İçinde Noktalı Virgül Kullanılan Atasözleri Hangileridir ?


İçinde Noktalı Virgül Kullanılan Atasözleri Hangileridir ?

* Allah isterse bir kulun işini , mermere geçirir dişini; istemezse işini , muhallebi yerken kırılır dişi .
* Alma alı, satma kırı, ille doru, ille doru; yağızın da binde biri
* Avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar.
* Ayağını sıcak tut, başını serin;  gönlünü ferah tut , düşünme derin .
* Ayda bir gel dostuna, kalksın ayak üstüne ; günde bir gel dostuna , yatsın sırtı üstüne.
* Çağrıldığın yere git, ar eyleme ; çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme .
* Ekincinin karnını yarmışlar ; kırk bu yılcık , kırk bıldırcık çıkmış
* Eli boşa,  ağa uyur derler; eli doluya ağa buyur , derler.


* Emmim, dayım kesem ; elimi soksam yesem
* Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme ; kimi uzun der, kimi kısa
* Gündüz yağar gece açar , yıl bozgunluğu ; kadın söyler erkek susar , ev bozgunluğu
* Mart yağar, nisan övünür ; nisan yağar, insan övünür
* Mısıra yağmur geliyor demişler ; çapan birlik mi ? demiş
* Mirasa nereye gidiyorsun? demişler ; esip savurmaya demiş.
* Misafir on kısmetle gelir ; birini yer , dokuzunu bırakır .
* Miskçiyle konuş, miskine bulaş; pisçiyle konuş, pisine bulaş.
* Oynamasını bilmeyen kız,  yerim dar demiş; yerini genişletmişler  gerim .
* Oğlan doğurdum, oydu beni ; kız doğurdum , soydu beni.
* Pek yaş olma , sıkılırsın ; pek de kuru olma , kırılırsın .
* Sade pirinç zerde olmaz , bal gerektir kazana ; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana .
* Soğuk; kırk kat keçe, ben ondan geçe ; bir kat deri , ben ondan geri demiş.
* Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.
* Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir
* Söz biliyorsan söyle, inansınlar ; bilmiyorsan söyleme, seni bir adam sansınlar
* Söz var, dağa çıkarır; söz var, dağdan indirir.
* Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi ; bilmez ki sorsun , bilse sorardı .
* Şahin küçük , et yer ; deve büyük , ot yer .
* Terazi var, tartı var ; her bir şeyin vakti var .
* Üveye etme , özünde bulursun ; geline etme , kızında bulursun .
* Vardı bağım malım , gelirdi kardeşlerim ; tükendi yağım balım , gelmiyor kardeşlerim .
* Varsa hünerin, var her yerde yerin ; yoksa hünerin , var her yerde yerin.
* Varsa pulun, herkes kulun ;  yoksa pulun , dardır yolun .
* Yaman komşu, yaman avrat, yaman at ; birinden göç , birin boşa , birin sat .

1 yorum:

Deneme