Okuma Yöntem ve Teknikleri

Türkçe dersinde öğrencilerin okuma becerilerini geliştirme önemli bir öğrenme alanıdır. Öğrencilerin etkili okuma becerisine sahip olabilmeleri için kullanılabilecek konuşma yöntem ve teknikleri şunlardır :

1.     Sessiz Okuma :
Amaç : Hızlı ve akıcı bir okuma alışkanlığına sahip olmaktır.
Uygulama : Hangi metnin ne kadar sürede okunacağı belirlenir. Dudaklar kıpırdatılmadan göz hareketleriyle metin okunur. Okumanın bitimiyle birlikte ne anlaşıldığı yazılı ve ya sözlü olarak ifade eder.  

2.     Sesli Okuma :
Amaç : Okuyucunun kelimelerin telaffuzundaki hatalarını belirlemek ve düzeltmek, dinleyenlerin okunanlarla ilgilenmesini sağlamaktır.
Uygulama : Öğretmen ya da öğrenci tarafından metin kelimelerin telaffuzuna dikkat edilerek, vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek, noktalama işaretlerinin gerektirdiği duraklamalar yapılarak okuma gereksiz kesintilere uğratılmadan konuşur gibi okunur.

3.     Göz Atarak Okuma :
Amaç : Metnin ayrıntılarına girmeden ana hatlarıyla anlamaktır.
Uygulama : Belirlenen süre içerisinde metnin ana fikrini ve ana hatlarını belirlemek amacıyla başlığa ve biçim özellikleri gibi hususlara dikkat edilerek tarama yöntemi ile okunur.

4.     Özetleyerek Okuma :
Amaç : Sözlü ya da yazılı olarak metni ana hatlarıyla ifade etmektir.
Uygulama : metnin ana fikrini belirlemeye yönelik sorular hazırlanır. Daha sonra metinden bu soruların cevabı olabilecek cümleler seçilerek paragraf oluşturulur.

5.     Not Alarak Okuma :
Amaç : Bilgilerin kalıcılığını sağlamak ve etkin bir okuma sağlamaktır.
Uygulama : Konu ve metnin türü ile ilgili öğrenciler bilgilendirilir, not alırken nelere dikkat edecekleri hakkında bilgi verilir. Bu bilgiler ışığında öğrenciler sesli ya da sessiz okuma sırasında metnin önemli kısımlarını not alır.

6.     İşaretleyerek Okuma Yöntemi :
Amaç : Önemli görülen yerlerin ve anahtar sözcüklerin belirlenmesidir.
Uygulama : Okuma esnasında önemli olduğu düşünülen yerler renkli kalemle işaretlenir. Daha sonra işaretlenen bölümler bir araya getirilerek bir paragraf oluşturulur.

7.     Tahmin Ederek Okuma :
Amaç : Metne merak ve ilgi uyandırmak suretiyle etkili bir okuma sağlamaktır.
Uygulama : Okumaya başlamadan önce çeşitli sorularla metne ilişkin tahminlerde bulunulması sağlanır ve okuma sırasında da bu tahminlerin isabetli olup olmadığı kontrol edilir.8.     Grup Olarak Okuma :
Amaç : Farklı görüşlere açık olmak birlikte çalışma zevki ve bilinci kazandırmaktır.
Uygulama : Başkan, yazıcı, resimleyici vb. Görev dağılımı içerisinde okuma grupları oluşturulur. Daha sonra grup olarak metni anlamaya yönelik çalışmalar yapılır ve elde edilen dökümanlar diğer gruplarla değiştirilir.

9.     Soru Sorarak Okuma :
Amaç : Metnin kavranması ve etkin bir okuma sağlamaktır.
Uygulama : Metnin biçim özellikleri, başlığı, metindeki görseller vb. Özelliklerden yola çıkarak metne ilişkin sorular oluşturulur ve daha sonra okuma esnasında bu soruların cevapları aranır.

10.  Söz Korosu :
Amaç : Güzel ve doğru okuma alışkanlığı kazandırmak, birlikte çalışma becerisini geliştirmektir.
Uygulama : Metni grup olarak, sınıf halinde ya da dialoglar şeklinde birlikte okutarak yapılır.

11.   Okuma Tiyatrosu :
Amaç : Metnin şahıs kadrosunun, dilinin ve yapısının kavranmasıdır.
Uygulama : Metin içerik değişikliğine uğratılmadan tür değiştirilerek tiyatro metni haline dönüştürülür. Daha sonra roller ya da bölümler okuyuculara dağıtılır. Okuyanlar vurgu ve tonlamalara dikkat ederek metni okur.

12.   Ezberleme :
Amaç : Kişiye özgüven kazandırmak, hafızayı güçlendirmek, edebi değeri olan metinler hakkında öğrenciyi bilinçlendirmektir.
Uygulama : Belirlenen metinler verilen süre içerisinde ezberlenir ve sınıf içi ya da sınıf dışı etkinliklerde okunur.

13.   Tartışarak Okuma :
Amaç : Farklı bakış açıları kazandırmk ve dugu, düşüncelerin başkaları ile paylaşımını sağlamaktır.
Uygulama : Metin okunduktan sonra metnin bir bölümü ile ilgili duygu ve düşünceler anlatılır. Anlatılanlar yazılı hale getirilir.

14.   Hızlı Okuma :
Amaç : Kısa süre içerisinde bir metni anlayarak okuma becerisi kazandırmaktır.
Uygulama : Metin göz hareketleri ile geri dönüşler yapılmadan hızlı bir biçimde okunur. Bunun yapılabilmesi için göz kaslarının eğitilmesi gerekmektedir.

15.   Eleştirel Okuma :
Amaç : Tarafsız bir bakış açısıyla metnin hem olumlu hem de olumsuz yanlarını algılamaktır.
Uygulama : Metin neden-sonuç ilişkisi içerisinde okunur ve metindeki fikirler tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirlir.


Türkçe Dersinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

8 yorum:

 1. Hocam okuma yöntem, teknik, tür ve yaklaşımları arasındaki farklar nedir .?

  YanıtlaSil
 2. teşekkürler eywallah

  YanıtlaSil
 3. çok teşekkürler harika olmuş

  YanıtlaSil
 4. Ya bayıldım buna yarın o b sınavım var tşkkkk����

  YanıtlaSil
 5. Ya bayıldım buna yarın o b sınavım var tşkkkk����

  YanıtlaSil
 6. HArika ama sitedeki yazıları kopyalamadıktan sonra işime yaramaz

  YanıtlaSil
 7. Teşekkürler TÜRKÇE HOCAM🙃

  YanıtlaSil

Deneme