin sat .