Noktalama İşaretleri İle İlgili Test-1

1 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılma amacı diğerlerinden farklıdır ?

A) Arkadaşlarının sözlerini dinledi, ne yapacağını şaşırdı.
B) Okuldan çıkınca eve geldi, elbiselerini değiştirdi.
C) Kütüphaneden aldığı kitabı, defterini çantasına yerleştirdi.
D) Kimseyi üzmedi, hiç kimsenin kalbini kırmadı.   

2.  Günlerce düşünmekten (1 ) ne yapacağını bilememekten yorulmuş (2 ) kafasını dinlemek (3 ) olanları unutmak ( 4) her şeye yeniden başlamak istemişti.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir ?  

A) 1                                 B) 2
C) 3                                 D) 4

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır ?

A) Yaklaşık 2.5 saat onu bekledim.    
B) 21 . yüzyıl önemli gelişmelere sahne oluyor. 
C) Dr. Murat Bey henüz hastaneye gelmedi.   
D) Okulu 2. Olarak bitirdi.

4.
I. T.D.K
II. Doç. Dr.
III. Arş. Gör.
IV. Prof.

Yukarıdaki kısaltmalardan hangisinin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır ?

A) I                                  B) II
C) III                                D) IV    

5. "Tırnak içerisine alınmayan alıntıların sonuna virgül konur."

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun bir kullanım vardır ?

A) Yüzüme baktı, hızla uzaklaştı.
B) Kolu, eli, ayakları mosmordu.
C) Ayşe, yıllardır buraya gelmiyordu.  
D) Bugün de akşam oldu, diyordu.   

6. "1208 (?) yılında doğan Nasrettin Hoca, fıkraları ve ince zekasıyla ünlüdür."

Yukarıdaki cümlede soru işaretinin kullanılma amacı nedir ?

A) Karşıdakine soru sormak.
B) İnsanların dikkatini çekmek.
C) Bilginin kesin olmadığını belirtmek.  
D) Konu hakkında düşünülmesini sağlamak.

7.  "Şiiri oluşturan dizeler çeşitli sebeplerle yan yana yazıldığında her dizenin arasına ....... işareti konur. "

Yukarıdaki bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) :                                    B) /
C) ...                                  D) ?

8. "Hikaye ( ) yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları ( ) kurgulanmış olan olayları anlatan edebi bir türdür ( )

 Yukarıdaki cümlede yay ayraçlara gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir ?

A) (,) (,) (.)             B) (;) (,) (.)
C) (,) (;) (.)             D) (;) (;) (.)   

9. 
I. Bu oyundan zevk aldınız mı 
II. Bizi ne zaman aradığını bilmiyorum
III. Kültürümüz niçin önemlidir
IV. Sana göre ben başarılı mıyım 

Yukarıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti koymak yanlış olur ?

A) I
B) II
C) III
D) IV


10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır ?

A) AB'den beklenen yardım gecikti.
B) 1980'lerde ülke karışık durumdaydı.  
C) Sivas'lı bir yiğit çıkageldi.   
D) Ahmet'ten soruların cevabını alın.
   
11.
I. Av. Naci Bey çok çalışkan biridir.
II. Saat 20.30'da maç başlayacak.
III. Günlerdir gözüme uyku girmedi.
IV. Yarışmada 1. Olan öğrenci ödülünü aldı.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde noktanın kullanıldığı yerlerden biri değildir ?

A) Sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır.
B) Saat ile dakikayı gösteren sayıların arasına konur.
C) Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.  
D) Tarihlerde gün, ay,yıl bildiren sayıları ayırmak için kullanılır.   

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül anlam karışıklığını engellemek için kullanılmıştır ?

A) Hüseyin, yıllardır bu mahallede yaşıyor.
B) Babasını gördü, hemen ellerine sarıldı.
C) Bakkalımız, son derece dürüst bir insandır.
D) Simitçi, çocuğa bir şeyler anlatıyordu.
  
13. Adam ( ) hayatı boyunca üç şeye çok önem vermişti ( ) dürüstlük ( ) hoşgörü ( ) güler yüzlü olmak ( )  

Yukarıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir ?

A) (,) (;) (,) (,) (...) 
B) (,) (:) (,) (,) (.)
C) (,) (:) (,) (,) (...)
D) (;) (:) (,) (,) (.)

14.  "Bizim ülkede bazı sporlar - ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın - hak ettiği değeri görmüyor."

Yukarıdaki cümlede kısa çizgilerin yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilebilir ?

A) ;           B) :
C) ,           D) "    

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır ?

A) Ne kadar da huzursuz bir yapın var ?
B) Bugün biraz mutsuz musun ?
C) Niçin bana karşı kaba davranıyorsun ?
D) Olay günü neredeydiniz ?

16. Genç adam ( ) o gün iş yerinden geç çıktı ( ) Gün boyu yaşadıklarını düşündü ( ) bundan sonra ne yapması gerektiğini planladı ( )

Yukarıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir ?

A) (,) (.) (;) (.)
B) (,) (;) (.) (.)
C) (,) (;) (,) (.)
D) (,) (.) (,) (.)

17.
I. Dışarıda yemyeşil bir manzara ...
II. Güneş yavaş yavaş batmakta ...
III. Dört bir yana koşuşan kuzular ...
IV. Yavaş yavaş soğuyan hava ...

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın kullanımı yanlıştır ?

A) I                   B) II
C) III                D) IV

18. Cemil Meriç ( ) bir sözünde şöyle der ( ) ( ) Hiçbir zafer umulanı getirmez ( ) hiçbir bozgun mutlak değildir ( ) ( ) 

Yukarıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir ?

A) (,) (:) (") (,) (.) (") 
B) (,) (:) (") (;) (.) (")
C) (,) (;) (") (,) (.) (")
D) (,) (:) (") (,) (!) (")

YAZIM KURALLARI İLE İLGİLİ TEST
Cevap Anahtarı
1
C
2
B
3
A
4
A
5
D
6
C
7
B
8
C
9
B
10
C
11
D
12
D
13
B
14
C
15
A
16
D
17
B
18
A
19

20


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme