Zarflar İle İlgili Test


1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf yoktur?

A) Geçmişte kalan günler tatlı anları hatırlatıyor.

B) Gülünce gözlerinin içi gülüyor.

C) Önce seni çağırdı, sonra isteklerini söyledi.

D) Bir gün beni sen de anlayacaksın.2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı görevdedir?

A) Dışarıda gördüğü manzarayı gizlice izledi.

B) Kısaca özetledi başından geçenleri.

C) Uzunca bir zaman tartıştılar.

D) Sınıftan sessizce ayrıldı.3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı (belirteç) kullanılmıştır?

A) Çocuk derdini güzelce anlattı.

B) İki yıl önce Niğde de okumuştu.

C) İki arkadaş konuşarak ilerliyordu.

D) Yeni eşyalarını özenle yerleştirdi.4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin anlamını "durum" bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?

A) Çok sevdiği memleketine iki gün sonra kavuşacaktı.

B) Her akşam denizi izlerdi.

C) Şehrin havası gündüzleri güzelleşiyor.

D) Araba hızla duvara çarptı.5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

A) Niçin kızdığını ona söyledi mi?

B) Yarın maça nasıl çıkacağız?

C) Bu kadar sebzeyi kime dağıtacaksın?

D) Nereye başvuracağını biliyor musun?6. "Deniz kenarları yazın çok kalabalık olur." cümlesinde­ki "yazın" sözcüğünün görevce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) Yazın iki hafta tatile gitmeyi düşünüyorum.

B) Yazın gelmesini dört gözle bekliyorum.

C) Yazın her yer şenlenir.

D) Yazın bazı meslek dallarının işi artar.7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı görevde kul­lanılmıştır?

A) Grubun önündekiler diğerlerinden ileri gitti.

B) Tehlikeyi fark edenler hemen  aşağı indi.

C) Tüm takım, yukarı sahada çalışıyor.

D) Soğukta titreyen kediyi içeri aldılar.8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sıcak" söz­cüğü zarf olarak kullanılmıştır?

A) Şimdi sıcak havada yürümek vardı.

B) Geçen yıl bu dönemde havalar çok sıcaktı.

C) Arkadaşları  genci oldukça sıcak selamladı.

D) Sıcak havalarda kendinize dikkat etmeniz gerekiyor.

9.  "kötü" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır ?

A) Kötü insanlardan uzak durmaya çalışmalısın.
B) Bazı olayların sonuçları kötüdür.
C) Hazırlanmadığı için kötü konuştu.
D) Bu olayın kötü sonuçları olabilir.


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır ?

A) Duvarının üzerinden atlayarak çıktı.
B) Şehirlerarası otobüs çok hızlı gidiyor.
C) Söylediklerim onu hemen etkiliyor.
D) Mağazadan yeni kıyafetler alacağız.    

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır ?

A) Çöpü döktü, içeri girdi.
B) Kapıyı kapattı, dışarı çıktı.
C) Arabayı bıraktı, biraz ileri gitti.
D) Komutanı duydu, geriye döndü.    

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan ikileme zarf görevindedir ?

A) Her zaman yavaş yavaş konuşur.
B) Dallarda yeşil yeşil zeytinler vardı.
C) Mutfakta çeşit çeşit kokular vardı.
D) Işıl ışıl gözleriyle etrafı seyrediyordu.   

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf görevinde kullanılmamıştır ?

A) O adam beni iyi tanır.
B) Konuştuklarımız herhalde az geldi.
C) Bugün yeni evine geçecekmiş.
D) Her gün güzel giyinir.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi durum yönünden belirten bir sözcük kullanılmıştır ?

A) Yarınki gösteride çok şık giyineceğim.
B) Bizi dinlemeye yarın geleceklermiş.
C) Bu konu açılınca çok konuşuyor.
D) Seni aramak için dışarı çıktı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarfın türü diğer cümlelerinkinden farklıdır ?

A) Kedi yukarı tırmanıyordu.
B) Söylediklerimi iyice anladı.
C) Kar çok yağıyorsa geri dön.
D) Babam gelirse dışarı çık.


Cevap Anahtarı
1
A
2
C
3
B
4
D
5
B
6
B
7
C
8
C
9
C
10
D
11
D
12
A
13
C
14
A
15
B

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme