Düşüncenin Yönünü Değiştiren İfadeler İle İlgili Çalışma Kağıdı

A. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ve düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerin altını çizin

1. Derslerinde çok başarılı bir öğrenci ama arkadaşlarıyla iletişimi zayıf.
2. Herkes derslerinde başarılı olmayabilir ancak herkes saygıyı hak eder.
3. Haberi duyunca hemen olay yerine koştu fakat kimseyi göremedi.
4. İstenilen başarıyı bir türlü elde edemiyor halbuki yüksek bir potansiyeli var.
5. Kendini beğenmiyor oysa çok güzel bir kız.

B. Aşağıdaki cümleleri düşüncenin yönünü değiştirecek şekilde tamamlayın.

1. Ben sana çok değer veriyorum  ..................................
2. Bugün çok şiddetli bir yağmur yağıyor .............................................
3. Şirketin önünde büyük sorunlar var .................................................
4. Hepimiz elimizden gelen çabayı gösteriyoruz .............................................
5. Zaman ne kadar da çabuk geçip gidiyor .............................................

C. Aşağıdaki test sorularını cevaplayın.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerden biri kullanılmıştır.

A. Bugün okulda yeni bir konu öğreneceğiz.
B. Derslerime çalıştığım için başarılı oluyorum.
C. Hava iyice karardı ama hala oynamak istiyor.
D. Sağlığımızı korumak için yediklerimize dikkat etmeliyiz.

2.  Arkadaşları tarafından dışlanmış oysa özünde iyi bir insandır.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün kullanım amacı nedir?

A. Genel bir durumu bildirmek amacıyla
B. Fikirlerini desteklemek ve açıklamak için
C. Okuyanların dikkatini çekmek için
D. Düşüncenin yönünün değişeceğini belirtmek için

3. Yıllardır elimden geleni yaptım ....... onu bir türlü memnun edemedim.
Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi ifade gelmelidir ?

A. Bunun sonucu olarak
B. Fakat
C. Bu sebeple
D. Çünkü

4. Etrafındaki olayları iyi değerlendirir ama yorum yapmaktan kaçınır.
"Ama" yukarıdaki cümleleri bağlarken hangi işlevi görmüştür?

A. İlk cümle diğer cümlenin şartıdır.
B. Birbirleri ile anlamca çelişkilidir.
C. Aralarında sebep-sonuç ilişkisi vardır.
D. İlk cümle nesnel ikinci cümle özneldir.

Bu yazıyı word belgesi olarak indirmek için tıklayın

Düşüncenin Yönünü Değiştiren İfadeler Konu Anlatımı

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme