insanın doğaya karşı sorumlulukları ile ilgili kompozisyon örneği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
insanın doğaya karşı sorumlulukları ile ilgili kompozisyon örneği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İnsanın Doğaya Karşı Sorumlukları Konulu Bir Yazı kompozisyon

İnsanın Doğaya Karşı Sorumlukları Konulu Bir Yazı kompozisyon

İçinde yaşadığımız bu  doğal çevremize , doğamıza karşı belli başlı sorumluluklarımız bulunmaktadır . İnsanlar doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmediği zaman doğamız dengesini kaybedecek ve bu durum tekrar bize zarar olarak dönmeye başlayacaktır . Bunun için dünyadaki tüm insanların doğayı koruması için bilinçli olması gerekir . Doğanın bize verdiği , bize yaşattığı bu güzelliklere karşılık bizim  onun için  çaba sarf etmemiz gerekir .  Fabrikalardan çıkan zehirli gazların havayı kirletmemesi için ,  yakılan kömürlerin doğal çevreyi kirletmemesi için , rahatça soluk almak ve vermek için , temiz bir dünyada yaşamak için üzerimize düşen görevleri yapmalıyız . Doğal kaynakları boş yere israf etmemeli suyu , havayı , toprağı kirletmemeli ve bunları  temiz tutmalıyız . Ormanlık alanlarda dikkatli olmalı ve piknik için gittiğimiz ormanlarda yakıcı maddeler bırakmamalıyız . Yeşil alanları artırmalı , çok fazla binalar inşa etmemeliyiz .  Canlı türlerinin yok olmaması için , mecbur kalmadığımız sürece ava çıkmamalıyız . İşe en yakın çevremizden başlamalı , çöplerimizi çöp kutularına bırakmalı , sularımıza yemeklerden artan yağları dökmemeli , çok fazla kağıt israfı yapmamalıyız . 

Kaliteli yakıtlar kullanmalı ve havayı fazla kitletmemeliyiz . Teknolojinin sağladıkları olanakları da  abartılı bir biçimde kullanmaktan kaçınmalıyız .  Çünkü bu olanaklar her ne kadar  biz insanların yaşam koşullarını  olumlu etkilemiş olsa da  aynı zamanda doğal sistemin işleyişine de  ciddi boyutlarda zarar vermeye başlamış ve çevre kirliliğine neden olmuştur . İnsan doğaya fazla müdahale edince çeşitli canlı türleri azalmış ve hatta kimi canlı türlerinin nesli tükenmiştir . Bunun için doğayı hoyratça kullanmamalıyız . Tarım alanlarına fazla kimyasal ilaçlar katılmamalı ve toprağın yapısına zarar verilmemelidir . Verimi artırmak için kullanılan  kimyasal ürünlerin bilinçsizce kullanılması  verimli alanları tahrip etmekte ve bu da doğaya ciddi zararlar vermektedir . İnsanların doğaya karşı bilinçsizce yaptığı  işlemler çeşitli sera gazlarının  kontrolsüz salınımı , Güneş'ten gelen  zararlı ışınlara karşı  dünyayı koruyan Ozon tabakasında  incelmelere neden olmakta  ve bu durum da  küresel ısınma gibi birçok güncel çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir . İnsan doğaya karşı  bilinçli işlemler yapmalı ve tüm canlıların neslinin devam  etmesi için doğaya zarar verilmemelidir . Örneğin;  1952 yılında  İngiltere'nin başkenti Londra'da  şehre çöken  zehirli gazlar sonucunda 4000 kişi yaşamını kaybetmiştir .  Bu da yine insanların doğayı hoyratça kullanmalarından kaynaklanmaktadır . Havada bulunan  zehirli gazlar , bir zaman geçtikten sonra asit yağmurlarına dönüşmektedir . Mesela bu asit yağmurlarından dolayı  Norveç ve İsveç'in  güneyindeki akarsularda  yaşayan balıkların çoğu  ölmüş , bu durum  balık ile beslenen diğer canlıları da etkilemiştir .


Gördüğünüz gibi olay  doğaya verilen zararların boyutu çoktur . Yani Tüm canlılar bu olumsuz durumlardan etkilenir . Bunun için lütfen ama lütfen doğamızın kıymetini bilelim ve insanca yaşamasını ve insanca doğayı kullanmasını bilelim ki bunun bedelini yine bizler ödemeyelim .
bb