Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek Yazma

Amaç :

Kelime ve kavram havuzundan yararlanarak yazma çalışmalarında amaç öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime, atasözü, deyim ve kavramları yazılarında kullanmalarını sağlamaktır. Bu sayede öğrencilerin öğrendikleri kalıcı hale getirilir ve anlatımları güçlendirilmiş olur.

Uygulama :

Öğretmen kavram, kelime, atasözü ve deyimlerden oluşan bir havuz oluşturarak bu kavramları ya tahtaya yazar ya da öğrencilere verir. Öğrenciler bu havuz içerisinde kelime, atasözü ve deyimlerden yazacağı yazının ana fikrine uygun olanları seçer ve yazma çalışması sırasında kullanır.
İnsanlar kelimeler sayesinde düşünür ve düşündüklerini kelimeler sayesinde karşısındakilere aktarır. Bu sebeple kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma yöntemi öğrencilerin kelime hazine geliştirmek açısından son derece faydalı bir uygulamadır.Bu tekniği uygularken takip edilmesi gereken yol şu şekildedir :

1. Yazma çalışması yapılacak bir konu belirlenir ve bu konu ile ilgili deyim, atasözü ya da kavram tahtaya yazılır.
2. Yazılan kavram ya da kelime hakkında düşünülerek kelime ya da kavramla ilgili çağrışımlar tahtaya ya da kağıda yazılır. Bu aşamada beyin fırtınası tekniğinden yararlanılır. Ancak burada farklı olarak konuyla ilgili çağrışımlar yazılır. Bu sayede anahtar kelime ya da kavramla ilgili bilinenler ortaya çıkarılmış olur.
3. İkinci aşamada öğrenci önceden anahtar kavram ya da kelime ile ilgili olarak tespit ettiği kelime ya da kavramların konuya uygun olanlarını tespit ederek yazısında kullanır.
4. Son aşamada ise öğrencinin yazmış olduğu yazı değerlendirilir.  Bu sayede öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmış olur.

     Bu yöntemle yazma öncesinde bir hazırlık yapıldığı için öğrenci "nasıl yazsam", "ne yazsam" gibi kaygı verici durumlardan biraz da olsa sıyrılmış olur.
0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme