Eş Anlam ve Zıt Anlam İle İlgili Test Soruları

Eş Anlam ve Zıt Anlamlı Kelimeler İle İlgili Online Test Soruları

1 . Aşağıdaki şıklarda yer alan sözcük çiftlerinin hangisinde farklı bir anlam özelliği vardır ?
A) Uzun- Kısa
B) Ağlamak- Gülmek
C) Hızlı- Yavaş
D) Özen- İtina

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır ?
A) Aşağı yukarı yirmi yaşında bir gençti.
B) Genç adam yerinden hızla kalktı.
C) Kapıdan dışarı çıkınca etrafa bakındı.
D) Günlerdir aradığı kitabı elinde gördü.

3. "Sorunlarına barışçıl çözümler üretmek isteyen bir yapısı vardı."
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez ?
A) Cevap
B) Yanıt
C) Problem
D) Özlem

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır ?
A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Akılsız dosttan akıllı düşman yeğdir.
C) Bir bilsen de bir bilene danış.
D) Demir tavında dövülür.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mahalli" kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır ?
A) Akşam bize karşı komşular geldi.
B) Dünya gittikçe yalnızlaşan insanlarla doluyor.
C) Yöresel kıyafetler içerisinde çok güzeldi.
D) Beni ne zamandır arayıp sormuyor.6. " asil, saadet, kibar, meydan "
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içerisinde verilen kelimelerden birinin eş anlamlısı kullanılmamıştır ?
A) Afrika'da yaşam alabildiğine sıcak geçiyordu.
B) Yeni müdür soylu bir karaktere sahipti.
C) Binlerce insan alanda toplanmıştı.
D) Onu bunca yıl sonra görmek büyük mutluluktu.

7.  Bazı ikilemeler zıt anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesi ile oluşabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesi ile oluşmuş bir ikileme vardır ?
A) Bize çoluk çocuk toplanıp geliyorlar.
B) Yemekleri azar azar yemen gerekiyor.
C) Gençler yavaş yavaş dışarı çıktı.
D) Sunduğum öneriyi er geç kabul edecek.

8.

Kelime
Eş Anlamlısı
Zıt Anlamlısı
1
Hür
Özgür
Esir
2
Yaşam
Hayat
ölüm
3
Kibar
Nazik
Kaba
4
Soru
Sorun
Cevap

Yukarıdaki tablonun her satırında bir kelimenin eş anlamlısı ve zıt anlamlısı yazılmıştır. Kaç numaralı satır yazılırken bir hata yapılmıştır ?
A) 1     B)2      C)3     D)4 9.  "Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da önemli yapıtlar inşa ettirdi."
Yukarıdaki cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı nedir ?
A) Okul
B) Eser
C) Resim
D) Camii

10. Bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur ?
A) Resim
B) Gelmek
C) Aşağı
D) Savaş

11. " Adam hızlı adımlarla iş yerine doğru yürüdü. Mutlaka yolunda gitmeyen bir olay oldu diye düşünüyordu. Bir anda arkasından bir ses geldi. Sese doğru gitmeye başladı.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi bu paragrafta geçen kelimelerden birinin zıt anlamlısı değildir ?
A) Yavaş
B) Koşmak
C) Ağlamak
D) Gelmek

12. Gazetelerde duymuşsunuzdur : "Nitelikli eleman aranıyor" ilanını. Acaba nedir bu "nitelikli eleman"
A) Güçlü eleman
B) Çalışkan eleman
C) Zeki eleman
D) Vasıflı eleman

13. "genç ve yaşlı" kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki şıklarda yer alan hangi kelimeler arasında vardır ?
A) Nemli- Rutubetli
B) Korkak- Cesur
C) Islak- Yaş
D) Fayda- Yarar

14. Aşağıdaki kelimeler aralarındaki anlam ilişkisine göre eşleştirilmiştir. Hangi kelimeler arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır ?
A) Sonuç - Netice
B) Zayıf - Şişman
C) Kalın - İnce
D) Ucuz - Pahalı

15. "Öğretmeni Ali'ye 'Doğa' ile aynı anlama gelen kelime nedir?" diye bir soru sordu. Ali'nin doğru cevap vermesi için aşağıdaki kelimelerden hangisini söylemesi gerekir ?
A) Ağaç
B) Apartman
C) Deniz
D) Tabiat


Cevap Anahtarı
1
D
2
A
3
C
4
B
5
C
6
A
7
D
8
D
9
B
10
A
11
C
12
D
13
B
14
A
15
D3 yorum:

Deneme