Fiilde Çatı İle İlgili Test Soruları

Fiilde Çatı İle İlgili Çalışma Kağıdı

1 . " Açıklamalar yetersiz bulundu " cümlesinin öznesine ve nesnesine göre çatı özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Etken - geçişli
B) Etken - geçişsiz
C) Edilgen - geçişli
D) Edilgen - geçişsiz    

2.  " Kadın  pencereden seyrediyordu yaşananları "
Yukarıdaki cümlenin çatı özelliği ile aynı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Tepki vermese de söylenenleri anlıyordu.  
B) Hareketsiz bir biçimde olduğu yerde duruyordu.  
C) Kendine doğru gelen araca bir süre baktı.
D) O gün aklına geldikçe ağlıyordu.

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz ?
A) Yarın saat beş gibi oraya geleceğim.    
B) Saatlerdir amaçsızca oradan oraya yürüyorum.   
C) Karadeniz'in en meşhur içeceği çaydır.   
D) Kendisine yapılan iyiliklerin kıymetini anladı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne - yüklem ilişkisi açısından geçişsiz bir fiildir ?
A) Bulduğu çeşme susuzluğunu giderdi.  
B) Kayıp kolyesini yatağın altında buldu.  
C) Bebek ilk kez bugün yürüdü.
D) Sorulan soruların hepsini bildi.
    
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yaptığı işten kendisi etkilenmiştir.  
A) Ağaçlar baharın gelmesi ile budandı.
B) Piknik alanına kocaman bir örtü serildi.  
C) Kalabalık uzun uğraşlar sonucu dağıtıldı.  
D) Evde düğüne hazırlanmak için süslendi.   

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işi karşılıklı yapma anlamı vardır ?
A) Annem ve babam bugün İstanbul ' a gidecek.
B) Kargalar karların üstünde simsiyah bir örtü oluşturdu.
C) Beni anlamamak konusunda ısrar ediyordu.  
D) Yurt dışındaki kuzeni ile devamlı mektuplaşıyorlar.
  
7.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir ?
A) Tren karanlık tepelerin ardından geliyor.
B) Aşağıdaki cümlelerin öznesini bulunuz.  
C) Odaya yayılmış elbiseleri topluyordu.
D) Arabanın patlayan lastiğini değiştirmişler.
  
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükleme sorulan "kim ya da ne " sorusu yüklemde bildirilen işi yapanı göstermez ?
A) Gözler her daim  doğruyu anlatır.     
B) Gecenin derinliğinde fark edilemedi.
C) Kitabın cildi iyice bozulmaya başlamıştı.   
D) Evimiz yeni baştan inşaa ediliyordu.   

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemde bildirilen işi yapan özne aynı zamanda bu işten etkilenmiştir ?
A) Saha maç için günler öncesinden hazırlandı.
B) Adam işe gitmek için hazırlandı.  
C) Kutlama için yemekler hazırlandı.
D) Boğa güreşler için hazırlandı.

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir ?
A) Kapılar ardı ardına yüzüme kapatıldı.
B) Kuşlar neşe içerisinde gökyüzünde uçuyordu.  
C) Ağaçlar sonbaharda yapraklarını  döküyordu.  
D) Kedi sobanın kenarına kıvrılıp yatmıştı.


   
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem nesne alabilecek bir fiildir  ?
A) Annesini son zamanlarda çok üzmüştü.
B) Yıllarca başarılı olabilmek için çalışıp çabaladı.
C) Sokak her günün aksine o gün ıssızdı.
D) Arabada hiç sıkılmadan saatlerce otururdu.  

12. 
 
"Can kafeste durmaz uçar 
Dünya bir han, konan göçer
Ay dolanır  yıllar geçer
Dostlar beni hatırlasın"

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki fiillerden hangisi nesne - özne ilişkisi açısından diğerlerinden farklıdır ?  

A) Uçar                B) Göçer
C) Geçer              D) Hatırlasın   

13.
"Çocuğun moraran  ellerini hepimiz gördük."
Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı bakımından yukarıdaki cümle ile özdeştir ?
A) Bir anda koşarak yanıma geldi. 
B) Boş sandalyelerden birine oturdu. 
C) Kızağın demirlerini kısa sürede yeniledik.  
D) Anlatılanları duyunca bir süre sustu.  

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemde bildirilen işi "karşılıklı yapma " anlamı vardır ?
A) Kontrolsüz gelen aracı gören yayalar kaçıştı.
B) Karşıdan gelen adamla selamlaştı.
C) Rüzgar başlayınca polenler havada uçuştu.  
D) Komik manzara karşısında herkes gülüştü.     

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen çatılı bir fiil  kullanılmıştır ?
A) Bahçedeki güller bir bir sulandı.  
B) Dakikalarca odanın içinde dolandı.  
C) Misafirler kalorifer yanınca ısındı.
D) Bu zor işi bitirince iki gün dinlendi.
  
16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi öznesine göre edilgen, nesnesine göre geçişsizdir ?
A) Yarın seni okulun önünde bekliyoruz.
B) Dükkanı kapatırken her yeri kontrol ettik.
C) Yaşım ilerledikçe onu daha da anlıyorum.
D) Kapanan yollar gayretli çalışmalarla açıldı.  

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne - yüklem ilişkisi açısından diğerlerinden farklıdır ?
A) Söylediklerimize bir tek o alındı.
B) Hülya bu sözlere çok kırıldı.
C) Radyoda eski bir şarkı çalındı.
D) Sebepsiz yere bize darıldı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen çatılı bir fiil  kullanılmamıştır?
A) Katılımcılardan biri açık artırmadan  çekildi.
B) Adaletli bir seçim için kura çekildi.
C) Dolma yapılacak etler çekildi.
D) Yol kenarına park eden araçlar çekildi.  

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz bir fiil aldığı ek ile geçişli hale gelmiştir ?
A) Bahçeyi işçilere sulattı.  
B) Gereksiz konuşan adamı susturdu.
C) Çocuğu anaokuluna verdirdi.   
D) Görevliye haddini bildirdi.   

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli fiile gelen ek cümleye " başkasına yaptırma " anlamı katmıştır ?
A) En çok da kırmızı gülleri seviyordu.
B) Babasını hiçbir zaman üzmüyordu.
C) Kapıyı tamirciye yaptırdılar.
D) Evi özenle bir gün boyu temizledi.
Fiilde Çatı İle İlgili Test-2

Cevap Anahtarı
1
D
2
A
3
C
4
C
5
D
6
D
7
A
8
D
9
B
10
A
11
A
12
D
13
C
14
B
15
A
16
D
17
C
18
A
19
B
20
C

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme