Konu Nasıl Bulunur ?


Herhangi bir metinde anlatılan olay, kavram ya da duruma konu denilmektedir. Bir metnin konusunu bulmak amacıyla aşağıdaki soruları sorabilirsiniz :

- Okuduğum metinde ne anlatılıyor ?
- Metinde üzerinde durulan şey nedir ?
- Yazar bu metinde neyden bahsetmektedir ?

Yukarıdaki soruları sorarak okuduğumuz bir metnin konusunu bulabiliriz. Mesela “ İçinde bulunduğumuz dönemin en önemli sorunlarının başında insanların samimiyetsizliği gelmektedir. “ cümlesinin konusunu bulmak için “ Yazar metinde neyden bahsediyor ?” sorusunu sorarsak cevap olrak “insanların samimiyetsizliği” cevabını alırız. Yani bu cümlenin konusu “ insanların samimiyetsizliği “ dir.

Örnek :

     Meslek seçimi ufak yaşlardan başlamak üzere kafamızı kurcalamaya başlayan bir meseledir. Meslek seçiminde çocukluk dönemi oldukça mühimdir. Çünkü bu çağlarda ilgi alanlarımız ve yeteneklerimiz biçimlenmeye başlar ve bu yetenekler doğrultusunda  bir mesleğe yönelmeye çalışırız. Meslek seçiminde en mühim husus kendi yeteneklerimizin ve ilgi alanlarımızın farkında olmaktır. Bunu başarabilen biri gelecekte istediği ve mutlu olacağı  mesleği yapmayı başarabilir. Örneğin  hiç ilgi alanı olmaması ve kabiliyeti bulunmamasına karşın sırf toplumda kıymet  gören bir meslek diye veya çok para getiriyor diye bir meslek seçersek ileriki yıllarda bu meslek bize duygusal anlamda  doyum sağlamayacaktır. Böyle olunca da her gün mutlu olmadığımız bir işe gitmek bize eziyetten farksız olacaktır.

Yukarıdaki paragrafta neyden bahsedildiği sorusunu kendi kendimize soracak olursak “ meslek seçimi “ cevabını alırız. Yani bu metnin konusu “meslek seçimi” dir.


2 yorum:

Deneme