Kök, Yapım Eki, Çekim Eki İle İlgili Test

1 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime farklı bir kökten türemiştir ?

A) Köpek kuyruğunu sallayarak gidiyordu.
B) Dünya insanlar için gittikçe yaşanmaz oluyor.
C) Bahçeye diktiği ağacı her gün suladı.
D) Her dersin sonunda yazı çalışması yapar.

2.  Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi gövde durumundadır ?

A) Hepimizin hayatta en az bir amacı olmalı.
B) Apartmanın kapıcısı çok çalışkandı.
C) Yemeklerde acıyı çok seviyorum.
D) Kafasındaki tacı yere düşürüyordu.

3. Aşağıdaki kelimelere gelen eklerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır ?

A) Dergi    B) Bilgin
C) Sucu     D) Görsel  

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hiçbir sözcük yapım eki almamıştır ?

A) Tiyatroya ilgisi çok fazlaydı.  
B) Hayatını kitapçılıkla kazanıyordu.
C) Babasını her gün özlemle anıyordu.
D) Bu günlerde duygu dünyası karışıktı.

5. "-lar" çekim ekidir, ancak bazen yapım eki görevini üstlenebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun bir kullanım vardır ?

A) Kasadaki meyveler iyice çürüdü.
B) Bugün amcamlar bize gelecekmiş.  
C) Evdeki eşyalar eskimeye başladı.
D) Karşı evin pencereleri iyice tozlanmış.


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki yapım eki cümleye başkasına yaptırma anlamı katmıştır ?

A) Elbisesini rafa dizdi.
B) Oyuncaklarını topladı.
C) Odasını temizledi.
D) Ödevlerini yaptırdı.   

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğe gelen yapım eki fiilden yeni bir fiil türetmiştir  ?

A) Tabaktaki balıkları birer birer tuzladı.
B) Konuyu ayrıntılarına kadar anlattı.
C) Defterlerini özene özene kapladı.
D) Ödevlerini yapmaya hemen başladı.
  
8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı türde bir yapım eki almıştır ?

A) Dövüş            B) Taşlık
C) Acılı               D) Evsiz

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-cı" eki eklendiği sözcüğe sözcükte belirtilen nesneyi satan anlamı katmamıştır ?

A) Mahalleden her hafta sütçü geçer.
B) Köşedeki meyveci, dükkanını erken açar.
C) Bizim apartmanda iki kapıcı var.
D) Halıcının sesi çok farklı geliyordu.   

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü türü bakımından diğerlerinden farklıdır ?

A) Başarısını çok çalışmaya borçludur.
B) Gülüşü insanın içini ısıtıyordu.  
C) Durakta bekleyenler iyice bunalmıştı.
D) Koçluk sistemi okulda faydalı oldu.   
  
11. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde birden fazla yapım eki kullanılmıştır ?

A) Kaçakçılıktan        B) Sonuçta
C) Pişmanlık              D) Duymuştu.

12. Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi farklı bir yolla oluşturulmuştur ?

A) Vurdumduymaz          B) Çekyat   
C) Gelgit                          D) Kocabaş   

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekim eki eklendiği sözcüğe bulunma anlamı katmıştır ?

A) Çantamı arabada unuttum.   
B) Dün bize Ali geldi.
C) Kitabı okuldan aldım.  
D) Pencereyi kapatın.

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir kelime kullanılmıştır ?

A) Bende acılardan başka bir şey yok.
B) Gençliğim uçtu gitti rüzgar gibi.   
C) Gül misali soldum bu diyarda.  
D) Bağlar şimdi şenlik içindedir.
     
15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım eki hem çekim eki almıştır ?

A) girişken
B) öğütlerden
C) öğrenciye     
D) bakıcılık   

16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yalnızca yapım eki almıştır ?

A) gülüştük           B) yapıtlarımız
C) korkuluk           D) kışlıklar   

17. "koş-" köküne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yeni bir kelime türemiş olur ?

A) -tu       B) -muş         C) -sa           D) -u

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte çekim eki kullanılmıştır ?

A) Çok dalgın bir hali vardı.
B) Burada küskün insanlar göremezsin.
C) Bahçedeki solgun çiçeklere bakıyordu.    
D) Karşıdaki evin boyası yeniydi.    

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime yapım eki almıştır ?

A) Duruşu ile herkese örnek oluyordu.
B) Sözlerinin etkisi çok derindi.
C) Taştan atlayınca beli ağrıdı.
D) Kapıyı kapatmayı unutmayın.   

20. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım eki hem çekim eki almıştır ?

A) Tuzluluk
B) Sevgiden
C) Kiracı
D) Kırık  Cevap Anahtarı
1
D
2
B
3
C
4
A
5
B
6
D
7
B
8
C
9
A
10
D
11
A
12
D
13
A
14
B
15
C
16
C
17
D
18
D
19
A
20
B

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme