İnsanın Doğaya Karşı Sorumlukları Konulu Bir Yazı kompozisyon

İnsanın Doğaya Karşı Sorumlukları Konulu Bir Yazı kompozisyon

İçinde yaşadığımız bu  doğal çevremize , doğamıza karşı belli başlı sorumluluklarımız bulunmaktadır . İnsanlar doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmediği zaman doğamız dengesini kaybedecek ve bu durum tekrar bize zarar olarak dönmeye başlayacaktır . Bunun için dünyadaki tüm insanların doğayı koruması için bilinçli olması gerekir . Doğanın bize verdiği , bize yaşattığı bu güzelliklere karşılık bizim  onun için  çaba sarf etmemiz gerekir .  Fabrikalardan çıkan zehirli gazların havayı kirletmemesi için ,  yakılan kömürlerin doğal çevreyi kirletmemesi için , rahatça soluk almak ve vermek için , temiz bir dünyada yaşamak için üzerimize düşen görevleri yapmalıyız . Doğal kaynakları boş yere israf etmemeli suyu , havayı , toprağı kirletmemeli ve bunları  temiz tutmalıyız . Ormanlık alanlarda dikkatli olmalı ve piknik için gittiğimiz ormanlarda yakıcı maddeler bırakmamalıyız . Yeşil alanları artırmalı , çok fazla binalar inşa etmemeliyiz .  Canlı türlerinin yok olmaması için , mecbur kalmadığımız sürece ava çıkmamalıyız . İşe en yakın çevremizden başlamalı , çöplerimizi çöp kutularına bırakmalı , sularımıza yemeklerden artan yağları dökmemeli , çok fazla kağıt israfı yapmamalıyız . 

Kaliteli yakıtlar kullanmalı ve havayı fazla kitletmemeliyiz . Teknolojinin sağladıkları olanakları da  abartılı bir biçimde kullanmaktan kaçınmalıyız .  Çünkü bu olanaklar her ne kadar  biz insanların yaşam koşullarını  olumlu etkilemiş olsa da  aynı zamanda doğal sistemin işleyişine de  ciddi boyutlarda zarar vermeye başlamış ve çevre kirliliğine neden olmuştur . İnsan doğaya fazla müdahale edince çeşitli canlı türleri azalmış ve hatta kimi canlı türlerinin nesli tükenmiştir . Bunun için doğayı hoyratça kullanmamalıyız . Tarım alanlarına fazla kimyasal ilaçlar katılmamalı ve toprağın yapısına zarar verilmemelidir . Verimi artırmak için kullanılan  kimyasal ürünlerin bilinçsizce kullanılması  verimli alanları tahrip etmekte ve bu da doğaya ciddi zararlar vermektedir . İnsanların doğaya karşı bilinçsizce yaptığı  işlemler çeşitli sera gazlarının  kontrolsüz salınımı , Güneş'ten gelen  zararlı ışınlara karşı  dünyayı koruyan Ozon tabakasında  incelmelere neden olmakta  ve bu durum da  küresel ısınma gibi birçok güncel çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir . İnsan doğaya karşı  bilinçli işlemler yapmalı ve tüm canlıların neslinin devam  etmesi için doğaya zarar verilmemelidir . Örneğin;  1952 yılında  İngiltere'nin başkenti Londra'da  şehre çöken  zehirli gazlar sonucunda 4000 kişi yaşamını kaybetmiştir .  Bu da yine insanların doğayı hoyratça kullanmalarından kaynaklanmaktadır . Havada bulunan  zehirli gazlar , bir zaman geçtikten sonra asit yağmurlarına dönüşmektedir . Mesela bu asit yağmurlarından dolayı  Norveç ve İsveç'in  güneyindeki akarsularda  yaşayan balıkların çoğu  ölmüş , bu durum  balık ile beslenen diğer canlıları da etkilemiştir .


Gördüğünüz gibi olay  doğaya verilen zararların boyutu çoktur . Yani Tüm canlılar bu olumsuz durumlardan etkilenir . Bunun için lütfen ama lütfen doğamızın kıymetini bilelim ve insanca yaşamasını ve insanca doğayı kullanmasını bilelim ki bunun bedelini yine bizler ödemeyelim .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme