Cümle Türleri ( Çeşitleri ) İle İlgili Etkinlik

Cümleler türlerine göre incelenirken dört başlık altında değerlendirilir . Bu başlıklar şunlardır :

a) Yüklemin türüne göre
b) Yüklemin yerine göre
c) Anlamına göre
d) Yapısına göre

Aşağıda örnek cümle incelemeleri verilmiştir .

1. O gelince sevinç dolar mı annemin yüreği ?
a) Yüklemin türüne göre : Fiil cümlesi
b) Yüklemin yerine göre : Devrik cümle
c) Anlamına göre : Olumlu soru cümlesi
d) Yapısına göre : Fiilimsi olan birleşik cümle ( girişik birleşik cümle )

2. Bu evi birlikte beğendik ve pazarlık etmedik mi ?
a) Yüklemin türüne göre : Fiil cümlesi
b) Yüklemin yerine göre : Kurallı cümle
c) Anlamına göre : Olumsuz soru cümlesi
d) Yapısına göre : "ve" bağlacı ile iki yargı bağlandığı için bağlı cümle

3. Futbolcular , teknik heyet ve taraftarlar kenetlendi galibiyet için .
a) Yüklemin türüne göre : Fiil cümlesi
b) Yüklemin yerine göre : Devrik cümle
c) Anlamına göre : Olumlu cümle
d) Yapısına göre : Tek bir yargı olduğu için basit cümle

4. Zannediyor ki herkes yalnızca kendini düşünüyor .
a) Yüklemin türüne göre : Fiil cümlesi
b) Yüklemin yerine göre : Kurallı cümle
c) Anlamına göre : Olumlu cümle
d) Yapısına göre : "Kİ" bağlacı ile iki yargı bağlandığı için "ki"li birleşik cümle

5. Buymuş bizim payımıza düşen de
a) Yüklemin türüne göre : İsim cümlesi
b) Yüklemin yerine göre : Devrik cümle
c) Anlamına göre : Olumlu cümle
d) Yapısına göre : Tek bir yargı bildirdiği için basit cümle

6. Beni kırmadı değil bana söylediğin sözler .
a) Yüklemin türüne göre : Fiil cümlesi
b) Yüklemin yerine göre : Devrik cümle
c) Anlamına göre : Yapıca olumsuz anlamca olumlu cümle
d) Yapısına göre : Fiilimsi olduğu için girişik birleşik cümle

7. Futbolcular terleyinceye kadar koştu .
a) Yüklemin türüne göre : Fiil cümlesi
b) Yüklemin yerine göre : Kurallı cümle
c) Anlamına göre : Olumlu cümle
d) Yapısına göre : Fiilimsi olduğu için girişik birleşik cümle

8. Bunca gayret yalnızca senin içindi .
a) Yüklemin türüne göre : İsim cümlesi  
b) Yüklemin yerine göre : Kurallı cümle
c) Anlamına göre : Olumlu cümle
d) Yapısına göre : Tek yargı olduğu için basit cümle .

9. Aklımı çelen bu adamdı .
a) Yüklemin türüne göre : İsim cümlesi  
b) Yüklemin yerine göre : Kurallı cümle
c) Anlamına göre : Olumlu cümle
d) Yapısına göre : Fiilimsi kullanıldığı için girişik birleşik cümle

10. Bahçede kimsecikler yoktu .
a) Yüklemin türüne göre : İsim cümlesi  
b) Yüklemin yerine göre : Kurallı cümle
c) Anlamına göre : Olumsuz cümle
d) Yapısına göre : Tek bir yargı bildirdiği için basit cümle

11. Eyvah , yine zamanında yetişemedik !
a) Yüklemin türüne göre : Fiil cümlesi  
b) Yüklemin yerine göre : Kurallı cümle
c) Anlamına göre : Ünlem cümlesi
d) Yapısına göre : Tek bir yargı bildirdiği için basit cümle

12. Bu sözleri dinlemek istemiyorum .
a) Yüklemin türüne göre : Fiil cümlesi  
b) Yüklemin yerine göre : Kurallı cümle
c) Anlamına göre : Olumsuz cümle

2 yorum:

Deneme