Hikaye ( Öykü ) ve Özellikleri

Hikaye ve özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz :

Yaşanmış ya da yaşanma ihtimali olan olayları anlatır.

Genellikle tek bir olay anlatılmaktadır.

Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmaktadır.

Hikayelerde anlatılan olaylar derin ayrıntıları ile anlatılmaz.

Uzun betimlemelere ( tasvir) yer verilmez.

Kahraman sayısı çok fazla değildir.

- Olaylar bir ya da birkaç yerde geçer yani mekanlar sınırlıdır.

- Hikayelerde bir düşüncenin anlatılmasından ziyade bir duygunun kazandırılması esastır.

-  Hikayelerin ögeleri şunlardır :

- Olay : Kahramanın yaşadığı olay ya da durumlardır.

- Yer : Olayların geçtiği mekandır. Hikayede çok fazla mekan olmaz.

- Zaman : Olayların geçtiği vakittir. Genellikle görülen geçmiş zamanla (-di) anlatılır.

- Kişiler : Olayların başından geçtiği insanlardır. Genellikle tembellik, kurnazlık, yardımseverlik gibi tek bir yönleri üzeinde durulur.
-  Hikaye türleri şunlardır :

- Olay Hikayeleri : 

"Klasik Öykü" de denilen bu türde olaylar kahrama, yer ve zaman zinciri içerisinde ilerle. Giriş, gelişme ve sonuç bölümünde oluşan merak sonuç bölümünde çözülür. Fransız yazar Guy De Maupassant öncücü olduğu için "Maupassant tarzı öykü" de denir. Türk edebiyatında bu türün en önemli temsilcileri Ömer Seyfettin, Refik Halid Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat Nuri Güntekin'dir.

- Durum Hikayeleri : 

"Modern Hikaye" de denilen bu türde hikaye bir olaya dayanmaz. Merak ögesi ikinci plandadır günlük hayattan bir kesit anlatılır. Olay hikayelerinin aksine bu türde düşünce ön plandadır. Rus yazar Anton Çehov öncülüğünde geliştiği için "Çehov Tarzı Öykü" denir. Türk Edebiyatında ise Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık bu türün başarılı temsilcileridir.

Diğer yazım türleri için aşağıdaki tabloyu tıklayabilirsiniz. 


Gezi Yazısı
Deneme
Fıkra
Biyografi
Masal
Fıkra
Mektup
Tiyatro
Efsane
Destan0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme