Her Hangi Bir Metindeki Ses Olaylarını Bulma

                      Akıl; kişinin meydana gelen  olaylar karşısında fikrini ( fikir-i-n-i > ünlü düşmesi )  üretebilme becerisi ve problemleri en hızlı şekilde değerlendirip bir neticeye  ulaşabilmesi yeteneğidir ( yetenek - i- dir > ünsüz yumuşaması ) . Akıl Allah tarafından insanlara diğer canlılardan farklı bir özellik olarak verilmiştir ( veril-miş-dir ( ünsüz benzeşmesi ) . Her insanın aklı ( akıl - ı > ünlü düşmesi )  vardır ancak insanların aklını ( akıl- ı- n - ı > ünlü düşmesi )  kullanabilme yeteneği ( yetenek -i >  ünsüz yumuşaması ) birbirinden farklıdır.


           Birtakım  insanlar en basit problemlerde bile fikir üretmekte ( üretmek - de > ünsüz sertleşmesi )  zorlanır. Bazı insanlar yaşı büyük insanların daha bilgili olduğunu ( ol - duk - u - n - u > ünsüz yumuşaması ) zanneder. Boy, kilo vb. yaş ilerledikçe ( ilerle- dik - ce > ünsüz sertleşmesi )  artan özelliklerden çok farklıdır akıl.  “akıl yaşta değil baştadır “ atasözü  beynini ( beyin - i - n - i > ünlü düşmesi )  kullanabilen insanların daha akıllı olduğunu ( ol - duk - u - n - u  > ünsüz yumuşaması )  vurgulamaktadır ( vurgu-la- mak - da - dır > ünsüz sertleşmesi ) . Vücudun ( vücut - un > ünsüz yumuşaması ) gelişebilmek için bazı besinlere ihtiyacı olduğu ( ol - duk - u > ünsüz yumuşaması )  gibi aklında ( akıl - ın - da > ünlü düşmesi )  gelişebilmesi için bazı besinler şarttır ( şart - dır > ünsüz benzeşmesi ) . Aklı ( akıl - ı > ünlü düşmesi ) geliştiren besinler okumak, araştırmak, sorgulamak ve soru sormaktır ( sorgu - la - mak - dır > ünsüz sertleşmesi ) . Yüzyıl yaşayıp da yemek içmek dışında bir gayesi olmamış bir insanla 15-20 yaşında ama sürekli araştırmış, çalışmış bir genci ( genç - i > ünsüz yumuşaması )  bilgi yönünden bir tutabilir miyiz ?  


       Aklın önemini gerektiği ( gerek - dik - i > ünsüz yumuşaması )  gibi anlayamıyoruz( anla- y - a - ma- yor - uz > ünlü daralması ) 

2 yorum:

Deneme