Paragraf Tamamlama Ve Duyulara Seslenme


Paragraf Tamamlama :

Paragraf tamamlama paragrafın anlamsal bütünlüğünü göz önünde bulundurarak eksik bırakılan giriş veya sonuç bölümlerini tamamlama ile ilgilidir. Eğer eksik bırakılan yer sonuç bölümü ise ana fikri özetleyek  bir cümle ile tamamlanmalıdır. Eksik bırakılan bölüm giriş  ise paragrafta anlatılıyor olanları tanıtmaya yönelik bir cümle olması gereklidir.

Örnek :

…………..Çünkü spor vasıtası ile fiziksel olarak vücudumuz en kusursuz biçimini alır. Fiziksel yararları yanısıra beynimizi rahatlatması ile de bize büyük bir mutluluk kaynağı olabilir. Bu yüzden hangi yaşta olsak da spordan kendimizi uzak tutmayalım .

Yukarıdaki paragrafta eksik bırakılan yere hangi cümle gelmelidir?

A) Spor dikkat edilmezse sakatlıklara yol açabilir.

B) Sporun hayatımızın vazgeçilmez bir bütünü olması gereklidir.

C) Spora gerekli değer verilmemekte.

D) Spor bizleri istenmeyen alışkanlıklardan alıkoyar.

Cevap : B

Duyulara Seslenme :

İşitme, görme, koklama, duyma  ve dokunma adı verilen beş duyu her insanda vardır. Paragraflarda bu beş duyulardan birine, birkaçına ya da hepsine yer verilebilir. Paragraf sorularında duyular ile ilgili olarak genelde hangi duyu organına ait detayların paragrafta yer aldığı ya da yer almadığı sorulur.

Örnek :

Kapının kolu tutup açmaya çalışırken  adeta metal kolun eline yapıştığını hissetti. Ahşap malzemeden yaptığı kulübenin kapısı büyük bir gıcırtıyla kapanırken odadaki az sayıdaki eşyalarından olan masanın üzerindeki bardaktan buharın fışkırdığını seyretti bir an.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki duyularımızdan hangisine ait bir detaya yer verilmemiştir ?

A ) Görme    B ) İşitme    C) Koklama    D) Dokunma

Duygulara Seslenme :

İnsanların kalben duyduğu hisler vardır. Bu hislere duygu adı verilir. İnsanların ümit, özlem, sevgi, endişe, korku, sitem gibi duyguları vardır. Duygular paragraflarda anlatılara dayanılarak belirlenir. Bir paragrafta memleketinden uzakta olan birisi memleketine kavuşma talebini dile getiriyorsa özlem duygusu o paragrafta ağır basıyordur.

Örnek :

Saygı günümüzde insanların pek önem vermediği ütobik bir kavram haline geldi. Menfaatler insanlardan çıkar sağlandığı sürece  yakınlık gösterilmesini öğütlüyor. Bu durum ne kadar da acı. Bizi biz yapan kıymetler  sırayla aramızdan ayrılıyor. Bu hususta yeni neslin özensiz oluşu beni derinden yaralıyor.

Yukarıda yazarda hangi duygunun ağır bastığı söylenebilir ?

Cevap : Sitem 


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme