Anlatıcı Bakış Açıları

ANLATICI BAKIŞ AÇILARI İLE İLGİLİ TEST İÇİN TIKLAYIN...

Edebi metinler olaya ve düşünceye dayalı olabilir. Olaya dayalı metinlerde çeşitli bakış açıları kullanılır. Bu bakış açılarını ve özelliklerini şu şekilde açıklayabiliriz :

1. Birinci Şahsın Ağzından Anlatım (Kahraman Bakış Açısı )

Olayları anlatan kişi ile olayları yaşayan kişinin aynı olduğu anlatıcı bakış açısıdır. Kahraman bakış açısında genellikle 1. Tekil şahıs ve 1. Çoğul şahıs kullanılır. Kahraman bakış açısı daha samimi bir dil olması sebebiyle okuyucuyu daha fazla etkileyebilir. Kahraman bakış açısı bir kahramanın yaşadıkları üzerinden metnin oluşturulmasına dayandığı için bazı kısıtlılıkları vardır. Kahraman bakış açısında "ben" ön planda tutulur.

Örnekler :

- Sabah erkenden kalktım, hazırlıklarımı tamamlayıp okula gitmek için evden ayrıldım.
- Yaşadığım sıkıntılar üzerimde bir yük oluşturmuştu. Hayata olan inancımın yavaş yavaş azaldığını hissediyordum.
- Günlerce aç susuz dur durak bilmeden yürüdükten sonra aradığımız yeri bulabildik. O an hepimiz adeta çocuklar gibi sevinmiştik.
- Yıllardır cevabını aradığım soruyu çözmüştüm. Üzerimden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyordum kendimi.2. Üçüncü Şahsın Ağzından Anlatım ( Gözlemci Bakış Açısı ) :

Olayları yaşayan kahraman ile anlatan farklı kişilerdir. Adeta anlatan kişi yüksekçe bir yerden olup biten her şeyi görüyormuş gibi anlatır. Hatta kahramanların iç dünyasına kadar her şeyi biliyormuşçasına bir anlatım vardır. Genellikle üçüncü tekil şahıs ve üçüncü çoğul şahıs kullanılır.

Örnekler :

- Dün annesinin hastalandığını öğrenince çok perişan olmuştu.
- Adam kalabalığın arasından sağa sola çarparak hızla ayrılıyordu.
- Yıllarca bu hale gelmek için verdiği emeğin boşa gittiğini görünce ne yapacağını şaşırmıştı.

- Annesini bir anda karşısında görünce şaşkınlığını gizleyememişti. 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme