Masal ve Özellikleri

Masal ve özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Olağanüstü olayların cin, peri, cadı vb. olağanüstü kahramanların başından geçtiği yer ve zamanın belli olmadığı edebi türe "masal" denir.

- Masallar ilk formları sözlü edebiyat ürünü olan eserlerdir. Halk arasında anlatılagelen bu hikayeler daha sonradan bir yazar tarafından yazıya geçirilmiştir.

- Masallar genellikle şiir şeklinde bir tekerleme ile başlar.

- Masalların çocukların eğitiminde ve eğlendirilmesinde önemli bir yeri olduğu için genellikle dilleri sade ve akıcıdır.

- Masalların nasıl sonuçlanacağı, kahramanların başına neler geleceği gibi şeyler masalın sonuna kadar belli olmadığı için çok merak uyandırıcı ve sürükleyicidirler.

- Masallarda çocuklara evrensel değerleri kazandırmak için özellikle iyilik, doğruluk, sevgi, yardımseverlik, erdem, ahlak gibi konular işlenir.

- Masallarda olağanüstü olaylar işlenir ve masallarda akla uymayan olaylar anlatılır.

- Masallardaki yerler dünyada bulunmayan hayali yerlerdir. Masallar Kafdağı, periler ülkesi, cüceler ülkesi gibi yerlerde geçer.- Masallarda belirli bir zaman yoktur. Öğrenilen geçmiş zaman kipi (-miş) kullanılarak anlatılır. "Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş" gibi ifadeler zamanın olmadığını anlatmak içindir.

- Masallardaki kahramanların büyük çoğunluğu olağanüstü varlıklardır. "cinler, periler, zümrüdüanka kuşu, devler, cüceler" gibi kahramanlar kullanılır. Masal kahramanları idealize edilmiştir. Yani iyiler çok iyi, kötüler ise çok kötüdür. Masalın sonunda iyiler mükafatlandırılır kötüler cezalandırılır.

- Masalların amacı insanlara ders vermektir. Hayali kahramanlar kullanılmasının sebebi de insanları rencide etmemektir.

Masalların Türleri

Masal kavramı aslında sözlü gelenekten gelen bir türü anlatmak için kullanılır. Ancak daha sonradan oluşturulmuş masallar da vardır. Masallar ikiye eyrılır.

1. Anonim Masallar : Söyleyeni belli olmayan toplumun ortak malı haline gelmiş masallardır. Halkın düşünce yapısını yansıtan masallardır. Nesillerden nesillere anlatıla anlatıla gelmişlerdir.

2. Sanatsal Masallar : Toplumun aksayan yönlerini anlatmak amacıyla sanatçılar tarafından yazılan masallardır. Şeyhi'nin Harname adlı eseri bu türe örnek olarak verilebilir.

Not : Dünya Edebiyatında Beydeba'nın Kelile Ve Dimne ilk örnektir. Binbir Gece Masalları, La Fonteine, Grimm Kardeşler ve Andersen meşhur örneklerdir.
Türk edebiyatında ise en meşhur masal Keloğlan'dır.

   

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme